zcu_princip_web

Objevte ZČU princip

Studium na Západočeské univerzitě v Plzni utváří mezioborový přesah – interdisciplinarita, spolupráce, vzájemné sdílení poznatků a závěrů. A také udržitelná budoucnost, ideální stav, který pomáhá nasměrovat současné kroky. To jsou základní pilíře ZČU principu. Poznejte je i vy! #zcuprincip
Nabídka studia ZČU princip

Novinky ze ZČU

Studium na ZČU