Internal Evaluation Council

Chair

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Vice-Chair

prof. Ing. Jiří Křen, CSc.

Members

prof. Ing. Josef Basl, CSc.
Ing. Vladimír Braun
Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D.
doc. Ladislav Čepička, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D.
doc. Ing. Pavel Kopeček, CSc.
doc. akad. mal. Josef Mištera
prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc.
prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D
prof. Ing. Emil Vacík, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Váně, Ph.D.
Anna Vitáková

Secretary

Bc. Petra Pechmanová