Nabídka studia

Výpočetní technika

Zpět

Popis

Napadlo vás někdy, jak je možné, že takové malé zařízení, jako je chytrý telefon, dovede zvládat tolik úžasných a užitečných věcí? Jak je možné, že si přes něj objednáme a zaplatíme zboží v e-shopu, naplánujeme si trasu bez dopravní zácpy nebo najdeme nejbližší restauraci s dobrým hodnocením?
V každodenním životě používáme nejrůznější malá zařízení, ať už jsou to senzory v domácnosti, autě či v průmyslu, zdravotnické pomůcky, jako je třeba inzulínová pumpa či snad dnes nejběžnější chytrý telefon. Sama o sobě by taková malá chytrá zařízení nebyla tak užitečná, kdyby mezi sebou nedokázala inteligentně spolupracovat ve spojení s výpočetně výkonnými servery, které běžně „vidíme“ jako cloud dostupný přes Internet, tj. síťovou konektivitu. Distribuované výpočetní systémy jsou oblastí, bez které žádný budoucí průmysl, vědecké konsorcium, ani lékařská péče nebudou prakticky realizovatelné.
Specializaci Výpočetní technika navazujícího magisterského studijního programu Distribuované výpočetní systémy jsme připravili pro studenty se zájmem o operační systémy, paralelní zpracování dat, vestavná (embedded) zařízení, číslicové a počítačové architektury, komunikační zařízení, zajištění spolehlivosti počítačových systémů a jejich odolnosti proti poruchám.
Podrobnější informace najdete na webu katedry informatiky a výpočetní techniky. Další informace a pokyny k podání přihlášky jsou uvedeny na stránkách fakulty v části přijímací řízení.

Co se naučím

V průběhu studia si osvojíte dostatečné teoretické znalosti i praktické dovednosti k tomu, abyste uměli:
- návrh a vývoj digitálních systémů
- projektování počítačových systémů jak z hlediska technického vybavení, tak z hlediska software
- návrh a vývoj komunikačních zařízení, včetně současných používaných síťových komunikačních protokolů
- návrh a vývoj specializovaných zařízení s využitím programovatelné logiky
- projektování vestavěných systémů
- projektování architektur počítačů a systémů založených na počítačích
- návrh těchto systémů po hardwarové stránce a vývoj odpovídajícího programového vybavení.

Jak se uplatním

Jako absolventi se můžete uplatnit např. v oblasti Průmyslu 4.0, při vytváření komponent kritické infrastruktury (tj. vyžadujících spolehlivost a odolnost vůči selhání), jež jsou nutné např. v systémech pro automotive a medicínská zařízení, senzorické sítě, Internet věcí, apod., nebo při realizaci a efektivním využití masivně distribuovaných systémů (zejména cloudová řešení) pro výpočetně náročné úlohy.
Studium je také dobrou přípravou pro pokračování v doktorském studiu, např. v programu Informatika a výpočetní technika, nebo pro uplatnění se v mezinárodním týmu, např. na perspektivní pracovní pozici ve vývojovém oddělení. Absolvent se tedy může uplatnit jak v akademickém prostředí, tak v prostředí komerčním.