Přejít k obsahu

Projekty

Servus Tschechien, ahoj Rakousko! Grazer-Pilsner didaktische Tage in Pilsen? Kulturhauptstadt 2015

Trvání: 01.02.2019 - 31.08.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Adaptace sektoru znalostně náročných služeb na podmínky Společnosti 4.0

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Design nových funkčních materiálů, a cest pro jejich reaktivní magnetronové naprašování, pomocí pokročilých počítačových simulací

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Dodavatelsko-odběratelské řežezce v potravinářství: vliv koncentrace, nekalých obchodních praktik, politik a měnícího se chování spotřebitelů

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Dostupnost pitné vody pro obyvatele malých obcí jako indikátor socio-ekonomického rozvoje společnosti

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Dynamika a nelineární chování pokročilých kompozitních struktur; modelování a optimalizace

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Efektivní marketing jako nástroj konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje neziskových organizací poskytujících sociální služby

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Elektromagnetické ventily s vysokou mírou vestavěné inteligence

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2022
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Islámská bioetika v současném Íránu

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2020
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Konstrukce reprezentací organizovaného zločinu v politika boje proti organizovanému zločinu v ČR v letech 1989 a 2016

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Moderní geometricko-numerické metody v simulaci nestlačitelného turbulentního proudění pro reálné úlohy velkého rozsahu

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Neklasická interpretace aristotelské logiky a teorie predikace

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Odborná příprava vězeňských kaplanů s ohledem na specifika vězeňského prostředí

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Optimalizace využívání nemovitostí v majetku obcí

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Plně trénovatelná syntéza české řeči z textu s využitím hlubokých neuronových sítí

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Pokročilé nanomateriály s řízenou architekturou pro detekci vodíku

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Proměna etických aspektů s nástupem žurnalistiky umělé inteligence

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Proměny pojetí prostoru v předsokratovských kosmologiích

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

SEPIOT – Senzory plynů na bázi hybridních nanostruktur pro IoT aplikace

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2022
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Systém pro podporu marketingového rozhodování DestinACE

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Terapeutická péče o lidi ve výkonu trestu odnětí svobody (TERAPEUT-VTOS)

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

VÝVOJ MĚŘÍCÍ STANICE PRO KONTROLU ELEKTRICKÝCH PARAMETRŮ AUTOMOBILOVÝCH SKEL

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj lokomotivy s bezpřevodovým pohonem PMSM motorem

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2022
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj nové generace nástrojů pro výrobu předlisků

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Změny intenzity porodnosti a plodnosti ve střední Evropě od neolitu po středověk: využití stochastických simulací

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Šíření expertního vědění v mezinárodní politice:koncept epistémické infrastruktury a jeho význam

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

CARE-MSOC - Community Archaeology in Rural Environments - Meeting Societal Challenges

Trvání: 30.11.2018 - 30.11.2021
Poskytovatel: JPI Cultural Heritage, Via del Collegio Romano, 27 | 00186 Roma ()
Detail projektu

CARAT - Uhlíkové alotropy s racionalizovanými nanorozhraními a nanospoji pro environmentální a biomedicínské aplikace

Trvání: 01.10.2018 - 31.12.2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Scholarship for Iryna Tymar

Trvání: 01.10.2018 - 31.07.2019
Poskytovatel: International Visegrad Fund ()
Detail projektu

Využití odborných kapacit civilního sektoru pro posílení schopností složek IZS

Trvání: 01.10.2018 - 30.09.2020
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR ()
Detail projektu

New types of insulating materials for high voltage devices

Trvání: 17.09.2018 - 01.06.2019
Poskytovatel: International Visegrad Fund ()
Detail projektu

Animace na středních školách 2018

Trvání: 14.09.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Velvyslanectví SRN v Praze ()
Detail projektu

Výuka 1. st. ZŠ v K. Varech 2018-19

Trvání: 03.09.2018 - 28.06.2019
Poskytovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje ()
Detail projektu

AFarCloud - Aggregate Farming in the Cloud (2)

Trvání: 01.09.2018 - 31.08.2021
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

H2PLAZMON - Pokročilá plazmonová technologie pro výrobu, skladování a využití "zeleného" vodíku

Trvání: 01.09.2018 - 31.08.2024
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Multidisciplinary Projects in an International Context (MUPIC)

Trvání: 01.09.2018 - 31.08.2021
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

Realizace výuky Univerzity třetího věku v Aši (2018)

Trvání: 01.09.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Městský úřad Aš, Kamenná 473/52, 35201 Aš 1 ()
Detail projektu

S cizími jazyky ve výuce to umíme

Trvání: 01.09.2018 - 31.08.2021
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Identifikace hasičské výstroje NFC čipy

Trvání: 22.08.2018 - 10.06.2019
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Dotace KV 2018

Trvání: 24.07.2018 - 30.11.2018
Poskytovatel: Statutární město Karlovy Vary ()
Detail projektu

Moderní monitoring IT infrastruktury

Trvání: 02.07.2018 - 01.07.2019
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Opendata ZČU

Trvání: 02.07.2018 - 01.07.2019
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Podpora akademických pracovníků na pedagogických fakultách, r2018

Trvání: 02.07.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Ahoj.info 2018

Trvání: 01.07.2018 - 29.02.2020
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

Dobrovolnictví v předškolním vzdělávání 2018

Trvání: 01.07.2018 - 29.02.2020
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

Ex-core měření neutronového toku pro reaktory IV. generace

Trvání: 01.07.2018 - 31.12.2022
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy (JVF DTM)

Trvání: 01.07.2018 - 31.12.2019
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

KnowING IPR: Podpora inovací v regionu Dunaje znalostním inženýrstvím

Trvání: 01.07.2018 - 30.06.2021
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

LoStr: Výzkumná spolupráce pro dosažení vyšší účinnosti a spolehlivosti lopatkových strojů

Trvání: 01.07.2018 - 31.12.2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Lokální zdroje elektřiny a tepla v komunálním prostředí s možností ostrovního provozu

Trvání: 01.07.2018 - 31.12.2025
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Predikce budoucích výzev sídel do 15 000 obyvatel a foresight souvisejících trendů

Trvání: 01.07.2018 - 30.06.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Využití a prezentace ontologické analýzy registru dárců kostní dřeně

Trvání: 01.07.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: ELIXIR CZ ()
Detail projektu

Využití metodiky Model checking pro testování systémů I&C v jaderné energetice

Trvání: 01.07.2018 - 31.12.2021
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Konference o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb Plzni

Trvání: 19.06.2018 - 20.06.2018
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Erasmus+: Erasmus+ KA103 mobilita jednotlivců mezi programovými zeměmi

Trvání: 01.06.2018 - 30.09.2019
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

FitOptiVis- From the cloud to the edge - smart IntegraTion and OPtimization Technologies for highly efficient Image and VIdeo processing Systems

Trvání: 01.06.2018 - 31.05.2021
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

Multikulturní historie a současnost Sudet 2018-19 (AKVO)

Trvání: 01.06.2018 - 29.02.2020
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

Pokročilé bioporézní materiály funkcionalizované kmenovými buňkami pro zlepšení osseointegrace implantátů

Trvání: 01.06.2018 - 31.05.2021
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

SecureFlex: Bezpečné využití flexibility pro řízení soustavy a obchodní účely

Trvání: 01.06.2018 - 31.05.2024
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Vývoj a inovace austenitického korozivzdorného plechu se specifickými vlastnostmi pro skladování vyhořelého jaderného paliva

Trvání: 01.06.2018 - 31.05.2021
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Zvyšování kvality vysokoškolské přípravy pedagogických pracovníků na ZČU

Trvání: 01.06.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Aplikace moderních technologií v medicíně a průmyslu

Trvání: 01.05.2018 - 31.10.2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Dětská technická univerzita - rozšíření

Trvání: 01.05.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Multimodální identifikace, autorizace a verifikace osob

Trvání: 01.05.2018 - 30.04.2020
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Míra polymorfizmů v NK receptorech a jejich ligandech v rámci české populace

Trvání: 01.05.2018 - 31.12.2021
Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR ()
Detail projektu

Rakouská experimentální literatura. Germanistická konference na ZČU

Trvání: 01.05.2018 - 31.08.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Společně do muzea

Trvání: 01.05.2018 - 30.04.2021
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tradiční plzeňsko-řezenský tábor pro mládež 2018

Trvání: 30.04.2018 - 26.08.2018
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Školení IT bezpečnosti uživatelů sítě ZČU

Trvání: 16.04.2018 - 16.04.2019
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Česko-německé fotbalové jaro - řada česko-německých fotbalových utkání s jazykovou animací Tandemu 2018

Trvání: 11.04.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

3D tisk výpočtově optimalizovaných kovových součástí s využitím technologie DMLS

Trvání: 02.04.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Kompenzovaný širokopásmový proudový bočník indukčního typu

Trvání: 01.04.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Letní škola HOMO ECONOMICUS 2018

Trvání: 01.04.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Mobility 3.0

Trvání: 01.04.2018 - 30.06.2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Moderní elektrická výzbroj trakčních napájecích stanic

Trvání: 01.04.2018 - 31.12.2021
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Podpora rozvoje studijního prostředí na ZČU

Trvání: 01.04.2018 - 30.09.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výměna zkušeností v oblasti vývoje a konstrukce elektricky poháněných automobilů

Trvání: 01.04.2018 - 31.07.2018
Poskytovatel: Bavorské ministerstvo financí, regionálního rozvoje a vlasti ()
Detail projektu

Zvýšení bezpečí pacientů v rámci ošetřovatelské péče ve zdravotnickém zařízení

Trvání: 01.04.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR ()
Detail projektu

Ahoj, Rakousko! Grazer-Pilsner interkulturelle Tage in der Steiermark

Trvání: 01.03.2018 - 01.07.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Budoucnost venkova v České republice: Výzvy, vize, rozvojové scénáře a adaptační strategie

Trvání: 01.03.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Campo Lampone

Trvání: 01.03.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Inovace systémů řízení subjektů cestovního ruchu pomocí nástrojů procesního řízení

Trvání: 01.03.2018 - 28.02.2022
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Inovační voucher - Komplexní inovace otopného systému eurotop in

Trvání: 01.03.2018 - 31.08.2018
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Moderní zpřístupnění historických pramenů

Trvání: 01.03.2018 - 28.02.2021
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Revitalizace městských center a dalších veřejných prostorů v České republice: problémy, zahraniční inspirace, možnosti řešení

Trvání: 01.03.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

V4 Seminars for young scientists on publishing techniques in the field of engineering science

Trvání: 01.03.2018 - 30.11.2018
Poskytovatel: International Visegrad Fund ()
Detail projektu

Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví

Trvání: 01.03.2018 - 31.12.2021
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky ()
Detail projektu

Vývoj centralizovaného rozhraní pro vytěžování velkých dat z webových archivů

Trvání: 01.03.2018 - 31.12.2022
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky ()
Detail projektu

Inovační voucher - Vývoj a optimalizace technologie laserového řezání polotovarů z pyrolytického uhlíku II. - III. výzva

Trvání: 26.02.2018 - 31.10.2018
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Slavnostní koncert s přednáškou ke 100 letům české státnosti a 70. výročí založení FPE

Trvání: 13.02.2018 - 28.11.2018
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

AMIR - Multimodální rozhraní založené na gestech a mluvené i znakové řeči pro ovládání asistivního mobilního informačního robota

Trvání: 01.02.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovační voucher - Inteligentní záložní napájecí systém

Trvání: 01.02.2018 - 30.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Proměna role vysoké školy a inovace studijních programů v rámci fenoménu 4.0. v oblastech strojních, pedagogických a zdravotnických.

