Akademický senát ZČU

Akademický senát veřejné vysoké školy je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Rozhoduje mimo jiné o zřízení či zrušení fakulty nebo součásti, schvaluje strategický záměr, vnitřní předpisy či výroční zprávy, schvaluje rozpočet univerzity, navrhuje jmenování rektora, popřípadě jeho odvolání z funkce apod. Zasedání akademického senátu jsou veřejně přístupná.

Členy Akademického senátu ZČU v období 2021–2023 jsou:

  • za fakulty 36 akademických pracovníků a 17 studentů,
  • za vysokoškolské ústavy a jiná pracoviště 3 akademičtí pracovníci,
  • za doktorské studijní programy 2 studenti.

Akademický senát má tedy celkem 58 senátorů. Funkční období členů akademického senátu je tříleté.

Členové AS ZČU

Fakulta aplikovaných věd

doc. Dr. Ing. Vlasta Radová
prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
RNDr. Petr Tomiczek, CSc.
doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D.
Jan Koloros
Bc. Martin Kopřiva

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

MgA. Mgr. Petra Soukupová
MgA. Mgr. Bedřich Kocman
doc. MgA. Luděk Míšek
MgA. Ing. Václav Šlajch
BcA. Karolína Čaplová
Tomáš Leba

Fakulta ekonomická

Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.
doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.
Ing. Michal Mičík, Ph.D.
Ing. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D.
Ondřej Keřka

Fakulta elektrotechnická

prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D.
Ing. Jiří Basl, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Blecha, Ph.D.
Ing. Jiří Fořt, Ph.D.
Bc. Jan Honzík
Bc. Jakub Tureček

Fakulta filozofická

Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D.
PhDr. Roman Kodet, Ph.D.
Mgr. Andrea Königsmarková, Ph.D.
Mgr. Martin Boček, Ph.D.
Anna Šochová
Josef Vodička

Fakulta pedagogická

PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc.
PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.
Mgr. Petr Valach, Ph.D.
PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D
Simona Žižková
Daniel Papež

Fakulta právnická

Mgr. Jan Lego, Ph.D.
JUDr. Zuzana Vostrá, Ph.D.
JUDr. et Mgr. Silvie Anderlová
JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová, Ph.D.
Kateřina Nováková
Eduard Rytíř

Fakulta strojní

Ing. Pavel Žlábek, Ph.D.
doc. Ing. Jan Řehoř, Ph.D.
Mgr. Pavel Červenka
doc. Ing. Pavel Kopeček, CSc.
Jan Mezuliánik
Bc. Hynek Gilík

Fakulta zdravotnických studií

Mgr. et Mgr. Václav Beránek, MBA
Mgr. Lenka Kroupová
Ing. Pavla Boháčová
Ing. Klára Gillernová

Mimofakultní pracoviště

Mgr. Kateřina Štroblová, Ph.D.
Mgr. Michal Vaněk
Dr. Ing. Štefan Morávka

Studenti postgraduálního studia

Ing. Kateřina Moučková
Ing. Lukáš Sobotka

Předsednictvo AS ZČU

Předseda AS
prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D.

Místopředsedkyně
JUDr. Zuzana Vostrá, Ph.D.

Tajemník
Ing. Lukáš Sobotka

FAV
prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

FDULS
doc. MgA. Luděk Míšek

FEK
doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.

FEL
Ing. Jiří Basl, Ph.D.

FF
PhDr. Ludmila Dostálová, Ph.D.

FPE
Mgr. Petr Valach, Ph.D.

FPR
JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová, Ph.D.

FST
Ing. Pavel Žlábek, Ph.D.

FZS
Mgr. et Mgr. Václav Beránek, MBA

MP
Dr. Ing. Štefan Morávka

DSP
Ing. Kateřina Moučková

SK
Kateřina Nováková