Nabídka studia

Učitelství tělesné výchovy pro střední školy 

Zpět

Popis

Cílem studia je porozumět systému tělesné výchovy a sport v teoretické i praktické rovině. S využitím tradičních i digitálních technologií se naučíte uspořádat efektivní vyučovací hodinu nebo sportovně zaměřený kurz tak, aby byl adekvátní pro danou věkovou skupinu.

Co se naučím

V průběhu studia absolvujete teoretické předměty zaměřené na kinantropologii. Součástí studijního plánu jsou předměty zaměřené na oborovou didaktiku a pedagogicko-psychologickou propedeutiku. Do programu je zařazena také pedagogická praxe. Kromě jednotlivých sportů a posilování si vyzkoušíte, jak motivovat žáky k aktivnímu a zodpovědnému přístupu k tomuto předmětu.

Jak se uplatním

Absolventi programu se uplatní především jako učitelé tělesné výchovy na středních školách. Jsou připraveni k dalšímu vzdělávání i k přímému vstupu do praxe v oboru učitelství.