Podatelna

PoPá, 6:0014:00
Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň
(rektorát ZČU)
Tel.: +420 377 631 111

Fax: +420 377 631 112
E-mail: podatelna@zcu.cz
IČ: 49777513        DIČ: CZ49777513
ID datové schránky: zqfj9hj

Podatelna přijímá podání v listinné podobě a podání v digitální podobě uložená na technických nosičích dat. Lze je doručit osobně nebo prostředky poštovních a doručovacích služeb.

Neúplný nebo poškozený dokument v listinné podobě, v němž například část textu chybí nebo je nečitelná a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal, ZČU nezpracovává.

Datovou zprávu (v digitální podobě) lze doručit:

 • zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu podatelny podatelna@zcu.cz,
 • prostřednictvím informačního systému datových schránek ID DS=zqfj9hj,
 • na přenosném technickém nosiči dat,
 • maximální velikost doručované zprávy je 25 MB.

Pravidla pro podání na technickém nosiči dat:

 • Přípustným technickým nosičem dat je CD, DVD nebo USB flash disk.
 • Předaný technický nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání.

Náležitosti doručování datové zprávy:

Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou elektronickými přílohami tohoto podání.

Datová zpráva není podatelnou přijata:

 • pokud ji nelze zobrazit (např. je nečitelná),
 • obsahuje-li chybný formát, který podatelna nepřijímá (není v seznamu přijímaných formátů datových zpráv),
 • obsahuje-li škodlivý kód, který může způsobit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci.

Přijímané formáty datových zpráv:

 • PDF (Portable Document Format)
 • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • XML (Extensible Markup Language Document)
 • ZFO (602XML Filler dokument)
 • HTML/HTM (Hypertext Markup Language Document)
 • ODT (Open Document Text)
 • ODS (Open Document Spreadsheet)
 • ODP (Open Document Presentation)
 • TXT (prostý text)
 • RTF (Rich Text Format)
 • DOC/DOCX (MS Word Document)
 • XLS/XLSX (MS Excel Spreadsheett)
 • PPT/PPTX (MS PowerPoint Presentation)
 • JPG/JPEG/JFIF (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • PNG (Portable Network Graphics)
 • TIF/TIFF (Tagged Image File Format)
 • GIF (Graphics Interchange Format)
 • MPEG1/MPEG2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/ Phase 2)
 • WAV (Waveform Audio Format)
 • MP2/MP3 (MPEG-1 Audio Layer 2/ Layer 3)
 • ISDOC/ISDOCX (Information System Document) verze 5.2 a vyšší