Posluchárny a laboratoře Západočeské univerzity v Plzni ožívají v prázdninových měsících letními školami. Určené jsou pro nejrůznější věkové skupiny – od žáků základních a středních škol přes vysokoškoláky až po širokou veřejnost. Pestré je i jejich zaměření. Nabídku i průběh letních škol v roce 2021 přizpůsobí organizátoři protiepidemickým opatřením, nejčastěji plánují omezit počty žáků ve skupinách.   

ArtCamp

Nejen příjemné zpestření léta přináší všem příznivcům umění mezinárodní letní škola umění ArtCamp, kterou v inspirativních prostorách svých moderních ateliérů pořádá Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara. Účastníci kurzů zde mohou objevit či prohloubit svůj talent nebo se připravit ke studiu umění na vysokých školách. V nabídce je na čtyřicet kurzů, jež probíhají nejen pod vedením pedagogů fakulty, ale také hostujících umělců z nejrůznějších koutů světa.

Zájemci si mohou rozšířit své dovednosti například v oblasti digitální malby, knižní ilustrace, automobilového designu, storyboardu, hudební kompozice, digitální fotografie, figurální kresby, komiksu, designu interiéru, tvorby šperku či fashion designu. Součástí letní školy je bohatý doprovodný program. Podrobnější informace naleznou zájemci na webu ArtCamp

BootCamp

Boot Camp je určen pro studenty nastupující od září do prvního ročníku bakalářského studia na Fakultě aplikovaných věd, kteří nemají žádnou praktickou zkušenost s programováním. Cílem soustředění je, aby si studenti osvojili nejzákladnější znalosti a dovednosti v oblasti programování, a dosáhli tak lepší startovní pozice pro začátky programování v prvním semestru studia na vysoké škole.

Účastníci se během soustředění seznámí se základními pojmy, jako například proměnná a pole, a naučí se používat základní řídicí struktury, jakými jsou například podmíněné příkazy a cykly. V průběhu celého týdne je hlavní důraz kladen na náležité procvičení vysvětlených struktur, přičemž se postupuje od těch nejjednodušších úloh po složitější. Na konci týdne tak každý zvládne naprogramovat i pokročilejší úlohy, k jejichž řešení je potřeba využít takzvaných vnořených či vícenásobných cyklů. Celý kurz je koncipován tak, aby studentům pomohl k rozvinutí algoritmického myšlení a k osvojení si programátorských základů. Více informací na webu Boot Camp

Campo Arduino

Kybernetické soustředění je určeno žákům 2. stupně základních škol a studentům středních škol, včetně odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Účastníci si během něj postaví jednoduché roboty založené na platformě Arduino a naučí se je programovat s pomocí vizuálního prostředí Scratch. V průběhu kempu budou řešit rozmanité úlohy a účastnit se soutěží, jejichž výsledky se započítávají do „celotáborové hry“. Na závěr je čeká slavnostní vyhodnocení, během něhož obdrží všichni drobné věcné ceny. Kemp se kromě Plzně koná také v Klatovech a Domažlicích. Více informací na webu Campo Arduino

Campo Lampone

Kemp s mottem kybernetika hrou navazuje na úspěšné Campo Arduino a určen je především pro ty, kteří už by se na Campu Arduinu nudili a chtějí se dozvědět více. Účastníci budou pracovat s platformou jednodeskového počítače Raspberry Pi. Odtud také název, ve kterém je zachována italština (raspberry - anglicky malina, italsky lampone). Každý den bude čekat na účastníky jedna vybraná úloha z oblasti kybernetiky, kterou bude lektorovat někdo z výzkumných pracovníků katedry kybernetiky Fakulty aplikovaných věd nebo z výzkumného centra Nové technologie pro informační společnost (NTIS). Více informací na webu Campo Lampone

GeoCamp

GeoCamp je letní škola zaměřená na oblast geomatiky, tedy na disciplínu zabývající se prostorovými daty, jejich získáváním, zpracováním, analýzou, interpretací apod. Školu připravila katedra geomatiky Fakulty aplikovaných věd a je určena žákům 2. stupně základních škol a středoškolákům. Do témat geomatiky účastníci nahlédnou například prostřednictvím mentálního mapování nebo vytyčování spádu, ale třeba také při orientačním běhu kampusem ZČU. Více informací a přihlášky jsou k dispozici na webu letní školy GeoCamp.

Homo Economicus

Tato letní škola je určena žákům základních škol, kteří mají zájem nahlédnout do světa ekonomických věd. Účastníci zjistí, že na Fakultě ekonomické ZČU se studenti nezabývají jen nudnými čísly, tabulkami a grafy, ale že studium může být kreativní a zábavné. Pro studenty jsou přichystané interaktivní workshopy, přednášky, hry z oblasti marketingu, propagace a financí a samozřejmě i exkurze. Program je koncipován tak, aby více rozvíjel samostatnou týmovou práci žáků. Tradiční je též zakončení letní školy v podobě slavnostní promoce s předáním certifikátů. Více informací na webu letní školy Fakulty ekonomické

JuniorFEL

Dětem se zájmem o elektrotechniku patří oblíbená letní škola JuniorFEL. Určena je žákům 5. až 9. tříd základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Studenti netechnických středních škol ve věku 16 – 19 let mohou vyrazit na [JuniorFEL2]. Všichni účastníci se  seznámí se základními poznatky a zajímavostmi v oborech elektrotechnika a elektronika.

