Nabídka studia

Fyzika plazmatu a tenkých vrstev

Zpět

Popis

Tento doktorský studijní program připravuje vysoce kvalifikované výzkumné pracovníky v oblasti fyziky plazmatu a tenkých vrstev. Studium je zaměřeno na modelování a diagnostiku nerovnovážného výbojového plazmatu, studium procesů růstu vrstev a modifikace povrchů, návrh a výzkum nových zdrojů plazmatu pro depozici tenkých vrstev a modifikaci povrchů, přípravu a charakterizaci vytvořených vrstev a modifikovaných povrchů a na studium termomechanických procesů v materiálech.
Podrobnější informace a pokyny k podání přihlášky jsou uvedeny na stránkách fakulty v části přijímací řízení.

Co se naučím

V rámci tohoto programu se stanete součástí mezinárodně uznávaného výzkumného týmu tvořeného špičkovými odborníky. Získáte hluboké znalosti při řešení aktuálních problémů z oblasti fyziky výbojového plazmatu, plazmochemie, fyziky a inženýrství povrchů a fyziky tenkých vrstev, které vznikají při vytváření a výzkumu nové generace tenkovrstvých materiálů s unikátními fyzikálními a funkčními vlastnostmi. Budete tyto materiály připravovat nekonvenčními procesy ve výbojovém plazmatu různého typu, charakterizovat jejich strukturu, složení a vlastnosti širokým spektrem analytických metod. Zároveň můžete modelovat a diagnostikovat procesy ve výbojovém plazmatu či modelovat strukturu, vlastnosti či růst tenkovrstvých materiálů na atomární úrovni. Získáte zkušenosti s odbornými prezentacemi na mezinárodních konferencích a při publikování svých výsledků v mezinárodních vědeckých odborných časopisech.

Jak se uplatním

Po absolvování tohoto programu naleznete široké uplatnění v základním i aplikovaném výzkumu jak ve veřejné, tak v privátní sféře, v akademickém prostředí i v dalších společnostech a institucích využívajících pokročilé fyzikální metody a technologie (a to v ČR i v zahraničí). Mnoho absolventů tohoto oboru našlo uplatnění v privátní sféře jak ve výzkumně-vývojových odděleních, tak i v managementu zahraničních firem zabývajících se povrchovým inženýrstvím.