Nabídka studia

Učitelství anglického jazyka pro základní školy

Zpět

Popis

V průběhu studia se zaměříte na porozumění jazykovému systému angličtiny. Zvládnete analýzu různých typů textů z hlediska jejich výstavby a dokážete hodnotit jejich jazykovou úroveň. Zaměříte se zvláště na oborovědidaktickou problematiku, poznáte konkrétní vyučovací metody a vzdělávací programy. Pochopíte anglofonní kulturu včetně jejích souvislostí s dalšími kulturami. Cílem studia je také to, abyste si osvojili principy efektivní výuky anglického jazyka v 21. století.

Co se naučím

Obor zahrnuje teoretické i praktické předměty. Osvojíte si problematiku percepce, recepce a reflexe anglofonní kultury nebo to, jak kultura ovlivňuje osvojení a užití druhého jazyka. Zorientujete se v širokém spektru metod a strategií výuky, které následně dokážete použít při výuce konkrétního učiva.

Jak se uplatním

Absolventi oboru se uplatní především jako učitelé anglického jazyka na základních školách. Jsou připraveni k dalšímu vzdělávání i k přímému vstupu do praxe v oboru učitelství. Uplatní se i v profesích, kde je vyžadována dobrá znalost anglického jazyka.