Nabídka studia

Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy

Zpět

Popis

Cílem studia je pochopit postavení umění a uměleckých aktivit v životě člověka a ve všeobecném vzdělávání. Osvojíte si historii uměleckých děl, naučíte se kriticky nahlížet také na současnou uměleckou tvorbu. Porozumíte kritériím hodnocení estetických kvalit uměleckého díla. Zaměříte se zvláště na oborovědidaktickou problematiku, poznáte konkrétní vyučovací metody a vzdělávací programy.

Co se naučím

V průběhu studia absolvujete teoretické i praktické předměty. Teorie se zaměřuje na interpretaci a analýzu obrazu nebo na práci s uměleckým dílem jako s prostředkem vlivu a poznávání. Další část předmětů je zaměřena na rozvoj vašich kompetencí ve zvolené oblasti tvorby, malby, grafiky nebo multimédií a prostorové tvorby. Kromě toho se vzděláte v oblasti pedagogiky, která vás připraví na budoucí profesi učitele.

Jak se uplatním

Absolventi se uplatní především jako učitelé výtvarné výchovy na základních a středních školách. Jsou připraveni k dalšímu vzdělávání i k přímému vstupu do praxe v oboru učitelství. Uplatní se i v profesích, kde je vyžadována kreativita.