Nabídka studia

Učitelství hudební výchovy pro střední školy

Zpět

Popis

Cílem studia je porozumět hudbě v teoretické i praktické sféře. Osvojíte si moderní didaktické metody z hudební výchovy, budete se podílet na tvorbě textů a učebních pomůcek včetně jejich vývoje. Naučíte se pracovat s hudební skladbou různých žánrů a forem ve zvukové podobě i v notovém textu.

Co se naučím

V průběhu studia absolvujete teoretické předměty zaměřené na hudební výchovu. Součástí studijního plánu jsou předměty zaměřené na oborovou didaktiku a pedagogicko-psychologickou propedeutiku. Do programu je zařazena také pedagogická praxe.

Jak se uplatním

Absolventi programu se uplatní především jako učitelé hudební výchovy na středních školách. Jsou připraveni k dalšímu vzdělávání i k přímému vstupu do praxe v oboru učitelství.