Trvání: 01.02.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Servus Tschechien, ahoj Rakousko! Plzeňsko-Grázské didaktické dny v Plzni - hlavním městě kultury 2015 . Volume 3

Trvání: 01.02.2018 - 01.06.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Role geopolitiky v italském národním hnutí před rokem 1848

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

SAN ? Systém Aplikací Návrhu ventilátorů

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2021
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Tkalcovské stavy, záměrné demolice, zápalné oběti?? Nový pohled na rituály v životě sídliště doby bronzové

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Aktivity podporující přírodovědné vzdělávání nadaných žáků v Plzeňském a Karlovarském kraji II

Trvání: 01.01.2018 - 31.01.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Aktivní přístup k detekci poruch ve stochastických rozlehlých systémech

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Cazamianova koncepce humoru

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2019
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Datová a analytická podpora hodnocení životního cyklu studenta v komparativní perspektivě

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Diferenciální rovnice se speciálními typy nelinearit

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Dny vědy a techniky 2018

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Dny vědy a techniky 2018

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Dotace, projekty, procesy vysokých škol!!! - DPP!!!VŠ

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Dětská technická univerzita 2018

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Dětská technická univerzita Tachov - autobus

Trvání: 01.01.2018 - 31.08.2018
Poskytovatel: Město Tachov ()
Detail projektu

Dětská technická univerzita pro žáky základních škol 2018

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Dětská univerzita - JUNIORFEL v r. 2018

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Dětská univerzita FPE 2018

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Dětská univerzita JUNIORFEL 2018

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Dřevařství na Šumavě a v Bavorském lese Forst- und Holzwirtschaft im Böhmerwald und im Bayerischen Wald

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Experimentální a výpočtové modelování proudění nenewtonských kapalin s dispergovanými částicemi a volnou hladinou

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Instrumentální politizace dějin jako legitimizační nástroj politických režimů

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

InteCom: VaV inteligentních komponent pokročilých technologií pro plzeňskou metropolitní oblast

Trvání: 01.01.2018 - 30.06.2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

KATEDRA VÝTVARNÉ KULTURY PLZEŇSKÉ VEŘEJNOSTI, DĚTEM A MLÁDEŽI ANEB UMĚNÍ JAKO VÝCHODISKO EDUKAČNÍCH PROGRAMŮ V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

KONDRA - Výzkum a vývoj druhé generace bezpečných a ekologicky citlivých dvouramenných nosičů kontejnerů s použitím vysokopevných ocelí

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

KONTRA - Výzkum a vývoj lehkého, bezpečného a ekologicky citlivého traktorového návěsu se zvýšenou transportní kapacitou s použitím vysokopevných ocelí

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Komplexní řešení ochrany osobních údajů v prostředí vysokých škol

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Kompozitní konstrukce v elektrotechnice EKOM

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Kultur ohne Grenzen 2018

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

Laserové navařování vnější korozivzdorné vrstvy obalového souboru pro hlubinné ukládání vyhořelého jaderného paliva

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2019
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Letní škola HOMO ECONOMICUS 2018

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Mezinárodní konference k 10. výročí založení FZS ZČU

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Mimořádná stipendia 2018

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Mládež 2018

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Naplétané přerušované kompozitní konstrukce v elektrotechnice NAPREKON

Trvání: 01.01.2018 - 30.06.2021
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

NoMaTex - Nové materiály, technologie a textilní elektronické prvky pro oblast smart textilií

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2021
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Nová hydrodynamická naklápěcí ložiska s velmi vysokou tuhostí a útlumem

Trvání: 01.01.2018 - 30.06.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Němčina nekouše IV (2018-2019) / Nachbar. Sprache? Tschechisch IV (2018-2019)

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2019
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

Objektivita: Experimentální přístup k tradičnímu filosofickému problému

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Olympiáda techniky Plzeň 2018

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Podpora a rozvoj systematické česko-německé spolupráce v oblasti práce s mládeží v roce 2018

Trvání: 01.01.2018 - 30.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Podpora rozvoje digitální gramotnosti

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Podpora studentů při reprezentaci ZČU a Plzeňského kraje v ČR i v zahraničí v oblasti sportu v r. 2018

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Podpora činnosti US Pointu v r. 2018

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Podpora činnosti a rozvoje Fakulty ekonomické ZČU a U3V v Chebu - 2018

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Město Cheb ()
Detail projektu

Popularizace vědy na SŠ v r. 2018

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Porodnictví 2.0 - virtuální modely pro prevenci poranění během porodu

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Postgraduální vzdělávání učitelů – kompetence k tvorbě vzdělávacích programů a výukových materiálů pro témata multikulturalita, holocaust a integrace menšin

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Provoz Ruského centra při Západočeské univerzitě v Plzni 2018

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Nadace Ruský svět ()
Detail projektu

Provozování WEBu - Bav se vědou v r. 2018

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Rough modely frakcionální stochastické volatility

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Rozvoj společného celostátního webového portálu vysokých škol o vědě, vzdělávání, výzkumu a vysokém školství

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SMARTFIELD - Automatický systém sběru a zpracování teplotních a vlhkostních parametrů mikroklimatu a půdy pro podmínky precizního zemědělství v ČR na principu Internetu věcí (IoT)

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2022
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR ()
Detail projektu

Spolehlivé časově kritické sítě v distribuovaných kyber-fyzikálních systémech pro aplikace real-time řízení iniciativy Průmysl 4.0

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2019
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Spolupráce při přípravě studijních IS na novou strukturu studia a technické řešení meziuniverzitní prostupnosti studia

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Synergie technologického rozvoje a implementace nové legislativy v roce 2018

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

TechProTex - Pokročilé technologie pro ochranné oděvy na bázi smart textilií pro zvýšení bezpečnosti pracovníků vystavených riziku výbušného prostředí

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Technická olympiáda Plzeňského kraje v r. 2018

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Technologie a komponenty pro e-mobilitu

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2021
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Technologie aditivní výroby kovových dílů

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2021
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Teorie zpracování gradientů geopotenciálu vyšších řádů a jejich použití v geodézii

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

U3V Klatovy 2017/18

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Město Klatovy ()
Detail projektu

U3V Plasy 2017/18

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Město Plasy ()
Detail projektu

U3V Sokolov 17/18

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Město Sokolov ()
Detail projektu

Ultrazvukové průtokoměry nové generace

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Veritas vincit (Pravda vítězí)

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vliv krystalinity polymerního elektrolytu a morfologie uhlíkové elektrody na transport elektrického náboje a jeho fluktuace v elektrochemických plynových senzorech

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Využití LMS Moodle v oblastech nastavení a optimalizace systému zajištění a hodnocení kvality a v oblasti propagace a popularizace vědecko-výzkumné činnosti vysokých škol

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj nových pulzních plazmových technologií pro depozici pokročilých tenkovrstvých materiálů

Trvání: 01.01.2018 - 30.06.2021
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Z minulosti do přítomnosti: fosilní versus recentní schránky mořských živočichů jako substrát pro kolonizaci a bioerozi

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Zažij Plzeň 2018

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

Český jazyk a literatura - od teorie k praxi

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Inovační voucher - Vývoj a optimalizace technologie laserového řezání polotovarů z pyrolytického uhlíku

Trvání: 01.11.2017 - 01.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Program podpory česko-německé spolupráce Odmalička 2017-2018

Trvání: 15.10.2017 - 31.01.2019
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

Doktorandská škola archeologie: nové metody, technologie a výzkum historického dědictví

Trvání: 01.10.2017 - 30.09.2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

HR AWARD

Trvání: 01.10.2017 - 30.09.2021
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovační voucher - Výzkumné, vývojové a konzultační práce v oblasti využití strojového učení pro automatickou redikci dokumentů a nasazení v cloudu

Trvání: 01.10.2017 - 31.05.2018
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Pevnostní výpočty - PZT

Trvání: 01.10.2017 - 30.09.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Podpora rozvíjení informatického myšlení

Trvání: 01.10.2017 - 30.09.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti

Trvání: 01.10.2017 - 29.02.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Systematický aplikovaný výzkum materiálových vlastností martenzitické oceli W-Nr. 1.2709 vyrobené 3D tiskem technologií DMLS s uplatněním výsledků výzkumu v praxi

Trvání: 01.10.2017 - 30.09.2019
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

TURBO-REFLEX - TURBOmachinery REtrofits enabling FLEXible back-up capacity for the transition of the European

Trvání: 01.10.2017 - 30.09.2020
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj šroubového motoru

Trvání: 01.10.2017 - 30.09.2020
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Zvyšování kvality pregraduálního vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni

Trvání: 01.10.2017 - 31.03.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Plzeňské rozhovory II - 100 let americko-českých vztahů

Trvání: 20.09.2017 - 31.05.2018
Poskytovatel: Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze ()
Detail projektu

Česko-německý barcamp Mladí lidé a politika/demokracie

Trvání: 15.09.2017 - 17.09.2017
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

Výuka 1. st. ZŠ v K. Varech 2017-18

Trvání: 04.09.2017 - 30.09.2018
Poskytovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje ()
Detail projektu

Zajištění výuky studijního programu Ošetřovatelství, oboru VSK v KV

Trvání: 01.09.2017 - 31.01.2018
Poskytovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje ()
Detail projektu

Demokracie v koncích: Jak posílit demokracii i občanská práva v post-nacionální Evropě?

Trvání: 01.09.2017 - 31.12.2020
Poskytovatel: COST Association, Brusel ()
Detail projektu

Inženýrské aplikace fyziky mikrosvěta

Trvání: 01.09.2017 - 31.10.2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Migrace a integrace v bavorsko-českém příhraničním regionu: analýza, strategie spolupráce a řešení

Trvání: 01.09.2017 - 31.08.2020
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Nová technologie pro inteligentní plánování pohybu robotů v průmyslových procesech

Trvání: 01.09.2017 - 31.08.2021
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Rozvoj mezinárodní spolupráce s ukrajinskými VŠ v oblasti energetiky a dopravy

Trvání: 01.09.2017 - 31.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky ()
Detail projektu

Růst kompetencí studentů - lepší uplatnitelnost na trhu práce v česko-bavorském příhraničí

Trvání: 01.09.2017 - 31.10.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Simulace zásahů u leteckých nehod

Trvání: 01.09.2017 - 31.08.2019
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR ()
Detail projektu

Společný příhraniční region Česko - Bavorsko. Překonání právních překážek v oblasti správy, ekonomiky, sociálních věcí a zdravotnictví.

Trvání: 01.09.2017 - 29.02.2020
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Výroba prototypového karbidického řezného nástroje aditivní technologií SLM

Trvání: 01.09.2017 - 31.08.2019
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj bezpečného čela tramvaje

Trvání: 01.09.2017 - 31.12.2020
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Inovační voucher - Softwarová podpora pro kalkulaci časové náročnosti konkrétní výrobní divize

Trvání: 22.08.2017 - 31.05.2018
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Campo Arduino 2017

Trvání: 14.08.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Inovační voucher - Tvorba kalkulátoru norem

Trvání: 01.08.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Inovační voucher - VÝVOJ PROTOTYPU STROJNÍHO POLYFÚZNÍHO SVAŘOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

Trvání: 01.08.2017 - 30.01.2018
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Ontologická analýza registru dárců kostní dřeně

Trvání: 01.08.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: ELIXIR CZ ()
Detail projektu

Lifecycle of human electroencephalography/event related potential data

Trvání: 10.07.2017 - 31.07.2018
Poskytovatel: International Neuroinformatics Coordinating Facility ()
Detail projektu

Inovační voucher - Návrh koncepce zásobování výroby a optimalizace pracovišť s využitím filozofie digitálního podniku

Trvání: 03.07.2017 - 27.10.2017
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Podpora akademických pracovníků na pedagogických fakultách, r2017

Trvání: 03.07.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Pokročilý materiálový systém pro výrobu chytré výkonové elektroniky ADMAT

Trvání: 03.07.2017 - 31.12.2020
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Ahoj.info 2017

Trvání: 01.07.2017 - 28.02.2019
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni

Trvání: 01.07.2017 - 30.06.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovační voucher - Analýza technologií povrchového zpevnění tlakově namáhaných dílců v kluzných ložiskách

Trvání: 01.07.2017 - 28.02.2018
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Inovační voucher - Inovace a optimalizace procesů včetně organizační struktury s cílem zefektivnit řízení společnosti

Trvání: 01.07.2017 - 20.10.2017
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Inovační voucher - Ostrovní řešení informačního stojanu

Trvání: 01.07.2017 - 31.03.2018
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Inovační voucher - Vývoj a numerické simulace tříosého polohovadla pro robotické svařování.

