Members

Faculty of Applied Sciences

doc. Dr. Ing. Vlasta Radová
prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
RNDr. Petr Tomiczek, CSc.
doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D.
Jan Koloros
Bc. Martin Kopřiva

Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art

MgA. Mgr. Petra Soukupová
MgA. Mgr. Bedřich Kocman
doc. MgA. Luděk Míšek
MgA. Ing. Václav Šlajch
BcA. Karolína Čaplová
Tomáš Leba

Faculty of Economics

Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.
doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.
Ing. Michal Mičík, Ph.D.
Ing. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D.
Ondřej Keřka

Faculty of Electrical Engineering

prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D.
Ing. Jiří Basl, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Blecha, Ph.D.
Ing. Jiří Fořt, Ph.D.
Bc. Jan Honzík
Bc. Jakub Tureček

Faculty of Arts

Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D.
PhDr. Roman Kodet, Ph.D.
Mgr. Andrea Königsmarková, Ph.D.
Mgr. Martin Boček, Ph.D.
Anna Šochová
Josef Vodička

Faculty of Education

PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc.
PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.
Mgr. Petr Valach, Ph.D.
PhDr. Petr Simbartl, Ph.D.
Simona Žižková
Daniel Papež

Faculty of Law

Mgr. Jan Lego, Ph.D.
JUDr. Zuzana Vostrá, Ph.D.
JUDr. et Mgr. Silvie Anderlová
JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová, Ph.D.
Kateřina Nováková
Eduard Rytíř

Faculty of Mechanical Engineering

Ing. Pavel Žlábek, Ph.D.
doc. Ing. Jan Řehoř, Ph.D.
Mgr. Pavel Červenka
doc. Ing. Pavel Kopeček, CSc.
Jan Mezuliánik
Bc. Hynek Gilík

Faculty of Health Care Studies

Mgr. et Mgr. Václav Beránek, MBA
Mgr. Lenka Kroupová
Ing. Pavla Boháčová
Ing. Klára Gillernová
Natálie Vildmanová
Tereza Šilhavíková

External Units

Mgr. Kateřina Štroblová, Ph.D.
Mgr. Michal Vaněk
Dr. Ing. Štefan Morávka

Postgraduate students

Ing. Kateřina Moučková
Ing. Lukáš Sobotka

Board

Chair
prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D.

Deputy Chair
JUDr. Zuzana Vostrá, Ph.D.

Secretary
Ing. Lukáš Sobotka

FAV
prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

FDULS
doc. MgA. Luděk Míšek

FEK
doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.

FEL
Ing. Jiří Basl, Ph.D.

FF
PhDr. Ludmila Dostálová, Ph.D.

FPE
Mgr. Petr Valach, Ph.D.

FPR
JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová, Ph.D.

FST
Ing. Pavel Žlábek, Ph.D.

FZS
Mgr. et Mgr. Václav Beránek, MBA

MP
Dr. Ing. Štefan Morávka

DSP
Ing. Kateřina Moučková

SK
Kateřina Nováková