Nabídka studia

Informatika a její specializace

Zpět

Popis

Baví vás navrhovat nová řešení zajímavých problémů a využívat k tomu algoritmy, matematiku, strojové učení a další speciální přístupy? Nechcete se moc zabývat UML diagramy, udržitelností programového vybavení či sofistikovaným řízením týmů? Chcete k informatickému základu umět ještě něco speciálního? V tom případě tím pravým pro vás může být navazující studijní program Informatika a její specializace. Konkrétní informatická disciplína, na kterou se budete při studiu výrazně orientovat, je pak dána vybranou specializací, které má program tři: Medicínská informatika, Zpracování přirozeného jazykaPočítačová grafika. Odkaz na e-přihlášku je dostupný ze stránek těchto specializací.

Co se naučím

Ve společné části studia absolvent získá matematické a informatické teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblastech práce se signály, s digitalizovaným obrazem, statistiky a umělé inteligence. Dále budou prohlubovány znalosti v oblastech odpovídajících zvolené specializaci.

Jak se uplatním

Absolvent najde primárně uplatnění v tuzemských i mezinárodních firmách, které se specializují na oblast zvolené informatické disciplíny, a to především jako analytik nebo vývojář. Může pracovat samostatně i v týmu.
Absolvent se může také uplatnit jako vědecký a výzkumný pracovník a může pokračovat v doktorském studiu, např. v programu Informatika a výpočetní technika na Fakultě aplikovaných věd.