Rada pro vnitřní hodnocení

Předseda

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Místopředseda

prof. Ing. Jiří Křen, CSc.

Členové

RNDr. Petr Tomiczek, CSc.
prof. Ing. Josef Basl, CSc.
doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
doc. RNDr. František Ježek, CSc.
doc. Ing. Pavel Kopeček, CSc.
Mgr. Jan Straka
JUDr. et PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
Ing. Vladimír Braun
PhDr. Eva Pasáčková, CSc.

Tajemnice

Bc. Petra Pechmanová