Nabídka studia

Navrhování a provádění budov

Zpět

Popis

Cílem specializace Navrhování a provádění budov je další prohloubení teoretických, a zejména praktických znalostí absolventů stavebně technických nebo obdobných bakalářských programů v návaznosti na aktuální náročnost materiálového, konstrukčního, energetického a provozně technologického řešení moderních budov. Moderní trendy v oblasti navrhování a provádění pozemních staveb se vyznačují zaváděním progresivních stavebních materiálů a technologií, odhmotňováním stavebních konstrukcí a současně zvyšováním jejich komplikovanosti, snižováním energetické náročnosti provozu staveb a jejich environmentálních dopadů v rámci tzv. udržitelného rozvoje společnosti, maximalizací jejich flexibility a užitečnosti s dopadem na ekonomiku a náročností zajištění jejich správy a provozu. Vedle toho je významnou odbornou oblastí i péče o novodobý stavební fond, zejména údržba a rekonstrukce budov. Zároveň narůstá i význam bezpečnosti provozu staveb – kromě požární bezpečnosti se jedná také o problematiku odolnosti staveb proti mimořádným účinkům (výbuch, povodeň, náraz vozidla) a ochranu jejich uživatelů. Podrobnější informace a pokyny k podání přihlášky jsou uvedeny na stránkách fakulty v části přijímací řízení.

Co se naučím

Výuka specializace Navrhování a provádění budov zahrnuje zejména technické předměty, zaměřené na progresivní materiály, konstrukce a technologie, rekonstrukce a diagnostiku moderních staveb, optimalizaci kvality vnitřního prostředí, ale i disciplíny environmentální a ekonomicko-manažerské. Součástí studia je povinná odborná praxe u některého z průmyslových partnerů nebo u jiného vhodného subjektu dle volby studenta. Smluvními partnery studia jsou významné místní i nadnárodní stavební společnosti jako Berger Bohemia, Subterra nebo Metrostav, developerské skupiny, jako např. Intercora, dále města i velké firmy, vlastnící či spravující rozsáhlý nemovitý majetek – např. Škoda Auto a.s. či Letiště Praha a.s. apod.

Jak se uplatním

Absolvent specializace Navrhování a provádění budov je vybaven kompetencemi pro výkon vedoucích pozic zejména v projekčních, realizačních nebo expertních týmech v oblastech projekce či provádění pozemních staveb, nebo i na stavebních úřadech a odborech.