Trvání: 01.07.2017 - 31.03.2018
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Vzděláním k úspěchu bez bariér

Trvání: 01.07.2017 - 30.06.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj nové nástrojové jednotky pro produktivní obrábění velmi přesných děr

Trvání: 01.07.2017 - 30.06.2020
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Inovační voucher - Inovace hliníkového výstavního stolu

Trvání: 30.06.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

I-MECH Intelligent motion control platform for smart mechatronic applications

Trvání: 01.06.2017 - 31.05.2020
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

Inovační voucher - Komplexni inovace teplovzdušného kotle

Trvání: 01.06.2017 - 28.02.2018
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Inovační voucher - Návrh optimalizace kalícího procesu jednoúčelového indukčního zařízení

Trvání: 01.06.2017 - 30.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Inovační voucher - Návrh studeného kelímku pro tavení kovů

Trvání: 01.06.2017 - 30.09.2017
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Inovační voucher - Optimalizace kalícího procesu indukčního zařízení

Trvání: 01.06.2017 - 30.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Inovační voucher - Vývoj průmyslového robota

Trvání: 01.06.2017 - 31.10.2017
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Inovační voucher - vývoj technologie laserového řezání speciálních materiálů

Trvání: 01.06.2017 - 10.04.2018
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Pohybová aktivita dětí Karlovarského kraje a regionu Chemnitz v kontextu jejich celodenního režimu a úrovně motorických schopností

Trvání: 01.06.2017 - 30.11.2020
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Posílení motivace k výkonu učitelské profese u studentů učitelských oborů na ZU

Trvání: 01.06.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Přeshraniční odborná spolupráce 2017-2019

Trvání: 01.06.2017 - 31.01.2019
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

Robotika pro průmysl 4.0

Trvání: 01.06.2017 - 31.10.2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Umělá inteligence a uvažování

Trvání: 01.06.2017 - 31.10.2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Využití virtuálního modelu člověka pro snížení rizika poranění motocyklistů

Trvání: 17.05.2017 - 23.03.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovační voucher - SMV 17 Vývoj a realizace elektronických obvodů pro řídící jednotku chytrého ochranného oděvu

Trvání: 15.05.2017 - 15.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Dobrovolnictví v kulturním centru 2017

Trvání: 01.05.2017 - 31.12.2018
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

Dobrovolnictví v předškolním vzdělávání 2017

Trvání: 01.05.2017 - 31.01.2019
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

Festival Cesta ženy - matky

Trvání: 01.05.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Inovační voucher - Zkoušky elektromagnetické kompatibility

Trvání: 01.05.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

5250Česko-slovenská SVOČ v matematice a informatice 2017

Trvání: 01.04.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Brána matematikou otevřená 2017

Trvání: 01.04.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Die Wissenschaftsphilosophie: Das Erbe des Wiener Kreises

Trvání: 01.04.2017 - 30.09.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Implementace nové správy identit v informačních systémech ZČU

Trvání: 01.04.2017 - 01.04.2018
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Inovační voucher - CFD model tlakové nádoby reaktoru

Trvání: 01.04.2017 - 31.10.2017
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Inovační voucher - Project Database

Trvání: 01.04.2017 - 31.10.2017
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Inovační voucher - softwaru Project Database

Trvání: 01.04.2017 - 31.10.2017
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Inovační voucher - Životnostní test svařovací rámu zemědělského stroje

Trvání: 01.04.2017 - 31.08.2017
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Olympiáda techniky Plzeň 2017

Trvání: 01.04.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Plzeň - město technického vzdělávání

Trvání: 01.04.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Příměstský tábor

Trvání: 01.04.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

RoadShow 2017 - Fakultní centrum zdraví

Trvání: 01.04.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

SMART_watch: Regional branch observatories of intelligent markets in Central Europe monitoring technology trends and market developments in the area of smart specializations

Trvání: 01.04.2017 - 31.03.2020
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Soutěžní studentská konference odborných prezentací v cizím jazyce

Trvání: 01.04.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Vývoj nové generace zápustkových výkovků z ultravysoce-pevných ocelí

Trvání: 01.04.2017 - 29.02.2020
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Zabezpečení výuky plzeňských studentů technických oborů

Trvání: 01.04.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Zamiluj si Plzeň

Trvání: 01.04.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Začlenění bezdrátové sítě s dlouhým dosahem (LORA) do sítě CESNET

Trvání: 01.04.2017 - 01.04.2018
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Získání certifikátu Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer, Oracle Certified Professional, Java SE 8 Programmer a Google Associate Android Developer

Trvání: 01.04.2017 - 01.04.2018
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Získání certifikátu Oracle Database 12c: Advanced PL/SQL Developer Certified

Trvání: 01.04.2017 - 01.04.2018
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

inovační voucher - Aplikace pro obsluhu chytré hasičské rukavice

Trvání: 01.04.2017 - 31.08.2017
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Kvasinky on chip

Trvání: 21.03.2017 - 28.02.2018
Poskytovatel: Nadace pro transplantace kostní dřeně ()
Detail projektu

Ahoj, Rakousko! Grazer-Pilsner interkulturelle Tage in der Steiermark

Trvání: 15.03.2017 - 19.03.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Mateřské školy jako centra kolegiální podpory v oblastech zaměřených na individualizaci vzdělávání a rozvoj kreativity

Trvání: 15.03.2017 - 14.03.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

III. ročník historické soutěže pro ZŠ a osmiletá gymnázia

Trvání: 01.03.2017 - 01.09.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Image města Plzně očima vysokoškolských studentů

Trvání: 01.03.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Inovační voucher - Analýza závislostí kvalitativních parametrů řezů na použití různých technologií řezání kovových materiálů

Trvání: 01.03.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

JUNIORFEL 2017

Trvání: 01.03.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Jiří Bezděk - profil skladatele

Trvání: 01.03.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Moderní učitel ruského jazyka_kurzy zvyšování kvalifikace pro učitele ruského jazyka

Trvání: 01.03.2017 - 28.02.2018
Poskytovatel: Nadace Ruský svět ()
Detail projektu

OptiPro 4.0: Optimalizace výrobních procesů - Průmysl 4.0 v bavorsko-českém příhraničí

Trvání: 01.03.2017 - 28.02.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Plzeňský business kotel se ZČU

Trvání: 01.03.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Praktické kurzy ruského jazyka pro rozvoj komunikativních dovedností (úroveň B1-C1) rok 2015

Trvání: 01.03.2017 - 28.02.2018
Poskytovatel: Nadace Ruský svět ()
Detail projektu

Videodokument Regionální kuchyně v Plzeňském kraji

Trvání: 01.03.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Vzdělávací hra ve veřejném prostoru

Trvání: 01.03.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj inteligentní robotické technologie pro automatizaci výroby katod a mřížek výkonových elektronek

Trvání: 01.03.2017 - 31.08.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Získávání nových poznatků o mikrosvětě v infrastruktuře CERN

Trvání: 01.03.2017 - 31.12.2021
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Afrika snů a skutečností po 70 letech

Trvání: 01.02.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Nadace 700 let města Plzně ()
Detail projektu

FSTORE: Přeshraniční platforma pro výzkum úložišť energie budoucnosti a jejich integrace

Trvání: 01.02.2017 - 31.01.2020
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Rozšíření systému e-Correspondence - PZT

Trvání: 01.02.2017 - 30.06.2018
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

SICIP - Podpůrné a informační centrum pro mezinárodní spolupráci v Plzeňském kraji

Trvání: 01.02.2017 - 31.12.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Servus Tschechien, ahoj Rakousko! Grazer-Pilsner didaktische Tage in Pilsen ? Kulturhauptstadt 2015

Trvání: 01.02.2017 - 01.06.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Systém pro analýzu obsahu a inteligentní správu - PZT

Trvání: 01.02.2017 - 31.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Vývoj webového WYSIWYG editoru pro system M/Text CS - PZT

Trvání: 01.02.2017 - 24.09.2018
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Didaktika - Člověk a příroda A

Trvání: 02.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Podpora výcviku obsluhy blokové dozorny JE na simulátoru za pomoci automatického sběru dat z výcviku scénářů abnormálních a mimořádných stavů

Trvání: 02.01.2017 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Rozvoj studentských výměn ve strojírenství

Trvání: 02.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Akustika kapalin v periodických mikroarchitekturách

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

3D tisk funkčních dílů vyrobených technologií DMLS z materiálu Inconel 718 pro energetický průmysl a výzkum jejich konečných vlastností

Trvání: 01.01.2017 - 30.06.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Archeocentrum Čechy-Bavorsko- chránit a sdílet společný kulturní prostor

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Automatická konzervace a rekonstrukce hlasu se zaměřením na pacienty po totální laryngektomii

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

DataBio - Data-Driven Bioeconomy

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

Den plzeňské keramiky

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Dny vědy a techniky 2017

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Dny vědy a techniky 2017

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Dětská univerzita - JUNIORFEL v r. 2017

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Dětská univerzita FPE 2017

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Elektronová struktura lanthanoidy dopovaných materiálů pro luminoforem transformované bílé elektroluminiscenční diody

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Harmonizace národních a lokálních autorit

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky ()
Detail projektu

Informační a analytická podpora pro hodnocení kvality studijních programů

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace technologií a vývoj webového rozhraní systému M/TeamBridge - PZT

Trvání: 01.01.2017 - 31.08.2018
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Internacionální duální studium Česká republika - Bavorsko

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Komplexní databázový systém pro expertní prognostiku spolehlivosti točivých strojů

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Koncerty barokní hudby v Plzeňském kraji v r. 2017

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Kultur ohne Grenzen 2017

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

LINDAT/CLARIN - Výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Letní škola HOMO ECONOMICUS 2017

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Meshless metody pro vizualizaci velkých časově-prostorových vektorových dat

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Metody identifikace a vizualizace tunelů pro flexibilní ligandy v dynamických proteinech

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Mimořádná stipendia

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Mládež 2017

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Na jedné lodi 2017

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

Nanostrukturní povlaky syntetizované užitím vysoce reaktivního pulzního plazmatu

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Nelineární dynamika rotujících systémů s uvažováním nestabilit v olejovém filmu s důrazem na lokální jevy

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Neue Materialien für die additive Fertigung / Nové materiály pro aditivní technologie

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: Bavorské ministerstvo financí, regionálního rozvoje a vlasti ()
Detail projektu

Nová řídicí platforma pro inteligentní výrobní stroje a roboty

Trvání: 01.01.2017 - 30.06.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Partnerské vztahy v pozdějším věku

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Partnerství projektového prostředí vysokých škol

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Pevnost materiálů a strojních součástí na bázi železa: Víceškálový přístup

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Podpora a rozvoj systematické česko-německé spolupráce v oblasti práce s mládeží v roce 2017

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Podpora studentů při reprezentaci ZČU a Plzeňského kraje v ČR i v zahraničí v oblasti sportu v r. 2017

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Podpora činnosti US POINTU v r. 2017

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Podpora činnosti a rozvoje Fakulty ekonomické ZČU a U3V v Chebu - 2017

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Město Cheb ()
Detail projektu

Pokročilé technologie přípravy, výroby a širší uplatnění klasických a elektronických vačkových mechanizmů v průmyslu

