Nabídka studia

Učitelství fyziky pro základní školy

Zpět

Popis

V průběhu studia si osvojíte základy teoretické i praktické fyziky a její aplikace. Seznámíte se s historickým vývojem fyziky od prvopočátků až po oblast moderní fyziky. Postupně si osvojíte moderní didaktické metody pro různé fyzikální situace. Dalším cílem studia je představit vám učební pomůcky a možnosti jejich efektivního využití.

Co se naučím

Během studia absolvujete teoretické předměty, které jsou zaměřeny především na obecnou fyziku, ale i na další kapitoly z moderní a teroretické fyziky. Součástí studijního plánu jsou předměty orientované na oborovou didaktiku a pedagogicko-psychologickou propedeutiku. Do programu je zařazena také pedagogická praxe.

Jak se uplatním

Absolventi oboru se uplatní především jako učitelé fyziky na základních školách.