Přejít k obsahu

Čestný titul převzal na slavnostním zasedání Vědecké rady ZČU William Lobkowicz

Ve středu 8. listopadu se uskutečnilo slavnostní zasedání Vědecké rady Západočeské univerzity. Čestný titul doctor honoris causa, tradičně při této příležitosti udělovaný, převzal William Lobkowicz, potomek roudnické větve rodu Lobkowiczů. Vědecká rada ZČU ocenila jeho přínos v oblasti péče o kulturní bohatství a jeho rozvoj.

Odpolední slavnostní ceremoniál, který se každoročně koná u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii, zahájil svým projevem rektor ZČU Miroslav Holeček. Připomněl při něm, že vedle vzdělávací, výzkumné a společenské role univerzit je potřeba uvědomovat si i působení akademického prostředí na jednotlivce. „Vysoké školy hrají v celospolečenském kontextu i další, možná daleko zásadnější roli. Aniž jsme si toho vědomi, máme na studenty určitý vliv, který může být pro jejich pozdější životní postoje zásadní,“ uvedl rektor ve svém projevu. „I proto se v současné době jeví jako mimořádně důležité, aby univerzity bránily určité hodnoty. Pravda by neměla být mediálním konstruktem či politickou deklarací. Měla by být hledána a obhajována v kritické otevřené diskusi, která byla vždy silně spojena s prostředím vysokých škol,“ řekl rektor Miroslav Holeček.  

Čestný titul doctor honoris causa byl na základě návrhu děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara (FDULS) ZČU Josefa Mištery udělen Williamu Lobkowiczovi, a to za jeho přínos v oblasti péče o kulturní bohatství a jeho rozvoj. William Lobkowicz (nar. 1961 v Bostonu), který do Plzně přijel v doprovodu své manželky Alexandry Florescu, je potomkem jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů, jehož kořeny sahají do 14. století. Pochází z roudnické větve rodu a spravuje část rodinného majetku Lobkowiczů v ČR, kam patří například zámek v Nelahozevsi, zámek v Roudnici nad Labem i známý Lobkowiczký palác v areálu Pražského hradu.

Wiliam Lobkwicz je čtvrtým dítětem a třetím synem Martina Lobkowicze, který emigroval do USA. Po absolutoriu na Harvardské univerzitě (obor Evropské dějiny) se William Lobkowicz věnoval podnikání. Krátce po roce 1989 se přestěhoval do Čech a ujal se majetku své rodiny. Posledních 25 let věnuje své úsilí na záchranu, obnovu, uspořádání a zpřístupnění rodinného majetku veřejnosti.

Umělecká sbírka roudnické větve Lobkowiczů patří k historicky nejcennějším, rozsahem největším a nejzachovalejším soukromým sbírkám umění a architektury ve střední Evropě. Vyvrcholením úsilí Williama Lobkowicze o zachování národních kulturních pokladů je zřízení Lobkowiczké knihovny na zámku v Nelahozevsi a plánované vytvoření muzea v rodném domě Antonína Dvořáka tamtéž. Za účelem uchování sbírek založil William také Lobkowiczkou nadaci, jejímž posláním je pečovat o památky a umělecké předměty tak, aby se zachovaly pro budoucí generace.

V roce 2015 převzal William Lobkowicz od Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Cenu Ladislava Sutnara za svoji vytrvalou práci a za zásluhu na zpřístupnění národních kulturních pokladů pro příští generace.

Jako dar od Západočeské univerzity dnes obdržel William Lobkowicz ručně šitý talár a čepec  - obojí vytvořené podle návrhu docentky Heleny Krbcové, která vyučuje na FDULS obor Fashion design. „Přemýšleli jsme, co by se dalo přidat k jedinečným uměleckým sbírkám Lobkowiczů, a rozhodli jsme se navrhnout a nechat ušít nádherný talár a čepec z nejvzácnějších materiálů. Na čepec jsme nechali vyrobit speciální schránku, uvnitř které je také certifikát, obsahující, kdo talár dostal, od hoho a proč,“ popisuje děkan FDULS Josef Mištera. Schránku na čepec navrhla Petra Soukupová, vedoucí ateliéru Kniha a tvarování papíru FDULS. Talár je ušit z pravého hedvábí, obsahuje i prvky ze sametu a saténu. Na jeho zadní části je na horizontálním pásu umístěn rodový erb Lobkowiczů. Talár je ručně šitý v krejčovství Jana Prýmka z Plzně. Na jeho uložení je určen zvláštní vak z hedvábného taftu se znakem rodu Lobkowiczů. „Až bude rod Lobkowiczů slavit tisícileté výročí své existence, mohou si jeho členové připomenout i tímto darem ze Západočeské univerzity dnešní slavnostní událost,“ doplňuje Josef Mištera.

