Nabídka studia

Kybernetika

Zpět

Popis

Doktorské studium je založeno především na individuální práci studenta. Hlavní náplní je vědecká a výzkumná práce, která je doložená publikační činností. Budete se věnovat zejména aplikaci nejnovějších poznatků umělé inteligence na rozvíjejících se aplikacích systémů inteligentního rozhodování a komunikace.
Podrobnější informace a pokyny k podání přihlášky jsou uvedeny na stránkách fakulty v části přijímací řízení.

Co se naučím

Naučíte se mimo jiné navrhovat a implementovat řídicí systémy pro nejrůznější aplikace s vizualizacemi na počítači, vytvářet matematické modely a provádět simulace. Budete umět také provést komplexní odbornou analýzu technických úloh a problémů.

Jak se uplatním

Až své studium úspěšně dokončíte, stane se z vás kvalifikovaný výzkumný pracovník. Následně si třeba můžete vytvořit vlastní výzkumný tým a věnovat se přesně tomu, co vás zajímá.