Akademický senát ZČU

Akademický senát veřejné vysoké školy je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Rozhoduje mimo jiné o zřízení či zrušení fakulty nebo součásti, schvaluje strategický záměr, vnitřní předpisy či výroční zprávy, schvaluje rozpočet univerzity, navrhuje jmenování rektora, popřípadě jeho odvolání z funkce apod. Zasedání akademického senátu jsou veřejně přístupná.

Členy Akademického senátu ZČU v období 2021–2023 jsou:

  • za fakulty 36 akademických pracovníků a 18 studentů,
  • za vysokoškolské ústavy a jiná pracoviště 3 akademičtí pracovníci,
  • za doktorské studijní programy 2 studenti.

Akademický senát má tedy celkem 59 senátorů. Funkční období členů akademického senátu je tříleté.

Členové AS ZČU

Fakulta aplikovaných věd

Ing. Kamil Ekštein, Ph.D.
doc. Ing. Pavel Ircing, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Vlasta Radová
RNDr. Petr Tomiczek, CSc.
Michal Polák

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

MgA. Mgr. Bedřich Kocman
doc. MgA. Luděk Míšek
MgA. Mgr. Petra Soukupová
MgA. Ing. Václav Šlajch
BcA. Tomáš Leba
 

Fakulta ekonomická

doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.
Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.
Ing. Michal Mičík, Ph.D.
Ing. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D.
Bc. Ondřej Keřka
Lukáš Kokman

Fakulta elektrotechnická

Ing. Jiří Basl, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Blecha, Ph.D.
Ing. Jiří Fořt, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D.
 

Fakulta filozofická

Mgr. Martin Boček, Ph.D.
Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D.
PhDr. Roman Kodet, Ph.D.
Mgr. Andrea Königsmarková, Ph.D.
Bc. Anna Šochová

Fakulta pedagogická

PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D
PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.
PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc.
Mgr. Petr Valach, Ph.D.
Bc. Daniel Papež
Bc. Jan Mičan

Fakulta právnická

JUDr. et Mgr. Silvie Anderlová
Mgr. Jan Lego, Ph.D.
JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová, Ph.D.
JUDr. Zuzana Vostrá, Ph.D.
Eduard Rytíř
Anna Vitáková

Fakulta strojní

Mgr. Pavel Červenka
doc. Ing. Jan Hlaváč, Ph.D.
doc. Ing. Pavel Kopeček, CSc.
Ing. Pavel Žlábek, Ph.D.
 

Fakulta zdravotnických studií

Mgr. et Mgr. Václav Beránek, MBA
Ing. Klára Gillernová
Mgr. Lenka Kroupová
PhDr. Petr Simbartl, Ph.D.
Bohumil Kůs
Ludvík Švarc
 

Mimofakultní pracoviště

Dr. Ing. Štefan Morávka
Mgr. Kateřina Strnadová, Ph.D.
Mgr. Michal Vaněk
 

Studenti postgraduálního studia

Ing. Tomáš Ausberger
Ing. Lukáš Sobotka
 
 

Předsednictvo AS ZČU

Předseda AS
prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D.

Místopředsedkyně
JUDr. Zuzana Vostrá, Ph.D.

Tajemník
Ing. Lukáš Sobotka

FAV
doc. Ing. Pavel Ircing, Ph.D.

FDULS
doc. MgA. Luděk Míšek

FEK
doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.

FEL
Ing. Jiří Basl, Ph.D.

FF
PhDr. Ludmila Dostálová, Ph.D.

FPE
Mgr. Petr Valach, Ph.D.

FPR
JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová, Ph.D.

FST
Ing. Pavel Žlábek, Ph.D.

FZS
Mgr. et Mgr. Václav Beránek, MBA

MP
Dr. Ing. Štefan Morávka

DSP
Ing. Tomáš Ausberger

SK
Eduard Rytíř

Komise AS ZČU

Legislativní komise

Předseda komise
Mgr. Jan Lego, Ph.D.

Členové:

Ing. Kamil Ekstein, Ph.D.
doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.
JUDr. Kateřina Burešová, PhD.
PhDr.Mgr. Petr Jurek, Ph.D
PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc.
JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová, Ph.D.
Ing. Pavel Žlábek, Ph.D.
Mgr. Petr Němec
Ing. Pavla Boháčová
Eduard Rytíř
Mgr. Petr Baierl

Rozpočtová komise

Předsedkyně komise
Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

Členové:

doc. Dr. Ing. Vlasta Radová
Mgr. Marta Kollerová
Ing. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D.
doc. Ing. Tomas Blecha, PhD.
PhDr. Roman Kodet, Ph.D.
PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D.
JUDr. et Mgr. Silvie Anderlová
doc. Ing Pavel Kopeček, CSc.
Ing. Alena Hemrová
Bc. Ondřej Keřka
doc. Ing. Luděk Hynčík, Ph.D.
Mgr. Michal Vaněk

Strategická komise

Předsedkyně komise
PhDr. Ludmila Dostálová, Ph.D.

Členové:

doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D.
MgA. Mgr. Bedřich Kocman
Ing. Michal Mičík, Ph.D.
Ing. Jiri Basl, PhD.
Mgr. Andrea Königsmarková
PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.
Eduard Rytíř
Mgr. Pavel Červenka
Mgr. et Mgr. Václav Beránek, MBA
Mgr. Kateřina Strnadová, Ph.D.