Nabídka studia

Učitelství chemie pro střední školy

Zpět

Popis

V průběhu studia si osvojíte základy chemie, zorientujete se v problémech současné chemie a její didaktiky, ale také historie. Zaměříte se zvláště na oborově didaktickou problematiku, poznáte konkrétní vyučovací metody a vzdělávací programy.

Co se naučím

Během studia absolvujete teoretické i praktické předměty, které jsou zaměřeny především na odbornou chemii a oborovou didaktiku. Součástí studijního plánu jsou i předměty orientované na pedagogicko-psychologickou propedeutiku. Do programu je zařazena také pedagogická praxe.

Jak se uplatním

Absolventi se uplatní především jako učitelé chemie na středních školách.