EUPeace-banner-web

EUPeace

Západočeská univerzita v Plzni je hrdým členem aliance evropských univerzit EUPeace. Spolu s ostatními partnerskými institucemi podílí na zlepšování kvality a konkurenceschopnosti evropského vysokého školství.
Co je nového? www.eupeace.eu

EUPeace je v současné době devítičlenná evropská univerzitní aliance. Její základ byl položen v únoru 2021 v německém Marburgu. Tamní Philipps-Universität Marburg je jejím koordinátorem.

V červenci 2023 získala aliance rozhodnutím Evropské komise finanční podporu z programu ERASMUS+, určenou na pokrytí nákladů spojených s jejím fungováním. ZČU se pravidelně se účastní společných setkání, workshopů a diskusí.

Co je nového?

Iniciativa Evropských univerzit

EUPeace je jednou z univerzitních aliancí, které sdružuje nadnárodní iniciativa Evropských univerzit (European Universities Initiative). Její členské instituce spojuje společná vize a dlouhodobá strategie, iniciativa jim má umožnit intenzivnější mobilitu studujících, zaměstnanců i zaměstnankyň, výzkumných pracovníků a pracovnic. Členské univerzity budou také společně rozvíjet excelentní vědu a výzkum.

Iniciativa je prestižní společenství 10 % evropských vysokoškolských institucí. V současné době má 430 členů, z toho pouze devět univerzit včetně ZČU je z České republiky.