Přejít k obsahu

Akademický senát Fakulty filozofické ZČU zvolil kandidáta na děkana

Akademický senát Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni zvolil 10. srpna kandidáta na děkana na další funkční období. V tajném hlasování uspěl jediný navržený kandidát, dosavadní proděkan pro studijní záležitosti a vedoucí katedry politologie a mezinárodních vztahů PhDr. David Šanc, Ph.D., který získal 14 hlasů od 14 přítomných senátorů. Po jmenování do funkce rektorem ZČU povede fakultu další čtyři roky, tedy do roku 2021. Funkce děkana se ujme v listopadu. 

Ve svém programovém prohlášení David Šanc uvedl, že nové vedení Fakulty filozofické ZČU se musí zaměřit na několik zásadních oblastí. Mezi ně patří příprava fakulty na akreditaci studijních programů v souladu s novelou vysokoškolského zákona tak, aby zůstala zachována pestrost nabízených programů v rámci humanitních a společenských věd – s tím přirozeně souvisí i důraz na zvyšování kvality pedagogické a vědecké činnosti. Další významnou oblastí je internacionalizace, a to ve smyslu podpory studentských a učitelských mobilit i začleňování fakulty filozofické do mezinárodních projektů a týmů. V neposlední řadě se nové vedení fakulty bude snažit upevňovat povědomí o nezastupitelné roli humanitního a společenskovědního vysokoškolského vzdělávání pro stabilitu a kultivaci společnosti.

David Šanc (*1978) vystudoval sociální a kulturní antropologii a politologii na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Od roku 2007 zde působí jako odborný asistent na katedře politologie a mezinárodních vztahů, přičemž od roku 2012 je vedoucím katedry. Od roku 2007 vykonává funkci proděkana fakulty pro studijní záležitosti. Ve své pedagogické a vědecké činnosti se zaměřuje na témata související s politickou geografií, geopolitikou a regionalismem.

Fakulta filozofická byla založena jako součást Západočeské univerzity v Plzni v roce 1999, tehdy ještě pod názvem Fakulta humanitních studií, roku 2005 přijala současný název. Fakulta nabízí studijní programy antropologického, filologického, filozofického, historického, humanitního a společenskovědního zaměření. V současné době zde studuje přibližně 1800 studentů bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia.10.08.17
  • David Šanc

Zpět na seznam

Patička