Nabídka studia

Učitelství občanské výchovy pro základní školy

Zpět

Popis

V průběhu studia porozumíte problematice klíčových disciplín, které jsou potřeba pro zvládnutí výuky občanské výchovy na ZŠ. Zaměříte se zvláště na oborově didaktickou problematiku, poznáte konkrétní vyučovací metody a vzdělávací programy.

Co se naučím

Během studia absolvujete teoretické předměty, které jsou zaměřeny především na evropské kulturní dějiny, právo a ekonomii, politiku a média, antropologická témata a témata související s psychologií, enviromentální problematikou a etikou. Součástí studijního plánu jsou předměty orientované na oborovou didaktiku a pedagogicko-psychologickou propedeutiku. Do programu je zařazena také pedagogická praxe.

Jak se uplatním

Absolventi oboru se uplatní především jako učitelé občanské výchovy na základních školách. Mohou se však také uplatnit v oblastech neformálního vzdělávání, v sociální, preventivní a charitativní činnosti, v oblasti environmentální, v osvětové či památkové péči nebo ve veřejné politice.