Nabídka studia

Učitelství tělesné výchovy pro základní školy

Zpět

Popis

Cílem studia je porozumět systému tělesné výchovy a sportu v teoretické i praktické rovině. S využitím tradičních i digitálních technologií se naučíte uspořádat efektivní vyučovací hodinu nebo sportovně zaměřený kurz tak, aby byl vhodný pro danou věkovou skupinu.

Co se naučím

V průběhu studia se zaměříte zejména na oblast kinantropologie a didaktiky tělesné výchovy. Kromě jednotlivých sportů a posilování si sami vyzkoušíte, jak motivovat žáky k aktivnímu a zodpovědnému přístupu k tomuto předmětu. Součástí studijního plánu jsou předměty zaměřené na oborovou didaktiku a pedagogicko-psychologickou propedeutiku. Do programu je zařazena také pedagogická praxe.

Jak se uplatním

Absolventi se mohou uplatnit jako kvalifikovaní učitelé tělesné výchovy na základních školách.