Nabídka studia

Učitelství informatiky pro základní školy

Zpět

Popis

V průběhu studia si osvojíte základy informatiky, zorientujete se v jejích současných problémech, ale osvojíte si také její historii. Zaměříte se zvláště na oborovědidaktickou problematiku, poznáte konkrétní vyučovací metody a vzdělávací programy. Odnesete si nejnovější informace o programovém a technickém vybavení počítačů a počítačových systémů, porozumíte problematice teorie systémů, řízení a simulací a seznámíte se s jejich aplikací v oblasti vzdělávání.

Co se naučím

V průběhu studia se budete věnovat například numerickým metodám, e-learningu nebo autorskému zákonu. Naučíte se analyzovat možnosti využití multimediálního počítače pro výuku a tvořit webové stránky pro potřeby školního prostředí. Pochopíte smysl autoevaluace a dokážete najít východiska pro její aplikaci ve škole.

Jak se uplatním

Absolventi oboru se uplatní především jako učitelé informatiky na základních školách. Jsou připraveni k dalšímu vzdělávání i k přímému vstupu do praxe v oboru učitelství. Dále se mohou uplatnit v nejrůznějších IT odděleních a firmách.