Benefity pro zaměstnance ZČU

Pro zaměstnance jsou na ZČU dostupné následující benefity a výhody:

Dotované stravování a stravenky

Za každý odpracovaný den vám náleží nárok buď na jedno dotované jídlo v menzách ZČU, nebo na jednu stravenku. Jídelní lístky a ceny jídel naleznete na stránkách menzy Bory a menzy Kollárova.

Za dny, kdy jste se nestravovali v menze a nebyli na služební cestě, máte nárok na stravenky, které je možné si vyzvednout v pokladně v budově rektorátu na adrese Univerzitní 8, Plzeň nebo v pokladně v budově Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň.

Flexi poukázky

Pokud jste zaměstnancem ZČU bez přerušení 3 roky a více a pokud je výše vašeho pracovního úvazku v průměru nejméně 0,75, máte nárok na Flexi poukázky. Výše příspěvku je na každý rok stanovena rozhodnutím rektora, vydaným do 30. 9. daného roku.

Rekreace

Pro svou rekreaci můžete využít zámek v Nečtinech, který je výukovým střediskem ZČU. Více informací najdete na webu www.zameknectiny.cz

Aktuální nabídka rekreace pro rok 2020:

Karlsbad Grande Madonna Spa & Wellnes Hotel v Karlových Varech připravil pro zaměstnance ZČU 40 % slevu na všechny lázeňské a wellness pobyty v rámci speciální nabídky - COVID PROGRAMU.

Služební byt

Jakožto zaměstnanec ZČU můžete požádat o služební byt, který je zaměstnancům přidělován na základě pravidel popsaných ve směrnici rektora Správa a provoz služebních bytů. Více informací o služebních bytech a o postupu při přidělování služebního bytu zaměstnancům ZČU najdete na stránkách Provozu a služeb.

Dovolená

Dovolená na zotavenou je pro neakademické zaměstnance stanovena na 6 týdnů v kalendářním roce, pro akademické pracovníky na 8 týdnů v kalendářním roce.

Sociální příspěvek

Zaměstnanci, který se ocitl v tíživé sociální, životní nebo finanční situaci, lze poskytnout sociální příspěvek. Postup poskytnutí příspěvku je uveden v příslušné směrnici rektora.

Jazykové vzdělávání

Jazykové vzdělávání na univerzitě zajišťuje Ústav jazykové přípravy. V průběhu roku nabízí kurzy pro zaměstnance a v létě se můžete zúčastnit Mezinárodní letní jazykové školy. V rámci Ústavu jazykové přípravy funguje také americké centrum US Point, které pořádá konverzační klub, v němž můžete procvičovat své znalosti angličtiny, případně se účastnit seminářů a různých kulturních akcí. Pokud máte zájem o ruský jazyk a kulturu, můžete využít služby Ruského centra.

Další vzdělávání

Pro zaměstnance ZČU je rovněž připravena široká nabídka on-line i prezenčních kurzů se zaměřením na profesní růst a osobní rozvoj. Kompletní nabídku kurzů naleznete na webu Oddělení celoživotního a distančního vzdělávání.

Mobilní telefon, zvýhodněný mobilní tarif

O přidělení mobilního telefonu a o jeho využití i pro soukromé účely rozhoduje váš nadřízený. V případě, že k vaší pozici mobilní telefon nenáleží, zjistěte si u svého nadřízeného možnost využití výhodného mobilního tarifu našeho smluvního operátora.

Mateřská školka pro děti zaměstnanců ZČU

Univerzitní školka, jejímž provozovatelem je Mateřská škola kardinála Berana Plzeň, sídlí v budově vysokoškolských kolejí v Baarově ulici a pojme celkem 38 dětí.

Knihovny ZČU

Zaměstnanci ZČU mohou využívat ve všech knihovnách tyto služby: výpůjčky knih, časopisů a e-knih, meziknihovní výpůjčky, rešeršní služby a nákup knih. Podrobné informace ohledně otevírací doby jednotlivých poboček a dalších služeb knihovny naleznete na webových stránkách Univerzitní knihovny.

Sportování pro zaměstnance

ZČU poskytuje zaměstnancům možnost účastnit se bezplatných nebo cenově zvýhodněných sportovních aktivit z nabídky katedry tělesné výchovy a sportu. Zároveň je na katedře tělesné výchovy a sportu zaměstnancům k dispozici půjčovna sportovních potřeb. Více informací najdete na stránkách katerdry.

Scoobike aneb sdílené koloběžky

Zaměstnanci ZČU mají možnost si zapůjčit jednu z koloběžek, které jsou k dispozici ve stojanech v univerzitním areálu a u zastávky MHD „Bory“. Bližší informace najdete na webu scoobike.cz

Hlídané parkoviště

Dalším z benefitů je možnost využití hlídaného parkoviště. Hlídané parkoviště se nachází vedle budovy rektorátu. Pravidla pro parkování na hlídaném parkovišti je možné najít na stránkách Provozu a služeb.

Akce pro zaměstnance

ZČU pořádá řadu akcí, na které jsou zváni zaměstnanci i studenti. Bližší informace o plánovaných akcích najdete na portálu info.zcu.cz

Dokumenty k benefitům