Finanční podpora

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy poskytne finanční pomoc vysokým školám pro studující z Ukrajiny.

Finanční pomoc je určena studujícím, kteří zahájili studium na ZČU po 24. 2. 2022 protože v důsledku válečného konfliktu nemohou studovat na ukrajinských vysokých školách nebo kteří se v průběhu již probíhajícího studia na VVŠ v ČR z uvedené příčiny dostali do tíživé situace.

Více informací je k dispozici na webu MŠMT

Ukrajinským studujícím, na které se podpora vztahuje, budou informace k podávání žádostí o stipendium zaslány emailem.

Jiná stipendia ZČU aktuálně neposkytuje.

Prostřednictvím Úřadu práce mohou ukrajinští uprchlíci žádat o mimořádnou finanční pomoc na úhradu základních životních potřeb. Vyplácena je také humanitární dávka. Více informací poskytuje portal nasiukrajinci.cz.

Zpět nahoru

Ubytování

Zájemci o ubytování se řídí platným Harmonogramem ubytování, který je dostupný na webových stránkách ISKAM.

V případě přijetí ke studiu mimo termíny uvedené v Harmonogramu ubytování, kontaktujte vedoucí ubytovacích zařízení: gvostrac@skm.zcu.cz

Ukrajinským studujícím s „dočasnou ochranou“, kteří jsou ubytovaní na univerzitní koleji, je ubytování hrazeno za podmínky, že se ihned po svém příjezdu registrovali v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině (KACPU). Zde jim bude uděleno vízum a zajištěno zdravotní pojištění. Ohledně ubytování je důležité v rámci KACPU kontaktovat Hasičský záchranný sbor ČR.

Nárok na ubytování zdarma vzniká studeujícímu na základě žádosti o humanitární dávku. Žádost o dávku musí podat každý měsíc. Žádost o humanitární dávku se podává online.

Ubytování rodinných příslušníku není možné z důvodu zaplněné ubytovací kapacity univerzitních kolejí ZČU.

Pro více informací se obraťte na Správu kolejí a menz (SKM).

Zpět nahoru

Brigáda (práce při studiu)

Fakulta aplikovaných věd ZČU nabízí práci zejména studujícím technických oborů se znalostmi matematiky, fyziky nebo mechaniky. Uplatnění mohou najít studující navazujících a doktorských studií i studující s elementárním technickým vzděláním s vysokou znalostí práce na PC.

Zájemci mohou zaslat krátký popis svých zkušeností na e-mail: avlckova@fav.zcu.cz.

Také firma Konplan nabízí práci ukrajinským, běloruským i ruským studujícím.

Volná pracovní místa nabízená Úřadem práce hledejte zde.

Brigády z Plzeňského kraje.

Zpět nahoru

Krizová podpora

V rámci podpory je studujícím k dispozici také krizový manažer a psycholog.

E-mailová krizová linka: krizovka@service.zcu.cz

Psychologická pomoc (nutná objednávka e-mailem): krizovka@service.zcu.cz

Zpět nahoru

Uznávání zahraničního vzdělání?

Podrobné informace o uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice zveřejnilo na svém webu Ministerstvo školství.

Zpět nahoru

Ubytování

Zájemci o ubytování se řídí platným Harmonogramem ubytování, který je dostupný na webových stránkách ISKAM.

V případě přijetí ke studiu mimo termíny uvedené v Harmonogramu ubytování, kontaktujte Vedoucí ubytovacích zařízení: gvostrac@skm.zcu.cz

Ukrajinským studujícím s „dočasnou ochranou“, kteří jsou ubytovaní na univerzitní koleji, je ubytování hrazeno za podmínky, že se ihned po svém příjezdu registrovali v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině (KACPU). Zde jim bude uděleno vízum a zajištěno zdravotní pojištění. Ohledně ubytování je důležité v rámci KACPU kontaktovat Hasičský záchranný sbor ČR.

Nárok na ubytování zdarma vzniká studujícímu na základě žádosti o humanitární dávku. Žádost o dávku musí podat každý měsíc. Žádost o humanitární dávku se podává online.

Ubytování rodinných příslušníku není možné z důvodu zaplněné ubytovací kapacity univerzitních kolejí ZČU.

Pro více informací se obraťte na Správu kolejí a menz (SKM).

Zpět nahoru

Finanční podpora

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy poskytne finanční pomoc vysokým školám pro studující z Ukrajiny.

Finanční pomoc je určena studujícím, kteří zahájili studium na ZČU po 24. 2. 2022 protože v důsledku válečného konfliktu nemohou studovat na ukrajinských vysokých školách nebo kteří se v průběhu již probíhajícího studia na VVŠ v ČR z uvedené příčiny dostali do tíživé situace.

Více informací je k dispozici na webu MŠMT

Ukrajinským studujícím, na které se podpora vztahuje, budou informace k podávání žádostí o stipendium zaslány emailem.