Trvání: 01.01.2017 - 29.02.2020
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Popularizace vědy na SŠ v r. 2017

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Profilové turbínové mříže pro supersonická proudová pole

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Provoz Ruského centra při Západočeské univerzitě v Plzni 2017

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Nadace Ruský svět ()
Detail projektu

Provozování WEBu - Bav se vědou v r. 2017

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Průmysl 4.0 bez hranic

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Ramseyovské aspekty barvení grafů

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Realizace výuky Univerzity třetího věku v Aši (2017)

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Městský úřad Aš, Kamenná 473/52, 35201 Aš 1 ()
Detail projektu

Robot pro inspekci a diagnostiku distribuční a přenosové sítě - NET-Robotics

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Rozvoj dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů, vznik digitálních archivů a jejich vazba na novelu zákona o vysokých školách se zřetelem k eIDAS

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Smart Factory Hub: Improving RD and business policy conditions for transnational cooperation in the manufacturing industry

Trvání: 01.01.2017 - 30.06.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Software pro hodnocení dlouhodobého vlivu uspořádání pracoviště na zdraví pracovníka - PZT

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Softwarová platforma pro akceleraci implementace systémů řízení a automatizace procesů

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Společný celostátní webový portál vysokých škol o vědě, vzdělávání, výzkumu a vysokém školství

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Strategická spolupráce VŠ pro řízení kvality technického vzdělávání dle potřeb společnosti a znalostní ekonomiky

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

TG/17/01/2017

Trvání: 01.01.2017 - 31.01.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Technická olympiáda Plzeňského kraje v r. 2017

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Trakční, otočný podvozek pro úzkorozchodné, nízkopodlažní tramvajové vozidlo

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Udržitelný rozvoj ERP systémů VVŠ při změnách legislativního a technologického prostředí a technický upgrade ekonomických systémů

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vliv interakce proudění z ucpávek na efektivitu práce stupňů parních turbín

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Výpočetní a experimentální design pokročilých materiálů s novými funkcionalitami

Trvání: 01.01.2017 - 31.10.2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj nových postupů výroby tvarově složitých, vysokopevných dílů pro karoserie automobilů s využitím

Trvání: 01.01.2017 - 31.08.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Vývoj nových víceválcových kalandrů pro pogumování kordů a tažení gumových folií

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Vývoj velkých kovacích lisů s dělenými stojanů

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Vývoj vysoce legované oceli s vysokou metalurgickou čistotou, ultrajemnou strukturou a enormním stupněm protváření pro speciální aplikace

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj krbových kamen

Trvání: 01.01.2017 - 30.06.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Zlepšení vlastností a komplexní charakterizace nové generace oxidy precipitačně vytvrzených ocelí na bázi Fe-Al-O

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Zvýšení kvality výuky doktorandů pomocí modernizace přístrojového vybavení

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Česko-bavorské symposium v Plzni - univerzitním městě

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Česko-německé fotbalové jaro - řada česko-německých fotbalových utkání s jazykovou animací Tandemu 2017

Trvání: 01.01.2017 - 30.06.2017
Poskytovatel: Velvyslanectví SRN v Praze ()
Detail projektu

Česko-německé jaro kultury a diverzity

Trvání: 01.01.2017 - 30.06.2017
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

Analýzy, vývoj a řešení přetypovacích časů

Trvání: 01.11.2016 - 22.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovační voucher - Inovace procesu přestaveb výrobních zařízení, pro zvýšení jejich využitelnosti

Trvání: 01.11.2016 - 31.05.2017
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Návrh kalkulátoru tvorby norem

Trvání: 01.11.2016 - 20.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Software pro matematické modelování proudění tekutin - PZT

Trvání: 01.11.2016 - 30.06.2018
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí: zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a dramatické výchovy

Trvání: 01.11.2016 - 31.10.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Čeští a němečtí studenti k multikulturní Evropě: aktivní řešení otázek ve školství a ve společnosti

Trvání: 17.10.2016 - 23.12.2016
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

Inovační voucher - Testování bitcoinového automatu

Trvání: 10.10.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

2016:I - SKYPE (Interactive Science for Kids and Youngsters in Primary Education)

Trvání: 01.10.2016 - 30.06.2019
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

II. etapa - Podpora studijních programů - učitelství, r2016

Trvání: 01.10.2016 - 30.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Interdisciplinární bavorská studia

Trvání: 01.10.2016 - 30.09.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region - vzdělávací modul

Trvání: 01.10.2016 - 30.09.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Kvalita a partnerství v zájmu soc. služeb pro osoby se zrak. postižením

Trvání: 01.10.2016 - 30.09.2018
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ()
Detail projektu

Nová generace pohonné jednotky pro kolejová vozidla

Trvání: 01.10.2016 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Peregrinus Silva Bohemica - Multimediální a digitální turistický průvodce pro přeshraniční historické cesty v Bavorském lese a na Šumavě

Trvání: 01.10.2016 - 30.09.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Počítačový asistenční systém řízený mozkovými vlnami pro osoby s omezenou hybností

Trvání: 01.10.2016 - 30.09.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Program podpory česko-německé spolupráce Odmalička 2016 - 2017

Trvání: 01.10.2016 - 30.09.2017
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

Prostor učení - Knihovnická informační platforma. Lernraum - Bibliothekarische Informationsplattform.

Trvání: 01.10.2016 - 31.12.2018
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Přeshraniční síť pro výzkum a inovace v oblasti energetické účinnosti a kombinované výroby tepla a elektřiny

Trvání: 01.10.2016 - 30.09.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Virtuální model člověka pro prevenci, léčbu a rehabilitaci onemocnění ramene

Trvání: 01.10.2016 - 30.09.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

The Role of Self-Reference in Human-Computer Interaction

Trvání: 25.09.2016 - 05.02.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nonlinear Estimation Framework for Optimized Target Tracking, Estimation, and Self-assessment

Trvání: 23.09.2016 - 22.09.2019
Poskytovatel: Air Force Office of Scientific Research ()
Detail projektu

Výuka MŠ a 1. st. ZŠ v K. Varech 2016-17

Trvání: 16.09.2016 - 30.09.2017
Poskytovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje ()
Detail projektu

Cesty k inkluzi

Trvání: 01.09.2016 - 31.08.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Die deutsch-tschechischen Beziehungen aktiv gestalten 2016

Trvání: 01.09.2016 - 31.12.2017
Poskytovatel: Nationale Agentur JUGEND für Europa ()
Detail projektu

Inovace uspořádání pracovišť za využití nástrojů digitálního podniku a metod štíhlé výroby

Trvání: 01.09.2016 - 30.09.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Interprofesní vzdělávání studentských týmů

Trvání: 01.09.2016 - 31.08.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Kognitivní systém řízení robota

Trvání: 01.09.2016 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Prezentace kulturního dědictví příhraniční oblasti Tachovska

Trvání: 01.09.2016 - 31.12.2018
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Scholarship for Agnieszka Paradecka

Trvání: 01.09.2016 - 31.07.2017
Poskytovatel: International Visegrad Fund ()
Detail projektu

SeniorTex - Smart modulární oděvy a speciální textilní výrobky s integrovanými elektronickými mikrosystémy pro zkvalitnění péče o zdraví stárnoucí populace a hendikepovaných osob

Trvání: 01.09.2016 - 31.08.2020
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Separace plastů z průmyslového odpadu pro následnou recyklaci

Trvání: 01.09.2016 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

The Jean Monnet Chair in EU Foreign Policies

Trvání: 01.09.2016 - 31.08.2019
Poskytovatel: European Commission - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency ()
Detail projektu

TheCoS - Termoplastické kompozitní struktury

Trvání: 01.09.2016 - 30.08.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

V. Plzeňský pohár záchranářů

Trvání: 01.09.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Vývoj procesů použitelných při vývoji a výrobě komponent pro kosmický průmysl

Trvání: 01.09.2016 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Zachraň život ve škole !

Trvání: 01.09.2016 - 15.12.2016
Poskytovatel: Nadace Duhová energie ČEZ ()
Detail projektu

Zvyšování spolehlivosti šroubového kompresoru

Trvání: 01.09.2016 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Hmotný dar Federal Assistance Award - U.S. Point Plzen

Trvání: 20.08.2016 - 30.09.2016
Poskytovatel: U.S. Embasy Prague, Office of Public Affairs ()
Detail projektu

Inovační voucher - Inovace uspořádání pracovišť za využití nástrojů digitálního podniku a metod štíhlé výroby

Trvání: 15.08.2016 - 31.05.2017
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Ergonomický návrh pracovišť pro zlepšení bezpečnosti a odstranění negativních vlivů na zdraví

Trvání: 10.08.2016 - 31.10.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Akustická diagnostika stavebních konstrukcí a materiálů

Trvání: 01.07.2016 - 30.06.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

CrossEnergy: Přeshraniční energetická infrastruktura - koncepce budoucí podoby měnícího se regionu

Trvání: 01.07.2016 - 30.06.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb.

Trvání: 01.07.2016 - 30.06.2018
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Nová řídicí platforma pro inteligentní výrobní stroje a roboty

Trvání: 01.07.2016 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Periferie pro elektronický zámek

Trvání: 01.07.2016 - 31.10.2018
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Přátelství bez hranic

Trvání: 01.07.2016 - 30.06.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Sousední světy - Nachbarwelten. Česko-německé jazykové a mediální pro děti od 3 do 8 let.

Trvání: 01.07.2016 - 30.06.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Vysoce efektivní tryskový tkací stroj pro výrobu perlinkových tkanin

Trvání: 01.07.2016 - 31.05.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Víceúčelové soustružnické centrum pro obrábění rozměrných a tvarově složitých součástí rotačního charakteru, určených pro energetiku a obnovitelné zdroje

Trvání: 01.07.2016 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Vývoj pokročilých přístupů k vytváření titulků a archivaci TV pořadů a dokumentů"

Trvání: 01.07.2016 - 30.09.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj pokročilé kooperativní robotické platformy a její aplikace ve výrobě elektronických komponent

Trvání: 01.07.2016 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Zažij Plzeň! 2016-2017

Trvání: 01.07.2016 - 30.06.2017
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

Accessing Campscapes: Inclusive Strategies for Using European Conflicted Heritage

Trvání: 30.06.2016 - 31.05.2019
Poskytovatel: HERA JRP Handling Agency ()
Detail projektu

Nová generace systémů pro správu identit a řízení přístupu v rozsáhlém akad. výpočetním prostředí

Trvání: 30.06.2016 - 30.06.2017
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Penetrační testování sítě a služeb ZČU

Trvání: 30.06.2016 - 30.06.2017
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Zvýšení odborné kvalifikace síťových specialistů ZČU v Plzni v oblasti bezpečnosti a bezdrátových technologií

Trvání: 30.06.2016 - 30.06.2017
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Encoding and Interpreting in Digital Humanities

Trvání: 08.06.2016 - 16.08.2016
Poskytovatel: Dům zahraničních služeb MŠMT ()
Detail projektu

Brücken bauen. Europäische Bildungs- und Kulturarbeit in Dresden 2016

Trvání: 01.06.2016 - 30.09.2017
Poskytovatel: Nationale Agentur JUGEND für Europa ()
Detail projektu

Metodika vyhodnocování lidských zdrojů v oblasti prostorových informací

Trvání: 01.06.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Podpora studijních programů - učitelství, r2016

Trvání: 01.06.2016 - 30.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vícejazyčnost jako cesta k úspěchu a k překonávání hranic. Akce věnované odkazu Karla IV.

