Nabídka studia

Výpočetní technika

Zpět

Popis

Specializace Výpočetní technika bakalářského studijního programu Informatika je určena pro studenty, kteří chtějí získat teoretický základ i praktické znalosti ve výpočetní technice. Je určena i těm, kteří se chtějí sice více věnovat oblasti programování, ale uvědomují si, že pro tvorbu skutečně dobrého programového vybavení jsou zapotřebí velmi solidní znalosti činnosti hardware, tedy toho, co se v počítačích opravdu odehrává. Poměr mezi softwarově a hardwarově zaměřenými předměty je vyvážený tak, aby se absolventi specializace mohli úspěšně uplatnit při integraci hardware a software v nejrůznějších aplikačních oblastech.
Podrobnější informace najdete na webu katedry informatiky a výpočetní techniky. Další informace a pokyny k podání přihlášky jsou uvedeny na stránkách fakulty v části přijímací řízení.

Co se naučím

Získáš a prohloubíš si znalosti elektroniky v takovém rozsahu, abys porozuměl funkci počítačů a složitějších digitálních celků a mohl takové systémy v menším i navrhovat. Tato specializace není určena pro ty studenty, kteří by se chtěli vyhnout programování, poměr mezi softwarově a hardwarově zaměřenými předměty je vyvážený tak, aby ses mohl úspěšně uplatnit při integraci hardware a software v nejrůznějších aplikačních oblastech.
Zvládneš práci s relevantními informacemi nejen v češtině, budeš umět je vyhledávat a konečně, naučíš se také svoji práci odpovídajícím způsobem publikovat. Navíc si můžeš, podobně jako u jiných specializací, podle svého individuálního zájmu zvolit předměty z dalších oblastí, a tak se lépe připravit na svoji profesionální dráhu.

Jak se uplatním

Jako absolventka nebo absolvent této specializace se uplatníte při návrhu a vývoji číslicových systémů, jejich oživování a ladění. Dobré znalosti z oblasti návrhu vestavěných a IoT systémů vám dovolí programování jejich aplikací a vzájemné komunikace. Ve vývojových týmech vám tato specializace umožní zaujmout pozici, na kterou „čistokrevný“ programátor nestačí. Můžete se ale také uplatnit v provozu výpočetních systémů při jejich údržbě a průběžné inovaci, zejména jako technici číslicových zařízení nebo správci výpočetního systému.