William Lobkowicz tak získal nejvyšší ocenění, které univerzita uděluje, a stal se členem akademické obce ZČU. V přednášce, která následovala po promočním aktu, připomněl, že ho s Plzní a Západočeskou univerzitou pojí mimo jiné přátelství s Radoslavem Sutnarem, synem významného malíře, grafika a jednoho ze zakladatelů průmyslového designu Ladislava Sutnara, jehož jméno nese fakulta umění ZČU. „Příběh našeho rodu, jenž v posledních sedmdesáti letech dvakrát přišel o veškerý svůj majetek a dvakrát jej získal zpět, vykazuje určité podobnosti se Sutnarem. Tou nejvýznamnější je, že jsme nikdy nezapomněli, kde jsou naše kořeny, a že jsme se mohli díky Sametové revoluci vrátit a zapojit do budování budoucnosti České republiky, a to zejména na poli kulturního dědictví a vzdělávání,“ uvedl William Lobkowicz.

 Při slavnostním zasedání Vědecké rady ZČU byli dále představeni noví profesoři a docenti a rektor Miroslav Holeček předal pamětní medaile a čestná uznání osobnostem, které významně přispěly k rozvoji Západočeské univerzity.

 V závěru slavnostního odpoledne byla pokřtěna kniha profesora Jaroslava Šestáka Thermal Physics and Thermal Analysis. Jaroslav Šesták převzal letos 28. října státní vyznamenání - medaili Za zásluhy I. stupně, za zásluhy o stát v oblasti vědy a školství.

 

Noví profesoři a docenti

 jmenovaní na ZČU:

prof. RNDr. Tomáš Kaiser, Ph.D., DSc. – v oboru Aplikovaná matematika

prof. Ing. Katarína Monková, Ph.D. – v oboru Strojní inženýrství

 

doc. RNDr. Jiří Benedikt, Ph.D. - v oboru Aplikovaná matematika

doc. Daniel Georgiev, Ph.D. - v oboru Technická kybernetika

doc. RNDr. Přemysl Holub, Ph.D. - v oboru Aplikovaná matematika

doc. Ing. Vladimír Kindl, Ph. D. - v oboru Elektrotechnika

doc. Ing. Tomáš Křenek, Ph.D. - v oboru Strojní inženýrství

doc. Ing. Martin Pitterman, Ph. D. - v oboru Elektrotechnika

doc. Dr. Ing. Michał Sąsiadek - v oboru Strojní inženýrství

doc. Ing. Miroslav Zetek, Ph.D. - v oboru Strojní inženýrství

 

jmenovaní na jiných vysokých školách:

prof. Dr. Ing. Juraj Kosek – v oboru Chemické inženýrství (na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemickotechnologické Praha)

prof. RNDr. Michal Mergl, CSc. – v oboru Geologie (na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy)

 

doc. JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. - rektorem Univerzity Karlovy jmenována docentkou v oboru Evropské právo

doc. PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D. - rektorem Slezské univerzity v Opavě jmenována docentkou v oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny

doc. MgA. Luděk Míšek - rektorem Akademie výtvarných umění jmenován docentem v oboru Výtvarné umění se zaměřením Volné umění

doc. Ing. Zdeněk Slouka, Ph.D. - rektorem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze jmenován docentem v oboru Chemické inženýrství

doc. MgA. Benedikt Tolar - rektorem Vysokého učení technického jmenován docentem v oboru Výtvarná tvorba

doc. MgA. Gabriel Vach - rektorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze jmenován docentem v oboru Architektura a design

 

Pamětní medaile:

prof. Ing. Zdeňka Benešová, CSc. – za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj, spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí (Fakulta elektrotechnická ZČU)

doc. Ing. Vladimír Bernášek, CSc. - za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj, spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí (Fakulta strojní ZČU)

doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. - za vynikající vědecké práce či objevy (Fakulta právnická ZČU)

doc. PaedDr. Václav Havel, CSc. - za významnou pedagogickou činnost (Fakulta pedagogická ZČU)

doc. Ing. František Hezoučký - za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj, spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí (Fakulta strojní ZČU)

doc. Ing. Jan Kalous, CSc. - za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj, spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí (Fakulta strojní ZČU)

prof. Ing. Milan Kraitr, CSc. - za významnou pedagogickou činnost (Fakulta pedagogická ZČU)

doc. ak. mal. Helena Krbcová - za významnou pedagogickou činnost v oboru fashion design (Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU)

doc. Ing. Jiří Skalický, CSc. – za významnou pedagogickou činnost a za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj a spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí (Fakulta ekonomická ZČU)

JUDr. Miloslav Ungr – za významnou pedagogickou činnost (Fakulta právnická ZČU)

 

Čestná uznání:

doc. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. – za trvale vynikající umělecké výkony v oblasti kompozice soudobé vážné hudby (Fakulta pedagogická ZČU)

doc. MA. Petr Vogel, M. A. – za mimořádné výkony v tvůrčí a umělecké činnosti (Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU)08.11.17
 • PF_0052_A20_6396
 • PF_0073_A20_6414
 • PF_0084_A20_6425
 • PF_0126_IMG_1865
 • PF_0156_IMG_1893
 • PF_0158_IMG_1895
 • PF_0165_A20_6440
 • PF_0200_A20_6470
 • PF_0221_A20_6491
 • PF_0229_A20_6499
 • PF_0234_A20_6504
 • PF_0250_A20_6520
 • PF_0259_A20_6529
 • PF_0282_A20_6552

Zpět na seznam

Patička