Trvání: 01.06.2016 - 30.09.2016
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky ()
Detail projektu

Návrh doporučujících národních kurikul v oblasti prostorových informací

Trvání: 17.05.2016 - 30.11.2016
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Ahoj.info 2016

Trvání: 01.05.2016 - 31.12.2017
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

Der logische Wahrscheinlichkeitsbegriff des Wiener Kreises

Trvání: 01.05.2016 - 31.05.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Festival Cesta ženy - matky 2016

Trvání: 01.05.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Multikulturní historie a současnost Sudet 2016

Trvání: 01.05.2016 - 30.04.2018
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

Zažij Česko jinak 2016

Trvání: 01.05.2016 - 31.03.2018
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

Normování a systém vykazování práce včetně tvorby kalkulátorů

Trvání: 07.04.2016 - 29.06.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

4. ročník letního kybernetického soustředění Campo Arduino 2016

Trvání: 01.04.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Dny vědy a techniky 2016 - podpora města

Trvání: 01.04.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Enhancement of journal article publication of young scientists from V4 region

Trvání: 01.04.2016 - 31.10.2016
Poskytovatel: International Visegrad Fund ()
Detail projektu

Exkurze: Servus Tschechien, ahoj Rakousko!

Trvání: 01.04.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Olympiáda techniky Plzeň 2016

Trvání: 01.04.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Podpora odborné konference ES 2016

Trvání: 01.04.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Sousední světy - Nachbarwelten (ČR - Sasko)

Trvání: 01.04.2016 - 29.03.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Soutěžní studentská konference odborných prezentací v cizím jazyce

Trvání: 01.04.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Webová aplikace pro tepelnětechnické výpočty a posuzování stavebních detailů

Trvání: 01.04.2016 - 31.07.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Realizace plánovácího systému pro společnost NOVEM Car Interior Design k.s.

Trvání: 18.03.2016 - 16.06.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Akcelerace transferu poznatků

Trvání: 01.03.2016 - 29.02.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

EHMK - evaluace dopadů na rozvoj občanských aktivit a možnost udržitelnosti po r. 2015

Trvání: 01.03.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

II. ročník historické soutěže pro ZŠ a osmiletá gymnázia

Trvání: 01.03.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Motivace středoškolských studentů pro studium technických oborů

Trvání: 01.03.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Prezentace Plzně hostujícím ukrajinským studentům

Trvání: 01.03.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Příprava a realizace konference o inovacích ve vzdělávání s využitím technologií "Učitel IN"

Trvání: 01.03.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Startitup se ZČU

Trvání: 01.03.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Systém pro trvalé uchování dokumentace a prezentaci historických pramenů z období totalitních režimů

Trvání: 01.03.2016 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky ()
Detail projektu

Unikátní testovací systém a pokročilé poloautomatické výrobní technologie pro zvýšení komfortu a ochrany rukavice proti tepelným rizikům

Trvání: 01.03.2016 - 28.09.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Vypracování certifikované metodiky pro publikování prostorových informací ve formě otevřených dat

Trvání: 01.03.2016 - 30.11.2016
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Zpřístupnění dotazů jazykové poradny v lingvisticky strukturované databázi

Trvání: 01.03.2016 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky ()
Detail projektu

Návrh nového výrobního systému KDK Automotive

Trvání: 26.02.2016 - 16.06.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Erasmus+: Erasmus KA107 mobility studentů a zaměstnanců vysokých škol z/do partnerských zemí - Země jižního středomoří / ENI

Trvání: 01.02.2016 - 31.07.2017
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

Kooperativní přístupy k návrhu nelineárních filtrů

Trvání: 01.02.2016 - 31.12.2018
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Německy píšící autorky z Čech, Moravy a Slovenska. Workshop univerzit Vídeň a Plzeň

Trvání: 01.02.2016 - 31.05.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

STARS - Satelitní technologie pro pokročilou železniční signalizaci

Trvání: 01.02.2016 - 30.11.2018
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

Výzkumná infrastruktura pro experimenty CERN

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Aeroelastické vazby a dynamické chování rotačně periodických těles

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2018
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Aglomerace částic polyolefinů na meso-měřítku

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2018
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Ahoj, jak se máš? / "Hallo, wie geht's?" ? plzeňsko-řezenský tábor pro mládež 2016

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Colourings and connection in graphs

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Dny vědy a techniky 2016

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Dítě s epilepsií v prostředí školy: vývoj adekvátního strukturního modelu

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2018
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Dětská univerzita - JUNIORFEL v r. 2016

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Dětská univerzita FPE 2016

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Ekohydrologický management mikrostruktur městské krajiny

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2017
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

FLEXTURBINE - Flexible Fossil Power Plants for the Future Energy Market through new and advanced Turbine Technology

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2018
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

Harmonizace národních a lokálních autorit UK ZČU v Plzni

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky ()
Detail projektu

Homogenizace a víceškálové výpočetní modelování proudění a nelineárních interakcí v porézních inteligentních prostředích

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2018
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Integrace a inovace Databází bodových polí

Trvání: 01.01.2016 - 30.11.2016
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Izolační konstrukční prvky pro elektrotechniku - IZOKON?

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Kombinované využití fonetických a korpusově založených postupů při odstraňování rušivých jevů v řečové syntéze

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2018
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

LINDAT/CLARIN - Jazyková výzkumná infrastruktura v České republice

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Letní škola HOMO ECONOMICUS 2016

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Migrace a zdraví matek: těhotenství, porod a rané rodičovství

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2018
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Mimořádná stipendia města Plzně pro studenty ZČU a LF UK 2016

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Na jedné lodi 2016

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

Nano-identifikace tvárně-křehkého chování v alfa-železe: více-škálové výpočty a experiment

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2018
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Němčina nekouše III.

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2017
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

OpenTransportNet (kofinancování MVČR 2016)

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR ()
Detail projektu

Podpora studentů při reprezentaci ZČU a Plzeňského kraje v ČR i v zahraničí v oblasti sportu v r. 2016

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Podpora činnosti US Pointu v r. 2016

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Podpora činnosti a rozvoje Fakulty ekonomické ZČU a U3V v Chebu - 2016

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Město Cheb ()
Detail projektu

Pokročilé povrchové povlaky se zlepšenými vlastnostmi a teplotní stabilitou

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2018
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Pokročilé robotické architektury pro průmyslové inspekce (ADRA 21)

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2018
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Popularizace vědy na SŠ v r. 2016

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Prezidentství CEACM a související funkce

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Produktivita zemědělských podniků, poptávka po potravinách a potravinová bezpečnost ve státech střední a východní Evropy

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2018
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Projekt na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, děl literární vědy a kritiky pro profesionální veřejné knihovny v r. 2016

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky ()
Detail projektu

Provoz Ruského centra při Západočeské univerzitě v Plzni 2016

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Nadace Ruský svět ()
Detail projektu

Provozování WEBu - Bav se vědou v r. 2016

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

R4S - SUSEN

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

RICE-NETESIS - nové technologie a koncepce pro inteligentní průmyslové systémy (NETESIS)

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Realizace výuky Univerzity třetího věku v Aši (2016)

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Městský úřad Aš, Kamenná 473/52, 35201 Aš 1 ()
Detail projektu

Registr uměleckých výstupů 2016

Trvání: 01.01.2016 - 31.08.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SDI4Apps (kofinancování MVČR 2016)

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR ()
Detail projektu

Technická olympiáda Plzeňského kraje v r. 2016

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Udržitelná energetika (SUSEN) - 2. fáze

Trvání: 01.01.2016 - 30.06.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj nových řešení pro technologie tváření

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Zažij Plzeň/Erlebe Pilsen! 2016

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Zkoumání mikrosvěta s využitím struktury CERN

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Členství v Radě a Výborech FISITA

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Stanovení míry nutných podmínek požární a provozní bezpečnosti při provozu spalinových cest a spotřebičů paliv

Trvání: 22.12.2015 - 21.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR ()
Detail projektu

Optimalizace správy a zabezpečení virtuálních strojů

Trvání: 01.12.2015 - 31.05.2017
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Získání certifikátu Oracle Certified Expert, Java Platform, Enterprise Edition 6 Enterprise JavaBeans Developer a Oracle Certified Expert, Java EE 6 Web Services Developer

Trvání: 01.12.2015 - 01.12.2016
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Němčina nekouše III.

Trvání: 11.11.2015 - 20.04.2016
Poskytovatel: Velvyslanectví SRN v Praze ()
Detail projektu

Bezpečnostní rizika sociálně vyloučených lokalit: Vytváření znalostí a nástrojů pro management a prevenci kriminality

Trvání: 01.11.2015 - 30.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR ()
Detail projektu

Setkávání a spolupráce v kontextu česko-německých vzdělávacích institucí v pohraničí

Trvání: 20.10.2015 - 30.11.2015
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

ADVANTEX - Pokročilé funkční bloky a technologie pro smart textilie

Trvání: 06.10.2015 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Němčina nekouše III.

Trvání: 05.10.2015 - 31.12.2017
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

Program podpory česko-německé spolupráce Odmalička 2015 - 2016

Trvání: 01.10.2015 - 30.09.2016
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

Překlad publikace More Than Culture

Trvání: 01.10.2015 - 31.07.2016
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

Teoretická spektroskopie nových materiálů založena na kooperativním využiti více programů

Trvání: 01.10.2015 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Monitoring rozvodných sítí pomocí bezpilotních prostředků a elektronických systémů

Trvání: 30.09.2015 - 30.09.2018
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

2015:Člověk a svět práce (World of Work)

Trvání: 01.09.2015 - 30.04.2018
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

ASES II - Chytrý solární alternativní zdroj elektrické energie o vysoké účinnosti II

Trvání: 01.09.2015 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

DESIGN, IMPLEMENTATION AND USE OF JOINT PROGRAMS REGARDING QUALITY IN MANUFACTURING ENGINEERING

Trvání: 01.09.2015 - 30.06.2016
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies? logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study

Trvání: 01.09.2015 - 30.06.2016
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

Die deutsch-tschechischen Beziehungen aktiv gestalten 2015

Trvání: 01.09.2015 - 31.08.2016
Poskytovatel: Nationale Agentur JUGEND für Europa ()
Detail projektu

Podpora komerčních příležitostí ZČU

Trvání: 01.09.2015 - 30.06.2019
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

RTORTI - Rozvoj technologií obrábění v Regionálním technologickém institutu

Trvání: 01.09.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Screeningové vyšetření plosky nohy dětí 1. tříd ZŠ v obvodu Plzeň 1

Trvání: 01.09.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Zajištění výuky vysokoškolských studijních programů na SOŠPG a VOŠ 2015-2016

Trvání: 01.09.2015 - 30.09.2016
Poskytovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje ()
Detail projektu

International Symposium on Geometry and Graphics

Trvání: 20.08.2015 - 14.02.2016
Poskytovatel: International Visegrad Fund ()
Detail projektu

Realizace výuky Univerzity třetího věku v Aši (ZS-2015/2016)

Trvání: 17.08.2015 - 23.12.2015
Poskytovatel: Městský úřad Aš, Kamenná 473/52, 35201 Aš 1 ()
Detail projektu

Research and Teaching in Digital Humanities with a Focus on Wittgenstein Philosophy

Trvání: 04.08.2015 - 24.11.2015
Poskytovatel: Dům zahraničních služeb MŠMT ()
Detail projektu

Ahoj a Hallo. Česko-německý tábor 2015

Trvání: 01.08.2015 - 31.08.2015
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

Brücken bauen. Europäische Bildungs- und Kulturarbeit in Dresden 2015

Trvání: 01.07.2015 - 31.12.2016
Poskytovatel: Nationale Agentur JUGEND für Europa ()
Detail projektu

PUNTIS - Podpora udržitelnosti centra NTIS - Nové technologie pro informační společnost

Trvání: 01.07.2015 - 30.06.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

RoRTI - Rozvoj Regionálního technologického institutu

Trvání: 01.07.2015 - 30.06.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

effiPRESS -- Development of energy-efficient press hardening processes based on innovative sheet and tool steel alloys and thermo-mechanical process routes

