Přejít k obsahu

Den otevřených dveří na Fakultě ekonomické ZČU 17. 1.

Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni přivítá zájemce o studium v úterý 17. ledna v univerzitním kampusu ZČU v Plzni na Borech, Univerzitní 26 a v pátek 20. ledna v budově fakulty v Chebu, Hradební 22.

V Plzni se zájemci o bakalářské studium sejdou v 9 a 10.30 hod. v posluchárně EP 110, kde jim proděkanka pro studijní záležitosti Hana Kunešová a proděkan pro vnější vztahy a zahraniční mobility Jiří Preis poskytnou informace o studijních oborech, možnostech studia v zahraničí a přijímacím řízení. Součástí Dne otevřených dveří bude také prohlídka kampusu ZČU a prezentace společnosti SCIO s informacemi o Národní srovnávací zkoušce, která na fakultě ekonomické od letošního roku tvoří volitelnou část přijímacího řízení a uchazeč za ni může získat bonusové body. Uchazečům o navazující magisterské studium pracovníci fakulty poskytnou informace v posluchárně EP 110 od 12 hodin.

Obdobný program fakulta nabídne i ve své budově v Chebu v posluchárně CD 254, kde bude Den otevřených dveří probíhat v pátek 20. ledna. Zájemci o bakalářské studium se vše potřebné dozvědí v 10 a 15 hodin, uchazeči o navazující magisterské studium ve 13 hodin.                    13.01.17

Zpět na seznam

Patička