Členové AS ZČU

Fakulta aplikovaných věd

RNDr. Petr Tomiczek, CSc.
doc. Ing. Gabriela Holubová, Ph.D.
RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.
Ing. Kamil Ekštein, Ph.D.
Martin Kopřiva
Kamila Hantová

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

MgA. Mgr. Bedřich Kocman
doc. MgA. Benedikt Tolar
doc. MgA. Luděk Míšek
MgA. Mgr. Petr Pelikán
Michaela Fojtů
BcA. Alena Lišková

Fakulta ekonomická

JUDr. Ing. David Martinčík
Ing. Michal Mičík, Ph.D.
doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.
Ing. Martin Januška, Ph.D.
David Zajíček

Fakulta elektrotechnická

Ing. Jana Jiřičková, Ph.D.
Ing. Jiří Basl, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D.
Ing. Jaroslav Fiřt, Ph.D.
Martin Kreissl

Fakulta filozofická

Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D.
Mgr. Andrea Königsmarková, Ph.D.
PhDr. Roman Kodet, Ph.D.
Mgr. Ladislav Toušek, Ph.D.
Zdeněk Rod

Fakulta pedagogická

Mgr. Petr Valach, Ph.D.
PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.
PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D.
doc. Mgr. Václav Richter, CSc.

Fakulta právnická

Mgr. Jan Lego, Ph.D.
JUDr. Simona Stočesová, Ph.D., LL.M.
JUDr. Zuzana Vostrá, Ph.D.
JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová, Ph.D.
Michael Pauly
Michal Šoljak

Fakulta strojní

doc. Ing. Pavel Kopeček, CSc.
prof. Dr. Ing. Antonín Kříž
Ing. Josef Dvořák
doc. Ing. Jan Řehoř, Ph.D.
Jakub Kübelbeck
Václav Mašek

Fakulta zdravotnických studijí

Mgr. et Mgr. Václav Beránek
PhDr. Mgr. Jitka Krocová
Mgr. Lenka Kroupová
Mgr. Jana Křivková
Eva Laštovková
Markéta Lubinová

Mimofakultní pracoviště

Mgr. Michal Vaněk
Mgr. Václav Trejbal, CSc.
Mgr. Petr Baierl

Studenti postgraduálního studia

Ing. Tomáš Ausberger
Ing. Jindřich Havlík

Předsednictvo AS ZČU

Předseda AS
RNDr. Petr Tomiczek, CSc.

Místopředsedkyně
JUDr. Simona Stočesová, Ph.D.

Tajemník
Mgr. Petr Baierl

FAV
Ing. Kamil Ekštein, Ph.D.

FDULS
MgA. Luděk Míšek

FEK
JUDr. Ing. David Martinčík, Ph.D.

FEL
Ing. Jiří Basl, Ph.D.

FF
PhDr. Ludmila Dostálová, Ph.D.

FPE
Doc. Mgr. Václav Richter, CSc.

FPR
JUDr. Zuzana Vostrá, Ph.D.

FST
doc. Ing. Pavel Kopeček, CSc.

FZS
MSc. Veronika Vrbská

MP
Mgr. Michal Vaněk

DSP
Ing. Jindřich Havlík

SK
Jan Pokorný