Nabídka studia

Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy

Zpět

Popis

Cílem studia je pochopit postavení umění a uměleckých aktivit v životě člověka a ve všeobecném vzdělávání. Osvojíte si historii uměleckých děl, naučíte se kriticky nahlížet také na současnou uměleckou tvorbu. Porozumíte kritériím hodnocení estetických kvalit uměleckého díla. Zaměříte se zvláště na oborovědidaktickou problematiku, poznáte konkrétní vyučovací metody a vzdělávací programy.

Co se naučím

V průběhu studia absolvujete teoretické i praktické předměty. Teorie se zaměřuje na oblast interpretace a analýzy obrazu nebo na práci s uměleckým dílem jako s prostředkem vlivu a poznávání. Další část předmětů je zaměřena na rozvoj vašich kompetencí ve zvolené oblasti tvorby, malby, grafiky nebo multimédií a prostorové tvorby. Kromě toho se seznámíte s oblastí pedagogiky, která vás připraví na budoucí profesi učitele.

Jak se uplatním

Absolventi oboru se uplatní především jako učitelé výtvarné výchovy na základních a středních školách. Jsou připraveni k dalšímu vzdělávání i k přímému vstupu do praxe v oboru učitelství. Absolventi se uplatní i v profesích, kde je vyžadována kreativita.