Nabídka studia

Softwarové a informační systémy

Zpět

Popis

Tento navazující inženýrský program je určen pro všechny, které láká tvorba komplexních softwarových systémů nebo návrh IT podpory pro práci s velkými daty. Všichni studenti absolvují štíhlý základ několika společných povinných předmětů v oblasti návrhu softwarových architektur, datových úložišť a řízení vývoje software. Těžiště programu je v široké nabídce předmětů povinně volitelných, kterými si student utváří vlastní zaměření. Součástí programu je velký podíl projektové práce a předměty vyučované v angličtině.
Podrobnější informace najdete na webu katedry informatiky a výpočetní techniky. Další informace a pokyny k podání přihlášky jsou uvedeny na stránkách fakulty v části přijímací řízení.

Co se naučím

Program Softwarové a informační systémy zastřešuje tři oblasti, na které je možno se zaměřit: jak navrhovat a vyvíjet komplexní softwarové systémy, jak zajistit jejich kvalitu a spolehlivost i v náročném provozu, jak s pomocí software efektivně spravovat a analyzovat rozsáhlá data. Pro tyto oblasti jsou zařazeny předměty vyučující podstatné, řekněme ""teoretické"" principy a základy metod, technologií a nástrojů návrhu a vývoje dat a software. Během projektové práce, včetně týmového projektu v délce dvou semestrů, se studenti učí prakticky aplikovat tyto principy při řešení reálných problémů, vzájemně spolupracovat a rozhodovat se mezi variantami řešení. Poměrně unikátním prvkem je potom zařazení několika předmětů z jiných oblastí lidské činnosti, jejichž cílem je naučit se schopnosti pochopit a dorozumět se s kolegy z jiných oborů.

Jak se uplatním

Studijní program Softwarové a informační systémy připravuje na velmi rozmanitou a zajímavou práci, při které budete spolupracovat s mnoha lidmi a vymýšlet, jak z plejády možných postupů a IT technologií efektivně vybrat a vytvořit co nejlepší, dobře fungující řešení pro konkrétní uživatele. Většina našich absolventů pracuje jako vývojáři s expertízou na konkrétní technologie nebo odvětví (např. vedoucí testerů ve společnosti ověřující bezpečnostně kritické zdravotnické systémy), architekti velkých a/nebo specializovaných softwarových systémů (např. obchodní platformy celosvětově používané firmami typu Adidas či LIDL) či informační a datoví analytici (např. datový inženýr v bankovním sektoru ve Švýcarsku).