Jiná stipendia ZČU aktuálně neposkytuje.

Prostřednictvím Úřadu práce mohou ukrajinští uprchlíci žádat o mimořádnou finanční pomoc na úhradu základních životních potřeb. Vyplácena je také humanitární dávka. Více informací poskytuje portal nasiukrajinci.cz.

Zpět nahoru

Nabídka studia

Během přijímacího řízení si zájemci o studium na ZČU mohou podat přihlášku do zvoleného studijního programu, který by pak začali studovat v českém jazyce od příštího akademického roku. Vybírat můžete z nabídky studijních oborů.

Termíny pro podání přihlášky a další potřebné informace najdete v Průvodci pro uchazeče.

Zájemci o studium z Ukrajiny, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana dle zákona č. 65/2022 Sb., jsou na ZČU osvobozeni od poplatku za posouzení zahraničního vzdělání a také od poplatku za přijímací řízení.

Pro více informací o studiu se obracejte na: study@rek.zcu.cz nebo na studijní oddělení jednotlivých fakult.

Zpět nahoru

Krizová podpora

V rámci podpory je studujícím k dispozici také krizový manažer a psycholog.

E-mailová krizová linka: krizovka@service.zcu.cz

Psychologická pomoc (nutná objednávka e-mailem): krizovka@service.zcu.cz

Zpět nahoru

Informace o českých vysokých školách

České univerzity reagují na situaci na Ukrajině a nabízejí různé formy asistenčních aktivit ukrajinským studujícím, akademikům, vědkyním a vědcům, kteří se nacházejí v obtížné situaci a potřebují podporu. Více na webu Study in the Czech Republic.

Zpět nahoru

Materiální pomoc

Západočeská univerzita zřídila transparentní účet, na který lze poukazovat peníze získané při benefičních akcích, dary partnerských firem nebo soukromé příspěvky. Získané prostředky využije univerzita na pomoc studentům zasaženým válkou na Ukrajině a na pokrytí nákladů souvisejících s řešením současné uprchlické krize. Číslo účtu je: 6148333319/0800.

Zpět nahoru

Jak mohu pomoci jako dobrovolník?

Fakulta pedagogická znovu aktivovala facebookovou skupinu Pomáháme v Plzeňském kraji, která propojuje ty, kteří chtějí pomáhat, a ty, jež pomoc potřebují. Pomoc se týká především výuky češtiny, tlumočení, doučování apod. Jedná se ale i o nabídky materiální pomoci.

Zpět nahoru

Ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny

Ubytování na vysokoškolských kolejích v Plzni je přednostně určeno pro stávající a nové studující nebo akademiky z Ukrajiny nebo jejich rodinné příslušníky. Ubytování rodinných příslušníku není možné z důvodu zaplněné ubytovací kapacity univerzitních kolejí ZČU.

Zpět nahoru

Práce pro uprchlíky z Ukrajiny

Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje je schopno zajistit zaměstnání pro lékaře, zdravotní sestry, záchranáře i pracovníky ve stavebnictví, dopravě, službách a dalších oblastech

Volná pracovní místa hledejte v databázi Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Zpět nahoru

Jak být oporou?

Univerzity jsou místa, kde se vždy ctí lidská práva a kde k základním hodnotám patří důstojnost každého člověka.

Akt ruské agrese na Ukrajině nenechává nikoho chladným, zároveň však nelze předjímat smýšlení či politické přesvědčení kohokoli ve vztahu k jeho národnosti.  

Studující z Ukrajiny, ale také z Ruska a Běloruska řeší v těchto dnech nejrůznější problémy – bojí se o svoji rodinu a přátele, dopadají na ně existenční problémy, cítí nejistotu a obavy z budoucnosti. 

Buďme proto empatičtí. Vyjádřit sounáležitost, promluvit si, nabídnout pomoc, povzbudit – to je mnohdy víc než velká gesta.

Proměňme své vnitřní rozhořčení z vojenské agrese v libovolnou formu pomoci lidem, kteří naši pomoc v tuto chvíli potřebují.

Ke vzájemnému respektu a zamezení vstupu aktuálních válečných událostí do vzdělávacího systému vyzval rovněž ministr školství Petr Gazdík.

Zpět nahoru

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině

KACPU fungují ve všech krajích České republiky a poskytují asistenci osobám prchajícím před ozbrojených konfliktem na Ukrajině s podáním žádostí o dočasnou ochranu a zajištěním ubytování v případech, kdy tyto osoby nemají zajištěné ubytování vlastní.

Jednotlivá KACPU fungují vždy minimálně v pondělí, středu a pátek v úředních hodinách.

Všichni uprchlíci musejí po příjezdu do Plzně projít registrací v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině.

Důležité dokumenty / Важливі документи

Aktuality