Nabídka studia

Medicínská informatika

Zpět

Popis

Specializace Medicínská informatika navazujícího magisterského studijního programu Informatika a její specializace je určena těm, kteří se chtějí naučit vytvářet nejen běžný software, např. aplikace pro evidenci a správu zakázek, ale také software, který může zlepšit životní styl pacientů trpících nejrůznějšími onemocněními, nebo dokonce lidské životy zachránit. Absolvent této specializace získá široký základ znalostí a praktických dovedností pokrývajících vybrané tematické okruhy informatiky, např. umělá inteligence a strojové učení, zpracování a vizualizace obrazové informace, tak aby se dokázal podílet na řešení úloh analýzy a zpracování biomedicínských dat.
Podrobnější informace najdete na webu katedry informatiky a výpočetní techniky. Další informace a pokyny k podání přihlášky jsou uvedeny na stránkách fakulty v části přijímací řízení.

Co se naučím

V průběhu studia si osvojíte teoretické znalosti i praktické dovednosti téměř ve všech oblastech vědního oboru označovaného jako medicínská příp. biomedicínská informatika, a to databáze ve zdravotnictví, vývoj systémů pro podporu rozhodování, zpracování medicínských signálů, zpracování medicínských snímků, a neuroinformatika. Budete umět:
- navrhout a implementovat softwarového řešení vyžadujícího hluboké znalosti zpracování biosignálů (např. EEG či EKG) či digitálního obrazu (medicínských snímků), nebo statistické analýzy a zpracování strukturovaných dat (např. laboratorních výsledků) a k nim přidružených metadat
- zpracovávat efektivně velká data biomedicínského charakteru a vytěžovat z nich znalosti, a to i s využitím moderních metod strojového učení, pokročilých algoritmických přístupů a prostředků paralelního zpracování
- navrhnout vizualizaci rozsáhlých dat, zaručující minimalizaci potenciální misinterpretace
- realizovat a ověřit jednodušší model fyziologického systému
- a komunikovat účelně s lékaři a odborníky z oblasti biomedicíny, tj. uživateli, softwarových produktů, experimentátory, autory a spoluautory analýz, stejně tak jako s matematiky a techniky, tj. tvůrci modelovacích přístupů.

Jak se uplatním

Primární uplatnění absolventů je ve firmách a organizacích specializovaných na vývoj nebo využívání biomedicínských softwarových produktů, a to především na pozicích: software developer, datový analytik / specialista, výzkumník.