Trvání: 01.07.2015 - 30.06.2018
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION - Central Mailing Service ()
Detail projektu

Kreativně sportovní příměstský tábor-Dětská univerzita 2015

Trvání: 30.06.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Podpora studijních programů - učitelství

Trvání: 29.06.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nové aspekty německy psané literatury z Prahy, Čech a Moravy. Workshop univerzit Vídeň a Plzeň

Trvání: 08.06.2015 - 10.06.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Hussitentum und die Grenze. Husitství a hranice

Trvání: 01.06.2015 - 30.11.2015
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Letní škola Fakulty ekonomické HOMO ECONOMICUS

Trvání: 01.06.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Právní minimum pro učitele

Trvání: 01.06.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Přeshraniční odborná spolupráce 2015-2016

Trvání: 01.06.2015 - 31.05.2017
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

Scientific and technical innovations for safer Powered Two Wheelers (PTW)

Trvání: 01.06.2015 - 31.05.2019
Poskytovatel: COST Association, Brusel ()
Detail projektu

IV. Plzeňský pohár záchranářů

Trvání: 15.05.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Evropský den sousedů 2015 - ohnisko v Riegrově ulici

Trvání: 01.05.2015 - 30.06.2015
Poskytovatel: Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost ()
Detail projektu

Festival Cesta ženy - matky

Trvání: 01.05.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Ondřej Neff (a jeho dílo) očima studentů Fakulty umění a designu Ladislava Sutnara

Trvání: 01.05.2015 - 31.07.2015
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Využití minipočítačů v autentizační infrasruktuře ZČU

Trvání: 14.04.2015 - 13.04.2016
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Získání certifikátu Oracle Database 12c Administrator Certified Associate

Trvání: 14.04.2015 - 13.04.2016
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Získání certifikátu Oracle Database 12c Administrator Certified Professional

Trvání: 14.04.2015 - 13.04.2016
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Bulhaři na Plzeňsku - pracovní migrace

Trvání: 01.04.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Dny vědy a techniky 2015

Trvání: 01.04.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Informační brožura pro zahraniční (frankofonní) studenty

Trvání: 01.04.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Mezinárodní konference Africa Days in Pilsen

Trvání: 01.04.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Olympiáda techniky Plzeň 2015

Trvání: 01.04.2015 - 30.10.2015
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Podpora odborné konference ES2015

Trvání: 01.04.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Publikace Analytický pohled na kreace vybraných hudebních osobností města Plzně posledních desetiletí

Trvání: 01.04.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Soutěžní studentská konference odborných prezentací v cizím jazyce

Trvání: 01.04.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Zimní škola podnikání pro studenty všech fakult ZČU

Trvání: 02.03.2015 - 30.06.2015
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Projekt společné česko-německé protidrogové prevence v příhraniční oblasti

Trvání: 01.03.2015 - 29.02.2016
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

Společný semestrální kurz studentů ekonomie ZČU a Marquette University, Milwaukee, USA

Trvání: 01.03.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Vícestupňové lehké mechanismy s aktivními strukturami

Trvání: 01.03.2015 - 31.12.2017
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Časně eneolitická příkopová ohrazení v Čechách. Interpretace jejich účelu a společenského významu

Trvání: 01.03.2015 - 31.12.2017
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Dobrovolně všemi směry 2015

Trvání: 01.02.2015 - 31.12.2016
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

Podpora vědeckých projektů týkajících se rozvoje města Plzně

Trvání: 01.02.2015 - 30.09.2015
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Inovativní přístupy v biarcheologii: Tafonomie žárových pohřbů v plzeňském regionu

Trvání: 02.01.2015 - 20.12.2015
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Provoz Ruského centra při Západočeské univerzitě v Plzni 2014

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel: Nadace Ruský svět ()
Detail projektu

Adaptivní přístupy k odhadu stavu nelineárních stochastických systémů

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2017
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Analýza stability optim a ekvilibrií v ekonomii

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2017
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Analýzy pro Plzeňský kraj v r. 2015

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

CENTEM+

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Design nových funkčních materiálů, a cest pro jejich přípravu atom po atomu, pomocí pokročilého počítačového modelování

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2017
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Dny vědy a techniky 2015

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Dětská univerzita - JUNIORFEL v r. 2015

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Dětská univerzita FPE

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Harmonizace národních a lokálních autorit UK ZČU v Plzni

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky ()
Detail projektu

Integrace polohových, výškových a tíhových základních bodových polí České republiky

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2016
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Koncertní činnost studentů KHK FPE ZČU

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Metody validace, zpracování a použití dat družicových misí v geodézii a geofyzice

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2017
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Metternich, Itálie a evropský státní systém 1830-1848

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2017
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Mimořádná stipendia města Plzně pro studenty ZČU a LF UK

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Modelování procesů na finančních trzích a predikce bankrotu firem aparátem reálných opcí

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2016
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Modernizace přístrojového vybavení pro zkvalitnění výuky doktorandů

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Multikulturní historie a současnost Sudet 2015

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2016
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

Nová generace tištěných senzorů pro rychlou detekci těžkých kovů ve vodních zdrojích a odpadních vodách (DETEKO)

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2017
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Optimalizace (ekonomické a časové) efektivnosti verifikačních procesů vyhledávání dárce kostní dřeně

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2017
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Parciální diferenční a diferenciální rovnice na mřížkách

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2017
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Podpora studentů při reprezentaci ZČU a Plzeňského kraje v ČR i v zahraničí v oblasti sportu

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Podpora činnosti US Pointu - kulturně vzdělávacího amerického centra v roce 2015

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Posílení česko-etiopských vztahů v oblasti kultury, vědy a výzkumu

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky ()
Detail projektu

Projekt na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, děl literární vědy, kritiky a věd příbuzných pro profesionální veřejné knihovny a knihovny vysokých škol

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky ()
Detail projektu

Proměny každodennosti. Kontinuita a diskontinuita postsovětského velkoměsta

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2017
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Proměněná země: interdisciplinární výzkum vlivu třicetileté války na venkovskou krajinu Čech

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2017
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Propojení kosmologické koncepce ploché Země a meteorologie v antické iónské filosofii

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2017
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Registr uměleckých výstupů

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozvoj informačních systémů pro podporu vnitřní kvality VVŠ

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Strategické plánování a inovace poradenských služeb s cílem zvyšování kvality vysokoškolského poradenství v ČR

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Technická olympiáda Plzeňského kraje v r. 2015

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Videodokument Jan Santini Aichel na Plzeňsku_

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Vztah mezi lidmi a psovitými šelmami - psi a vlci gravetienského sídliště v Předmostí (Morava)

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2017
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Vývoj robotického pracoviště pro odstraňování nebezpečných látek a demontáž zpětně odebraných elektrospotřebičů s plochou obrazovkou určených k recyklaci

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2017
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Výzkum a řízení účinků nestabilit v parních turbosoustrojích

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2017
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Zažij Plzen 2015

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Doplňková učebnice - Vlastivěda na obou stranách české a bavorské hranice

Trvání: 01.12.2014 - 30.06.2015
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Na jedné lodi 2015

Trvání: 01.12.2014 - 31.12.2015
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

Němčina nekouše II - Velvyslanectví 2014-druhý projekt

Trvání: 21.11.2014 - 31.12.2015
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

Němčina nekouše II. /Deutsch beisst nicht 2014

Trvání: 19.11.2014 - 20.06.2015
Poskytovatel: Velvyslanectví SRN v Praze ()
Detail projektu

Česko-německá spolupráce ve školské oblasti

Trvání: 07.11.2014 - 09.11.2014
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

Modernizace vybavení Sportovního gymnázia, Plzeň, vyšší efektivita výuky

Trvání: 01.11.2014 - 31.12.2015
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ()
Detail projektu

Smart@Fire

Trvání: 29.10.2014 - 31.12.2016
Poskytovatel: The Agency for Innovation through Science and Technology ()
Detail projektu

Jednodenní exkurze do Saska se zaměřením na školské a vzdělávací instituce

Trvání: 13.10.2014 - 14.11.2014
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

Program podpory česko-německé spolupráce Odmalička 2014-2015

Trvání: 01.10.2014 - 30.09.2015
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

Trading-up česko-bavorského dotačního území Cíl 3 - empirie a opatření

Trvání: 01.10.2014 - 30.06.2015
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj hmotnostně optimalizovaných komponentů pro kolejová vozidla

Trvání: 01.10.2014 - 30.06.2017
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Visual education 4 integrated knowledge and constructive cognition in science

Trvání: 25.09.2014 - 28.02.2015
Poskytovatel: International Visegrad Fund ()
Detail projektu

Zajištění výuky vysokoškolských studijních programů na SOŠPG a VOŠ

Trvání: 22.09.2014 - 31.08.2015
Poskytovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje ()
Detail projektu

Zajištění výuky bakalářských studijních programů na ISŠTE

Trvání: 15.09.2014 - 30.09.2015
Poskytovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje ()
Detail projektu

2014:TEA LEAF PROJECT Teaching Ecology through Apps : Learning Engagement AND Fun

Trvání: 01.09.2014 - 31.08.2017
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

Grant to organize a teacher training with Photonics Explorer kits2

Trvání: 01.09.2014 - 30.08.2015
Poskytovatel: SPIE - International society, Bellingham, USA ()
Detail projektu

HCENAT - Přirozenost v oblasti vylepšování kognitivních schopností člověka

Trvání: 01.09.2014 - 30.04.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Innovative entrepreneurship education - necessary precondition for future prosperity of V4 region

Trvání: 01.09.2014 - 31.08.2016
Poskytovatel: International Visegrad Fund ()
Detail projektu

V4 Scientific Centers for the Enhancement of Financial Literacy and Entrepreneurship Education

Trvání: 01.09.2014 - 31.08.2015
Poskytovatel: International Visegrad Fund ()
Detail projektu

Zařízení pro kompenzaci zemních poruch v izolovaných a neúčinně uzemněných sítích

Trvání: 01.09.2014 - 31.12.2017
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Die deutsch-tschechischen Beziehungen aktiv gestalten 2014

Trvání: 01.08.2014 - 31.12.2015
Poskytovatel: Nationale Agentur JUGEND für Europa ()
Detail projektu

Dobrovolně v Bavorsku a Plzeňském kraji 2014

Trvání: 01.08.2014 - 28.02.2016
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

RAXEN Information Request 48 National intelligence authorities and surveillance in the EU

Trvání: 23.07.2014 - 18.08.2014
Poskytovatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights ()
Detail projektu

RAXEN Information Request 49 The right to independent living of persons with disabilities

Trvání: 23.07.2014 - 11.08.2014
Poskytovatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights ()
Detail projektu

Kvalitní infrastrukturou školy k efektivní výuce

Trvání: 11.07.2014 - 26.08.2015
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ()
Detail projektu

Modernizace chemické laboratoře a jejího zázemí s cílem zefektivnění výuky a vybavení počítačové učebny a učebny hudební a výtvarné výchovy

Trvání: 11.07.2014 - 26.08.2015
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ()
Detail projektu

Zefektivnění a zkvalitnění přírodovědného, technického a jazykového vzdělávání a modernizace učeben na Gymnáziu, Plzeň, Mikulášské nám. 23

Trvání: 11.07.2014 - 27.08.2015
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ()
Detail projektu

Modernizace výuky a automatizace

Trvání: 03.07.2014 - 03.07.2015
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ()
Detail projektu

Bezpečnostní dopravní uzávěra silničních tunelů - SOFT STOP

Trvání: 01.07.2014 - 31.12.2017
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Brücken bauen. Europäische Bildungs- und Kulturarbeit in Dresden.

