Nabídka studia

Komiks a ilustrace pro děti

Zpět

Popis

Zaměříte se na současný rozvoj komiksu včetně jeho možného uplatnění v pedagogické a informační praxi. V rámci iIustrace pro děti si projdete různé kategorie, od ilustrací pro nejmenší v podobě leporel, omalovánek a knih se skládacími variacemi, přes knihy pro mladé čtenáře až k učebnicím a školním učebním pomůckám.

Co se naučím

V průběhu studia se naučíte práci s tradičními i současnými grafickými technikami, především s kresbou a jejími jednotlivými variantami. Pro přípravu i vlastní realizaci si osvojíte použití fotografie a její aplikace, práci v grafických editorech i základy animačních technik. Naučíte se široké spektrum jednotlivých typů komiksu od zábavného, přes výukový, reklamní, informační až po projekty vlastní autorské tvorby. Získáte také základy dramaturgie, scénaristiky i animované tvorby.

Jak se uplatním

Po ukončení studia se můžete uplatnit jako samostatný tvůrce či jako člen tvůrčích týmů v nakladatelstvích, grafických, reklamních a DTP studiích, muzeích, galeriích a dalších kulturních a školských institucích.