Během týdne se zájemci srozumitelnou a hravou formou uzpůsobenou věku účastníků dozví, co je vlastně elektřina, jak vznikají blesky, jak si mohou vytvořit a zapojit elektrický obvod, jakým způsobem se šíří rádiové vlny či co pohání tramvaje a trolejbusy. Všichni si také vyzkoušejí naprogramovat robota, poměřit své síly při výrobě elektřiny nebo odhalit skrytý vysílač. Účastníci [JuniorFEL2] se budou věnovat i příjmu dat z českého pikosatelitu VZLUSAT-1, praktickým elektrotechnickým zapojením (zásuvka, zvonek, světlo, transformátor) nebo reálnému využití 3D tisku při sestavování jednoduchého elektrického motoru. Kurz tradičně zakončí slavnostní promoce. Více informací na webu JuniorFEL

Letní škola single-cell analýzy

Výzkumné centrum Nové technologie pro informační společnost Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni a Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy připravily letní školu zaměřenou na single-cell analýzy buněk akutní myeloidní leukemie a jejího mikroprostředí. Určena je pro studenty a mladé výzkumníky se základními laboratorními dovednostmi. Pod dohledem odborníků z Česka i zahraničí mají možnost podrobně se seznámit se všemi kroky přípravy vzorků buněk a analýzy dat. Obsahem prakticky zaměřené školy je návrh experimentu, výběr a příprava vzorků, kontrola kvality, sekvenování, porozumění formátům dat NGS, editaci sekvencí, mapování čtení, řešení potenciálních problémů a konečná interpretace dat. Podrobné informace a přihlášky jsou dostupné na webových stránkách Letní školy single-cell analýzy.

MechCamp

MechCamp je určen pro studenty středních škol, které baví matematika a fyzika a kteří se chtějí dozvědět něco o moderních materiálech, dynamice vozidel nebo biomechanice. Účastníci si vyzkouší výrobu kompozitních vzorků a jejich testování na trhacím stroji, seznámí se s počítačovým modelováním silničních vozidel, např. simulace jízdy trolejbusu a formule, a uvidí, jak probíhá počítačové modelování srážky vozidla s chodcem. Dozví se, jak se určují mechanické vlastnosti lidských tkání nebo jak probíhá počítačová simulace  proudění krve v cévách člověka. S těmito tématy se seznámí nejen v laboratořích Západočeské univerzity, ale i v rámci exkurze do firmy, která se využitím počítačových simulací v praxi zabývá. Více informací na facebookovém profilu KME

Mezinárodní letní jazyková škola

První tři týdny v červenci na Západočeské univerzitě v Plzni už téměř třicet let patří Mezinárodní letní jazykové škole. Ta do západočeské metropole každoročně přiláká nejen české studenty, ale také desítky zahraničních studentů a lektorů. Sejde se zde tak pestrá mezinárodní společnost a vznikne jedinečné interkulturní prostředí. Účastníci se nejen zdokonalí v komunikaci v cizím jazyce, ale díky bohatému doprovodnému programu zažijí i mnoho zábavy a navážou nová přátelství. Kurzy vedou kvalifikovaní lektoři včetně rodilých mluvčích.

V nabídce jsou kurzy angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny, ruštiny, španělštiny a také češtiny pro cizince, a to jak obecného, tak profesně zaměřeného jazyka, ve všech jazykových úrovních. Letní škola je určena pro zájemce různého věku – pro děti od šesti let, žáky základních škol, studenty středních škol, vysokoškoláky a samozřejmě pro širokou veřejnost. Kurzy jsou v délce jednoho, dvou nebo tří týdnů, přičemž v některých z nich se vyučuje pouze odpoledne nebo dopoledne. Podrobnější informace naleznou zájemci na webu Mezinárodní letní jazykové školy

NanoCamp

Chytré telefony, chytrá okna, flexibilní displeje, antireflexní filtry, čisté zdroje energie, inteligentní senzory – to všechno jsou moderní technologie založené na nových tenkovrstvých nanostrukturních materiálech. Baví-li vás experimentálně zkoumat a rádi byste nahlédli do zákulisí moderního materiálového výzkumu a aplikované fyziky, pak si nenechte ujít letní školu NanoCamp, kterou pořádá katedra fyziky Fakulty aplikovaných věd ZČU. Podrobné informace a přihlášky najdete na webu letní školy NanoCamp.

Příměstské sportovní tábory pro děti

Příměstské tábory jsou určeny zejména dětem ve věku 6–13 let a organizuje je katedra tělesné výchovy a sportu (KTS). Kreativní a sportovní aktivity jsou přizpůsobeny jednotlivým celotáborovým hrám a věku dětí. Program je zaměřen na všestranný pohybový rozvoj a spolupráci dětí v týmech. Příměstské tábory vedou kvalifikovaní zkušení vedoucí. Obědy jsou zajištěny v univerzitní menze, kapacita jednoho tábora je 50 dětí. Více informací a přihlášky na webu KTS