Rada pro vnitřní hodnocení

Rada pro vnitřní hodnocení veřejné vysoké školy (RVH) mimo jiné schvaluje návrh pravidel systému zajišťování kvality před předložením akademickému senátu, řídí průběh vnitřního hodnocení kvality, zpracovává zprávu o vnitřním hodnocení kvality apod.

Předsedou rady pro vnitřní hodnocení je rektor. Členem rady je předseda akademického senátu dané vysoké školy,  třetinu ostatních členů jmenuje rektor na návrh vědecké rady a třetinu na návrh akademického senátu, z toho je jeden člen rady vždy jmenován z řad studentů.

Členové RVH

Předseda

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček
rektor, předseda RVH

Místopředseda

prof. Ing. Jiří Křen, CSc.
Fakulta aplikovaných věd, místopředseda RVH

Členové

JUDr. et PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
Fakulta právnická

prof. Ing. Josef Basl, CSc.
Fakulta strojní

Ing. Vladimír Braun
externí člen

doc. Ladislav Čepička, Ph.D.
Fakulta pedagogická

doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D.
Fakulta elektrotechnická

Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D.
externí člen

doc. Ing. Pavel Kopeček, CSc.
Fakulta strojní

doc. akad. mal. Josef Mištera
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc.
Fakulta aplikovaných věd

prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D.
předseda Akademického senátu ZČU

prof. Ing. Emil Vacík, Ph.D.
Fakulta ekonomická

doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D.
Fakulta filozofická

Tajemnice

Bc. Petra Pechmanová