Nabídka studia

Informatika a výpočetní technika

Zpět

Popis

Program je určen studentům, kteří se chtějí zabývat samostatnou analýzou složitých problémů, prací s aktuálním stavem poznání, tvorbou nových metod, konceptů a řešení v oblasti informatiky, jejich ověřováním a prezentací zejména odborné veřejnosti.
Podrobnější informace najdete na webu katedry informatiky a výpočetní techniky, další informace a pokyny k podání přihlášky jsou uvedeny na stránkách fakulty v části přijímací řízení.

Co se naučím

Získáte širší teoretické znalosti v oblasti informatiky a hluboké teoretické znalosti na úrovni současného světového stavu dané vědní oblasti podle zvolené specializace – softwarové inženýrství a spolehlivost softwarových systémů, zpracování přirozeného jazyka a dolování dat, počítačová grafika a její aplikace, medicínská informatika a distribuované a zabudované výpočetní systémy. Budete umět např. analyzovat a posoudit velké množství prací ze světové odborné literatury, používat správné metody vědecké práce, vytvářet nové vědecké výsledky a publikovat je na mezinárodní úrovni.

Jak se uplatním

Absolvent se uplatní jako vysoce kvalifikovaný odborník (vědec) v informačních profesích na akademické úrovni a ve specializovaných softwarových vývojových a programátorských podnicích a institucích, ve státní správě a v subjektech zabývajících se analýzou a návrhem informačních systémů.