Nabídka studia

Učitelství geografie pro střední školy

Zpět

Popis

V průběhu studia si osvojíte základy fyzické, humánní, historické, kulturní nebo regionální geografie. Blíže poznáte také konkrétní vyučovací metody a vzdělávací programy.

Co se naučím

Během studia absolvujete teoretické předměty, které jsou zaměřeny především na fyzickou, humánní a regionální geografii. Součástí studijního plánu jsou předměty zaměřené na oborovou didaktiku a pedagogicko-psychologickou propedeutiku. Do programu je zařazena také pedagogická praxe.

Jak se uplatním

Absolventi se uplatní především jako učitelé zeměpisu na středních školách. Jsou připraveni k dalšímu vzdělávání i k přímému vstupu do praxe v oboru učitelství.