Nabídka studia

Výtvarná výchova a kultura se zaměřením na vzdělávání

Zpět

Popis

V průběhu tříletého bakalářského studia proniknete do oblasti vizuální gramotnosti a tvorby obrazu. Zorientujete se v dějinách umění, ale také v současném vizuálním umění. Kromě toho se z vás stanou odborníci na analýzu a hodnocení estetické úrovně uměleckého díla.

Co se naučím

Kromě teoretických předmětů, kde se budete věnovat vizuální kultuře, dějinám nebo prostorové tvorbě, se můžete těšit také na praktickou část výuky. Ta je zaměřena především na rozvoj vašich osobních dovedností, které následně uplatníte ve své profesi.

Jak se uplatním

Po úspěšném dokončení studia se uplatníte v celé řadě oblastí – jako edukátor v galeriích nebo muzeích, jako designér či grafik v reklamě, ale můžete pracovat také jako lektor v chráněných dílnách. Budete připraveni ke studiu navazujích učitelských studijních programů.