Rada pro vnitřní hodnocení

Předseda

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček
rektor, předseda RVH

Místopředseda

prof. Ing. Jiří Křen, CSc.
Fakulta aplikovaných věd, místopředseda RVH

Členové

JUDr. et PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
Fakulta právnická

prof. Ing. Josef Basl, CSc.
Fakulta strojní

Ing. Vladimír Braun
externí člen

doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D.
Fakulta elektrotechnická

doc. RNDr. František Ježek, CSc.
Fakulta aplikovaných věd, člen do 31. 8. 2019

doc. Ing. Pavel Kopeček, CSc.
Fakulta strojní

doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
Fakulta aplikovaných věd

Mgr. Jan Straka
student, Fakulta filozofická

PhDr. Eva Pasáčková, CSc.
Fakulta pedagogická, člen do 23. 1. 2020

RNDr. Petr Tomiczek, CSc.
předseda Akademického senátu ZČU

Tajemnice

Bc. Petra Pechmanová