Nabídka studia

Učitelství hudební výchovy pro základní školy

Zpět

Popis

V průběhu studia se kromě základů hudební výchovy zaměříte také na oborovědidaktickou problematiku, poznáte konkrétní vyučovací metody a vzdělávací programy.

Co se naučím

Součástí studijního plánu je kromě předmětů zaměřených na hudební výchovu také oborová didaktika a pedagogicko-psychologická propedeutika. Do programu je zařazena také pedagogická praxe.

Jak se uplatním

Absolventi oboru se uplatní především jako učitelé hudební výchovy na základních školách.