Akademický senát ZČU

Akademický senát veřejné vysoké školy je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Rozhoduje mimo jiné o zřízení či zrušení fakulty nebo součásti, schvaluje strategický záměr, vnitřní předpisy či výroční zprávy, schvaluje rozpočet univerzity, navrhuje jmenování rektora, popřípadě jeho odvolání z funkce apod. Zasedání akademického senátu jsou veřejně přístupná.

Členy Akademického senátu ZČU v období 2024–2026 jsou:

  • za fakulty 36 akademických pracovníků a 18 studentů,
  • za vysokoškolské ústavy a jiná pracoviště 3 akademičtí pracovníci,
  • za doktorské studijní programy 2 studenti.

Akademický senát má tedy celkem 59 senátorů. V současné době jsou všechny součásti plně zastoupeny. Funkční období členů akademického senátu je tříleté.

Členové AS ZČU

Fakulta aplikovaných věd

doc. Ing. Marek Brandner , Ph.D.
doc. Ing. Gabriela Holubová, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Vlasta Radová
RNDr. Petr Tomiczek, CSc.
František Viták
Jan Vosejpka

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

MgA. Mgr. Bedřich Kocman
doc. MgA. Luděk Míšek
MgA. Mgr. Petra Soukupová
MgA. Kateřina Klímová
BcA. Tomáš Leba
Nela Kollertová

Fakulta ekonomická

doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.
doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.
doc. Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA
Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.
Ondřej Bohatý
Jan Procházka

Fakulta elektrotechnická

doc. Ing. Tomáš Blecha, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D.
doc. Ing. Václav Kotlan, Ph.D.
Ing. Ivo Veřtát, Ph.D.
Bc. Barbora Blašínová
Jakub Skorunka

Fakulta filozofická

Mgr. Markéta Balcarová, Ph.D.
Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D.
PhDr. Roman Kodet, Ph.D.
Mgr. Jitka Paitlová, Ph.D.
Veronika Flieglová
Matěj Líbal

Fakulta pedagogická

PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D
PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc.
doc. PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D.
Mgr. Petr Valach, Ph.D.
Sára Kolorosová 
Bc. Jan Mičan

Fakulta právnická

JUDr. et Mgr. Silvie Anderlová
Mgr. Jan Lego, Ph.D.
JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová, Ph.D.
JUDr. Zuzana Vostrá, Ph.D.
Tomáš Malý
Anna Vitáková

Fakulta strojní

Mgr. Pavel Červenka
doc. Ing. Jan Hlaváč, Ph.D.
doc. Ing. Pavel Kopeček, CSc.
Ing. Pavel Žlábek, Ph.D.
Bc. Martin Holzman
Bc. Jiří Mikeska

Fakulta zdravotnických studií

Mgr. et Mgr. Václav Beránek, Ph.D. MBA
Mgr. Eva Hendrych Lorenzová, Ph.D.
Mgr. Lenka Kroupová
PhDr. Petr Simbartl, Ph.D.
Hana Arbetová
Adéla Kubečková
 

Mimofakultní pracoviště

Dr. Ing. Štefan Morávka
Mgr. Kateřina Strnadová, Ph.D.
Mgr. Michal Vaněk
 

Studenti postgraduálního studia

Ing. Jan Koloros
Ing. Lukáš Sobotka
 
 

Předsednictvo AS ZČU

Předseda AS
prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D.

Místopředsedkyně
JUDr. Zuzana Vostrá, Ph.D.

Tajemník
Ing. Lukáš Sobotka

FAV
RNDr. Petr Tomiczek, CSc.

FDULS
Doc. MgA. Luděk Míšek

FEK
doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.

FEL
doc. Ing. Václav Kotlan, Ph.D.

FF
Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D.

FPE
Mgr. Petr Valach, Ph.D.

FPR
JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová, Ph.D.

FST
Ing. Pavel Žlábek, Ph.D.

FZS
PhDr. Petr Simbartl, Ph.D.

MP
Dr. Ing. Štefan Morávka

DSP
Ing. Jan Koloros

SK
Anna Vitáková

Komise AS ZČU

Legislativní komise

Předseda komise
Mgr. Jan Lego, Ph.D.

Členové:

doc. Ing. Gabriela Holubová, Ph.D.
Mgr. Marta Kollerová 
Doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D. 
JUDr. Kateřina Burešová, Ph.D.
PhDr. Roman Kodet, Ph.D. 
PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc. 
JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová, Ph.D. 
Ing. Pavel Žlábek, Ph.D.
PhDr. Petr Simbartl, Ph.D.
Mgr. Michal Vaněk
Mgr. Petr Baierl
Tomáš Malý

Rozpočtová komise

Předsedkyně komise
Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

Členové:

doc. Dr. Ing. Vlasta Radová
Ing. Ivana Stuchlová
doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.
Doc. Ing. Tomáš Blecha, Ph.D.
Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D.
PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D.
JUDr. et Mgr. Silvie Anderlová
Doc. Ing. Pavel Kopeček, CSc
Mgr. Stanislava Reichertová
Mgr. Michal Vaněk
doc. Ing. Luděk Hynčík, Ph.D.
Ondřej Bohatý

Strategická komise

Předsedkyně komise
doc. Ing. Gabriela Holubová, Ph.D.

Členové:

doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D.
Mgr. Tomáš Chochole, Ph.D.
doc. Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA
Ing. Ivo Veřtát, Ph.D.
Mgr. Jitka Paitlová, Ph.D.
doc. PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D.
Anna Vitáková
Mgr. Pavel Červenka
Mgr. et Mgr. Václav Beránek, Ph.D., MBA
Mgr. Kateřina Strnadová, Ph.D.
Ing. Michal Mrázek
Jan Procházka