Testování zaměstnanců na covid-19

Od 1. 7. 2021 je na základě opatření MZČR ukončeno povinné testování zaměstnanců.
Aktuální informace k problematice Covid-19 sledujte na Intranetu ZČU.