Trvání: 01.07.2014 - 31.12.2015
Poskytovatel: Nationale Agentur JUGEND für Europa ()
Detail projektu

Inteligentní elektronická stazka

Trvání: 01.07.2014 - 31.12.2017
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Komponentové modelování strojů a procesů v reálném čase a jeho aplikace při návrhu řídicích systémů v energetice

Trvání: 01.07.2014 - 31.12.2017
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

MODERNÍ SANITNÍ NÁSTAVBA SE ZVÝŠENOU TRANSPORTNÍ KAPACITOU

Trvání: 01.07.2014 - 31.12.2017
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Moderní trendy pomocníkem napříč výukou

Trvání: 01.07.2014 - 31.07.2015
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ()
Detail projektu

Multikulturní historie a současnost Sudet 2014

Trvání: 01.07.2014 - 31.12.2015
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

Na praxi do Německa 2014-2015

Trvání: 01.07.2014 - 30.06.2016
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

Pokročilé vodivé kompozitní materiály a výrobky

Trvání: 01.07.2014 - 30.06.2017
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Porézní a makroporézní titanové povrchy s inkorporovanými submikronovými Si- ,SiOx- and TiOx částicemi pro zlepšení osseointegrace a adhese kostní tkáně k titanovým implantátům.

Trvání: 01.07.2014 - 31.12.2017
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Snížení hlučnosti silových transformátorů a jejich negativního dopadu na životní prostředí

Trvání: 01.07.2014 - 30.06.2016
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Stanovení rozsahu PpS a jejich ocenění zohledňující současně požadavky bilanční i síťové.

Trvání: 01.07.2014 - 31.12.2016
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

SuBaTex - Flexibilní autonomní energetické systémy pro chytré textilie

Trvání: 01.07.2014 - 31.12.2017
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Systém pro monitorování a detekci - SYMOD

Trvání: 01.07.2014 - 30.06.2017
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Technika a ICT - Cherchez la femme! Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Trvání: 01.07.2014 - 30.04.2016
Poskytovatel: Nadace Open Society Fund Praha ()
Detail projektu

Vysoce účinný katalyzátor a proces pro degradaci rezistentních antibiotik (EKOkat)

Trvání: 01.07.2014 - 31.12.2017
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Využití metod spolehlivostně a rizikově založeného rozhodování při provozování složitých elektroenergetických soustav

Trvání: 01.07.2014 - 31.12.2017
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Vývoj nové generace krátké ruční střelné zbraně s ohledem na ergonomii a antropometrii člověka.

Trvání: 01.07.2014 - 30.06.2017
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Vývoj systému aktivní kapoty automobilu s ohledem na rozmanitost lidské populace a implementace biomechanického modelu lidského těla

Trvání: 01.07.2014 - 30.09.2017
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj nového motocyklu s novým čtyřdobým motorem 450 ccm

Trvání: 01.07.2014 - 30.06.2017
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj technologií získávání rostlinných olejů a výlisků s důrazem na kvalitu výlisků jako krmiv a na vhodnost použitých konstrukčních materiálů

Trvání: 01.07.2014 - 31.12.2017
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Zvýšení úrovně spolehlivosti a bezpečnosti řídích systémů v oblasti jaderné energetiky zavedením procesu automatizovaného testování ve fázích vývoje, výroby a údržby HW komponent těchto systémů

Trvání: 01.07.2014 - 31.12.2016
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

plzeňsko-řezenský tábor "Ahoj, jak se máš?" / "Hallo, wie geht's?"

Trvání: 01.07.2014 - 31.07.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Širokoúhlý systém pro rentgenové zobrazování s detektorem Timepix

Trvání: 01.07.2014 - 31.12.2017
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Legislativní aspekty externích úložišť dat

Trvání: 26.06.2014 - 25.06.2015
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Badatelská výuka a popularizace výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství

Trvání: 01.06.2014 - 30.06.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

How to help children from families of ethnic minorities in the adaptation to school in V4 countries

Trvání: 01.06.2014 - 31.10.2014
Poskytovatel: International Visegrad Fund ()
Detail projektu

Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách

Trvání: 01.06.2014 - 30.06.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Podpora sportovní, tělovýchovné, kulturní, ekologické a zájmové činnosti, na zdravotní účely, na aktivity volného času nebo jinak veřejně prospěšné účely

Trvání: 23.05.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: ÚMO Plzeň 1 ()
Detail projektu

Bavorské dny 2014

Trvání: 12.05.2014 - 30.06.2014
Poskytovatel: Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost ()
Detail projektu

Inovativní produkt cestovního ruchu vzniklý s použitím principu designového myšlení a designu služeb

Trvání: 01.05.2014 - 31.10.2014
Poskytovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje ()
Detail projektu

Podnikatelský plán (jako podklad pro jednání s poskytovateli kapitálu) - montované domy

Trvání: 01.05.2014 - 31.10.2014
Poskytovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje ()
Detail projektu

Přeshraniční komparativní výzkum úrovně motorických schopností dětí ml.škol.věku

Trvání: 07.04.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

8. česko-německé setkání mládeže

Trvání: 01.04.2014 - 15.05.2014
Poskytovatel: Nadační fond obětem holocaustu ()
Detail projektu

Centrum inteligentních pohonů a pokročilého řízení strojů (CIDAM)

Trvání: 01.04.2014 - 31.12.2019
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Dny vědy a techniky 2014

Trvání: 01.04.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Dětská univerzita FPE v r. 2014

Trvání: 01.04.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Festival absolventů 2014

Trvání: 01.04.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Popularizace technického vzdělávání pro žáky SŠ a ZŠ 2014

Trvání: 01.04.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Popularizace vědy a badatelsky orientované výuky

Trvání: 01.04.2014 - 30.06.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

RiMaCon-Risk Management Software System for SMEs in the Construction Industry

Trvání: 01.04.2014 - 31.03.2017
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

Rozvoj Projektového centra pro studentské soutěže v r. 2014

Trvání: 01.04.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

SDI4Apps-Uptake of Open Geographic Information Through Innovative Services Based on Linked Data

Trvání: 01.04.2014 - 31.03.2017
Poskytovatel: EC - Information Society and Media Directorate-General eContentplus ()
Detail projektu

TC-MISP-IFAC - Zastoupení ČR v technickém výboru pro modelování, identifikaci a zpracování signálů při Mezinárodní federaci automatického řízení (IFAC)

Trvání: 01.04.2014 - 31.12.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Uptake of Open Geographic Information Through Innovative Services Based on Linked Data

Trvání: 01.04.2014 - 31.03.2017
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR ()
Detail projektu

Uspořádání odborné vědecké konference s názvem "Příležitosti a hrozby současné podnikové ekonomiky v přeshraničním srovnání 2014"

Trvání: 01.04.2014 - 30.06.2014
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

Videodokument Jan Santini Aichel na Plzensku, Grantové téma: Tradice města a odkaz významných osobností města

Trvání: 01.04.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Nadace 700 let města Plzně ()
Detail projektu

Etická a metodická úskalí ve výzkumu zdraví

Trvání: 31.03.2014 - 31.10.2014
Poskytovatel: Evropská sociologická organizace ()
Detail projektu

Otevřená věda IV - popularizace výzkumu a vývoje a podpora badatelsky orientované výuky

Trvání: 06.03.2014 - 30.06.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

ADVANTEX - Pokročilé funkční bloky a technologie pro smart textilie

Trvání: 01.03.2014 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

ASES - Chytrý solární alternativní zdroj elektrické energie o vysoké účinnosti

Trvání: 01.03.2014 - 28.02.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

8. česko-německé setkání mládeže na téma: Možnosti a využití památných míst pro dnešní mladou generaci

Trvání: 28.02.2014 - 27.04.2014
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

1. Středoevropská afrikanistická konference

Trvání: 19.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

27. Světový kongres Společnosti pro vědy a umění v Plzni

Trvání: 19.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

30. ročník konference Výpočtová mechanika a časopis Applied and Computational Mechanics

Trvání: 19.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Analýza propagačních materiálů města Plzně pomocí oční kamery a rozvoj spolupráce v oblasti marketingu a cestovního ruchu

Trvání: 19.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Brána matematikou otevřená 2014

Trvání: 19.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Campo Arduino 2014

Trvání: 19.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

CityGate 2014

Trvání: 19.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Dny vědy a techniky v r. 2014

Trvání: 19.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Galerie KVK

Trvání: 19.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

III. Plzeňský pohár záchranářů

Trvání: 19.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Kreativně sportovní příměstský tábor - Dětská univerzita 2014

Trvání: 19.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Letní škola Fakulty ekonomické HOMO ECONOMICUS

Trvání: 19.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Mimořádná stipendia Města Plzně pro studenty ZČU a LF UK v r. 2014

Trvání: 19.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Podpora odborné konference ES 2014

Trvání: 19.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Podpora činnosti US Pointu v r. 2014

Trvání: 19.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Propagace města Plzně na akcích VaV FEL 2014

Trvání: 19.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Právní minimum pro pedaqoqy základních a mateřských škol

Trvání: 19.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Působení Jana Mukařovského v Plzni

Trvání: 19.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Romové v Plzni: Nástin dějin osídleni

Trvání: 19.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Soutěžní studentská konference odborných prezentací v cizím jazyce

Trvání: 19.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Sportovní turnaj v badmintonu - Irsko 2014

Trvání: 19.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Rozvoj studentských výměn pomocí výzkumu v oblasti dynamiky mechanických systémů

Trvání: 06.02.2014 - 31.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Dobrovolně všemi směry 2014

Trvání: 01.02.2014 - 31.12.2015
Poskytovatel: Česká národní agentura Mládež - Národní institut dětí a mládeže MŠMT ()
Detail projektu

Fundamentální kvalitativní vlastnosti degenerovaných a singulárních parabolických diferenciálních rovnic

Trvání: 01.02.2014 - 31.12.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

OTN-Open Transport Data

Trvání: 01.02.2014 - 31.01.2017
Poskytovatel: EC - Information Society and Media Directorate-General eContentplus ()
Detail projektu

OpenTransportNet - Spatially Referenced Data Hubs for Innovation in the Transport Sector

Trvání: 01.02.2014 - 31.01.2017
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR ()
Detail projektu

Společná česko-německá protidrogová prevence v příhraniční oblasti v rámci práce s mládeží

Trvání: 01.02.2014 - 31.10.2014
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

Začlenění infrastruktury DÚ CESNET do procesu zálohování uživatelských dat

Trvání: 22.01.2014 - 21.01.2015
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

RAXEN Information Request 46 Severe forms of labour exploitation - Update of phase I and supplementary questions for desk research in phase II

Trvání: 07.01.2014 - 15.09.2014
Poskytovatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights ()
Detail projektu

2. Pécs debatní letní akademie

Trvání: 02.01.2014 - 30.08.2014
Poskytovatel: International Visegrad Fund ()
Detail projektu

Evropska tematicka sit pedagogiky umeni

Trvání: 01.01.2014 - 31.12.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

100 let Bohumila Hrabala

Trvání: 01.01.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost ()
Detail projektu

11th DRC Summer School

Trvání: 01.01.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: International Visegrad Fund ()
Detail projektu

Analýza frakcionálních modelů stochastické volatility a jejich implementace v gridu

Trvání: 01.01.2014 - 31.12.2016
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Analýzy pro Plzeňský kraj v r. 2014

Trvání: 01.01.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Barevnost a struktura grafů

Trvání: 01.01.2014 - 31.12.2016
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

CVSMD - Centrum pro výzkum společnosti moderní doby

Trvání: 01.01.2014 - 30.09.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Dny učitelů ruského jazyka_kurzy zvyšování kvalifikace pro učitele ruského jazyka

Trvání: 01.01.2014 - 31.01.2015
Poskytovatel: Nadace Ruský svět ()
Detail projektu

Dětská univerzita - JUNIORFEL v r. 2014

Trvání: 01.01.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Halové mistrovství ČR 2014 ve FRISBEE ULTIMATE v Plzni- ÚMO2

Trvání: 01.01.2014 - 30.11.2014
Poskytovatel: Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ()
Detail projektu

