Přejít k obsahu

Den otevřených dveří na Fakultě filozofické ZČU 11. 1.

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni letos připravila den otevřených dveří na středu 11. ledna. Setkání se zájemci o studium proběhne od 15 hodin v místnosti č. 319 v budově fakulty v Sedláčkově ulici č. 15. Program doplní ukázky práce kateder, prohlídka budovy a představení vědecko-výzkumné činnosti fakulty.

Na úvod představí fakultu její děkan Pavel Vařeka. Proděkan pro studijní záležitosti David Šanc seznámí přítomné s pravidly přijímacího řízení a s podmínkami studia. Dále budou následovat prezentace jednotlivých oborů, respektive kateder fakulty. Zájemci o studium a jejich rodiče budou mít možnost v přátelské atmosféře diskutovat o přijímacím řízení, průběhu studia i o uplatnění absolventů. Výhodou takto koncipovaného dne otevřených dveří je možnost uchazečů setkat se přímo se zástupci kateder, které jednotlivé obory zajišťují, a jsou tedy schopni poskytnout detailní informace o studiu. Pro uchazeče je to zároveň příležitost potkat své budoucí učitele.

Přesný harmonogram Dne otevřených dveří je k dispozici na www.ff.zcu.cz.05.01.17

Zpět na seznam

Patička