Nabídka studia

Učitelství matematiky pro základní školy

Zpět

Popis

Cílem studia je vychovat kvalitního učitele matematiky, který si poradí i s tou nejzáludnější početní úlohou. Kromě učiva pro základní školy totiž budete muset zvládnou třeba i úlohy na úrovni matematických olympiád. Osvojíte si řadu vyučovacích metod a naučíte se využívat různé informační technologie.

Co se naučím

V průběhu studia vás čekají teoretické i praktické předměty. Naučíte se využívat speciální matematický software a ovládnete moderní didaktické metody a výzkumné postupy. Součástí studijního plánu jsou předměty zaměřené na oborovou didaktiku a pedagogicko-psychologickou propedeutiku. Do programu je zařazena také pedagogická praxe.

Jak se uplatním

Absolventi se mohou uplatnit jako učitelé matematiky na základních školách.