Lucie Rohlíková - Cena MŠMT za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole

Ceny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2019 přinesly novou kategorii. Poprvé ministerstvo hodnotilo vzdělávací činnost na vysoké škole. Předávání cen se uskutečnilo na konci listopadu 2019 v prostorách Senátu ČR. Z 59 nominovaných získalo ocenění pět, mezi nimi i Lucie Rohlíková z katedry didaktické a výpočetní techniky Fakulty pedagogické ZČU, která působí také v Oddělení celoživotního a distančního vzdělávání ZČU. Na cenu ji bez jejího vědomí nominovali studenti. Výuka Lucie Rohlíkové je postavená na konstruktivistickém přístupu, orientaci na praktické projekty, smysluplném využívání technologií a partnerském jednání se studenty. Motivuje studenty učitelství k celoživotnímu vzdělávání a zapojení se do učitelských komunit. Pro podporu studia využívá cloudové systémy, včetně systému pro tvorbu digitálních portfolií studentů. Více v tiskové zprávě.

Vojtěch Kaše – Cena Jacquese Derridy

Odborný asistent katedry filozofie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni Vojtěch Kaše se stal držitelem prestižní Ceny Jacquese Derridy – jedné z vědeckých cen francouzského velvyslanectví. Ocenění za obhajobu disertační práce a navazující výzkum zaměřený na vývoj raně křesťanského rituálního stolování převzal na konci června 2019 v panteonu Národního muzea z rukou držitele Nobelovy ceny za chemii Jean-Marie Lehna. S cenou dostal rovněž možnost strávit dvouměsíční postdoktorský pobyt ve Francii. Více v tiskové zprávě.

Lukáš Bolek - stříbrná medaile Bavorského červeného kříže

Nejvyšší možné vyznamenání pro nečleny předal Lukáši Bolkovi z Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity prezident Bavorského červeného kříže v červnu 2019. Lukáš Bolek byl hlavním řešitelem projektu Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb, který zkvalitnil spolupráci záchranářů z Bavorska a Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje. Více v tiskové zprávě.