Rada pro vnitřní hodnocení

Rada pro vnitřní hodnocení veřejné vysoké školy (RVH) mimo jiné schvaluje návrh pravidel systému zajišťování kvality před předložením akademickému senátu, řídí průběh vnitřního hodnocení kvality, zpracovává zprávu o vnitřním hodnocení kvality apod.

Předsedou rady pro vnitřní hodnocení je rektor. Členem rady je předseda akademického senátu dané vysoké školy,  třetinu ostatních členů jmenuje rektor na návrh vědecké rady a třetinu na návrh akademického senátu, z toho je jeden člen rady vždy jmenován z řad studentů.

Členové RVH

Předseda

prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
rektor, předseda RVH

Místopředseda

doc. Ladislav Čepička, Ph.D
Fakulta pedagogická, místopředseda RVH

Členové

prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D.
předseda Akademického senátu ZČU

doc. JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.
Fakulta právnická

prof. Ing. Jiří Křen, CSc.
Fakulta aplikovaných věd

doc. Ing. Roman Pechánek, Ph.D.
Fakulta elektrotechnická

prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc.
Fakulta aplikovaných věd

doc. Ing. Gabriela Holubová, Ph.D.
Fakulta aplikovaných věd

PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D.
Fakulta filozofická

Anna Vitáková
studentka

prof. Ing. Emil Vacík, Ph.D.
Fakulta ekonomická

Ing. Vladimír Braun
externí člen

Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D.
externí člen

Mgr. Jindřich Lukavský, Ph.D.
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

doc. Ing. Václav Vaněk, Ph.D.
Fakulta strojní

Tajemnice

Bc. Petra Pechmanová