celozivotni_vzdelavani_web

Nepřestávejte studovat

Svět kolem nás se mění a změny přicházejí stále rychleji. Vnímejte je všechny jako příležitosti, které vám mohou pomoci v pracovním či osobním životě.
Prohlédnout kurzy

Proč se dále vzdělávat právě u nás?

Naše univerzita má mnohaleté zkušenosti s přípravou kurzů pro veřejnost i zaměstnance firem a státních institucí. Nabídka kurzů se každoročně doplňuje a kvalitu výuky garantují vyučující jednotlivých fakult.

Studujte v každém věku