Harmonizace národních a lokálních autorit UK ZČU v Plzni

Trvání: 01.01.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky ()
Detail projektu

Inovační potenciál Plzeňského kraje - stimul pro posílení teritoriální soudržnosti plzeňské aglomerace a příhraničních regionů

Trvání: 01.01.2014 - 30.06.2015
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Jazyková animace při česko-německých výměnách mládeže anglicky hovořících skupin Na jedné lodi 2014

Trvání: 01.01.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

Kontinuita a diskontinuity v náboženské paměti v České republice

Trvání: 01.01.2014 - 31.12.2016
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Kritická politická sociologie (ne)bezpečnosti: dramaturgická analýza veřejných událostí v poli (ne)bezpečnostních expertů

Trvání: 01.01.2014 - 31.12.2016
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

MODINFORM - Moderní informetrické metody hodnocení vědeckého výzkumu

Trvání: 01.01.2014 - 31.12.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nanostrukturní multifunkční povlaky připravené užitím silně ionizovaného pulzního plazmatu

Trvání: 01.01.2014 - 31.12.2016
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Němčina nekouše II. /Deutsch beisst nicht 2014

Trvání: 01.01.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Velvyslanectví SRN v Praze ()
Detail projektu

Pocta české hudbě

Trvání: 01.01.2014 - 30.11.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Podpora studentů při reprezentaci ZČU v roce 2014

Trvání: 01.01.2014 - 24.12.2014
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Pokročilé senzory a metody zpracování senzorových dat

Trvání: 01.01.2014 - 31.12.2019
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Praktické kurzy ruského jazyka pro rozvoj komunikativních dovedností (úroveň B1-C1)

Trvání: 01.01.2014 - 31.01.2015
Poskytovatel: Nadace Ruský svět ()
Detail projektu

Projekt na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, děl literární vědy, kritiky a věd příbuzných pro profesionální veřejné knihovny a knihovny vysokých škol

Trvání: 01.01.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky ()
Detail projektu

Provoz Ruského centra při Západočeské univerzitě v Plzni 2014

Trvání: 01.01.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Nadace Ruský svět ()
Detail projektu

Příprava a optimalizace creepu odolných kompozitů s Fe-Al matricí a částicemi Al203 s submikronovou strukturou

Trvání: 01.01.2014 - 31.12.2016
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Sociální dimenze domovního odpadu: konzumace v postsocialistickém prostoru

Trvání: 01.01.2014 - 31.12.2016
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Strategické plánování obcí, měst a regionů: výzvy, problémy, možnosti řešení

Trvání: 01.01.2014 - 31.12.2015
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Studium kinetiky elektrodových reakcí na uhlíkových elektrodách s ohledem na fukcionalizaci a morfologii povrchu elektrod

Trvání: 01.01.2014 - 31.12.2015
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Technická olympiáda v roce 2014

Trvání: 01.01.2014 - 24.12.2014
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Technologické ověření výsledků výzkumu a vývoje I

Trvání: 01.01.2014 - 30.09.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Technologické ověření výsledků výzkumu a vývoje II

Trvání: 01.01.2014 - 30.09.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Utváření morfologie nano- a mikro-celulárních polymerních pěn

Trvání: 01.01.2014 - 31.12.2016
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Vliv přeshraniční spolupráce na regionální rozvoj českého pohraničí

Trvání: 01.01.2014 - 31.12.2015
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Vliv velikosti kohorty na zdraví a nerovnost ve zdraví v České republice

Trvání: 01.01.2014 - 31.12.2016
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Využití senzoriky pro zefektivnění péče o stárnoucí a hendikepovanou populaci

Trvání: 01.01.2014 - 31.12.2015
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Významné osobnosti hudebního života Plzně a jihozápadních Čech po r. 1945 (publikace)

Trvání: 01.01.2014 - 30.11.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Zažij Plzeň / Erlebe Pilsen! 2014

Trvání: 01.01.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

Zažij Plzeň 2014

Trvání: 01.01.2014 - 30.11.2014
Poskytovatel: Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost ()
Detail projektu

RAXEN Information Request 45 EU mapping of child protection systems

Trvání: 20.12.2013 - 31.03.2014
Poskytovatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights ()
Detail projektu

RAXEN Information Request 41 LGBT homophobia Legal update

Trvání: 13.12.2013 - 28.02.2014
Poskytovatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights ()
Detail projektu

CreAting Machinima Empowers Live Online Teaching and Learning/CAMELOT

Trvání: 01.12.2013 - 30.12.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Kultur Jam

Trvání: 01.12.2013 - 31.08.2015
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Němčina nekouše/Deutsch beisst nicht 2013-2015

Trvání: 22.11.2013 - 31.03.2014
Poskytovatel: Velvyslanectví SRN v Praze ()
Detail projektu

BRAŇ SVOJE PRÁVA, EUROOBČANE!

Trvání: 19.11.2013 - 23.09.2014
Poskytovatel: Zastoupení Evropské komise v ČR ()
Detail projektu

Kids in Motion

Trvání: 01.11.2013 - 31.10.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

ZeEUS - Zero Emission bUs Systems

Trvání: 01.11.2013 - 30.04.2017
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

Elektricky poháněný dopravní prostředek pro denní přepravu osob

Trvání: 01.10.2013 - 30.06.2014
Poskytovatel: Nadace Duhová energie ČEZ ()
Detail projektu

Program finanční podpory česko-německé spolupráce předškolních zařízení Odmalička a Von klein auf 2013-2014

Trvání: 01.10.2013 - 30.09.2014
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

Pracovní praxe jako odrazový můstek

Trvání: 30.09.2013 - 31.03.2014
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ()
Detail projektu

RAXEN Těžké formy pracovního vykořisťování

Trvání: 12.09.2013 - 17.03.2014
Poskytovatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights ()
Detail projektu

Federal Assistance Award - Collection of Books to the U.S. Point Plzen

Trvání: 03.09.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: U.S. Embasy Prague, Office of Public Affairs ()
Detail projektu

Federal Assistance Award - U.S. Point Plzen

Trvání: 03.09.2013 - 31.12.2015
Poskytovatel: U.S. Embasy Prague, Office of Public Affairs ()
Detail projektu

EVS-BMS Veronika Polášková

Trvání: 01.09.2013 - 31.08.2014
Poskytovatel: JUGEND für Europa - Deutsche Agentur JUGEND IN ACTION ()
Detail projektu

Festival of Science as a platform for intensifying cooperation between V4 region universities

Trvání: 01.09.2013 - 31.08.2014
Poskytovatel: International Visegrad Fund ()
Detail projektu

GARPUR - Generally Accepted Reliability Principle with Uncertainty modelling and through probabilistic Risk assessment

Trvání: 01.09.2013 - 31.08.2017
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

Local government and administration in the Visegrad Group countries

Trvání: 01.09.2013 - 30.06.2016
Poskytovatel: International Visegrad Fund ()
Detail projektu

Perspectives for the development of low-power systems using biomass in the context of the EU energy policy for the Central European region

Trvání: 01.09.2013 - 31.08.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

RAXEN Information Request 38 Criminalisation of irregular migration

Trvání: 09.08.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights ()
Detail projektu

Dobrovolně v Bavorsku a Plzeňském kraji 2013

Trvání: 01.08.2013 - 31.01.2015
Poskytovatel: Česká národní agentura Mládež - Národní institut dětí a mládeže MŠMT ()
Detail projektu

IN-CO GRAD 2013

Trvání: 01.08.2013 - 01.08.2015
Poskytovatel: Národní agentura pro evropské vzdělávací programy ()
Detail projektu

RAXEN Information Request 34 Contribution to Annual Report 2013

Trvání: 01.08.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights ()
Detail projektu

Zajištění informačních zdrojů pro humanitní a společenskovědní obory (HSS-INFO)

Trvání: 01.08.2013 - 30.09.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

RAXEN Information request 28 Victim Support Services in the EU - An overview and assessment of victims´rights in practice Phase IV - The rights and support of victims of the hate crime

Trvání: 22.07.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights ()
Detail projektu

RAXEN Information request on Indicators on political participation of persons with disabilities

Trvání: 22.07.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights ()
Detail projektu

S němčinou o krok napřed 2013-2014

Trvání: 22.07.2013 - 19.10.2014
Poskytovatel: Národní agentura pro evropské vzdělávací programy ()
Detail projektu

Podpora IPv6 v systému pro správu DNS a DHCP

Trvání: 16.07.2013 - 15.07.2014
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Správa mobilního připojení na ZČU

Trvání: 16.07.2013 - 15.07.2014
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Federal Assistance Award - Robert Zimmerman

Trvání: 12.07.2013 - 01.08.2013
Poskytovatel: U.S. Embasy Prague, Office of Public Affairs ()
Detail projektu

Grant to organize a teacher training with Photonics Explorer kits

Trvání: 01.07.2013 - 30.08.2014
Poskytovatel: SPIE - International society, Bellingham, USA ()
Detail projektu

Němčina nekouše II (2013-2015)

Trvání: 01.07.2013 - 30.06.2015
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

Zvýšení bezpečnosti webhostingu

Trvání: 19.06.2013 - 18.06.2014
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Získání certifkátu Oracle Database 11g Security Certified Implementation Specialist

Trvání: 19.06.2013 - 18.06.2014
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

FRANET Service request 29 Ad hoc information request on Gender-based violence against women - legislation and institutional aspects

Trvání: 17.06.2013 - 23.07.2013
Poskytovatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights ()
Detail projektu

Beyond Artificial Intelligence 2013

Trvání: 01.06.2013 - 30.11.2013
Poskytovatel: ÚMO Plzeň 3 ()
Detail projektu

EVS-BMS Pavlína Šrajtová

Trvání: 01.06.2013 - 31.05.2014
Poskytovatel: Česká národní agentura Mládež - Národní institut dětí a mládeže MŠMT ()
Detail projektu

Mobilita studentů a zaměstnanců programu v roce 2013/2014

Trvání: 01.06.2013 - 30.09.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

EVS-BMS Daniel Kolář

Trvání: 06.05.2013 - 02.05.2014
Poskytovatel: Česká národní agentura Mládež - Národní institut dětí a mládeže MŠMT ()
Detail projektu

Dobrovolně všemi směry 2013

Trvání: 01.05.2013 - 31.12.2014
Poskytovatel: Česká národní agentura Mládež - Národní institut dětí a mládeže MŠMT ()
Detail projektu

Vliv metody mesodiencefalické modulace (MDM) na zlepšení zdravotního stavu pacienta

Trvání: 10.04.2013 - 30.10.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia

Trvání: 04.04.2013 - 30.06.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Konzervativní fúze v systémech propojených v síti

Trvání: 01.04.2013 - 31.12.2015
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Vývoj nové generace ODS slitin a ODS kompozitů

Trvání: 01.04.2013 - 30.06.2014
Poskytovatel: Austrian Research Promotion Agency ()
Detail projektu

Ahoj und Hallo! Společný letní tábor pro mládež partnerských měst Plzeň a Regensburg 2013

Trvání: 01.03.2013 - 30.11.2013
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

Biologie všedního dne

Trvání: 01.03.2013 - 28.02.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji

Trvání: 01.03.2013 - 28.02.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

E-SCOP - Embedded systems Service-based Control for Open manufacturing and Process automation

Trvání: 01.03.2013 - 28.02.2016
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

EURO - Aktivity v rámci Eurographics Association podpora publikačních aktivit v oblasti počítačové grafiky, vizualizace dat a počítačového vidění

Trvání: 01.03.2013 - 31.12.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

FRANET Service request 25 Mapping Data Sources on Roma

Trvání: 01.03.2013 - 06.09.2013
Poskytovatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights ()
Detail projektu

INTEX II - Inteligentní textil se senzorovými a komunikačními vlastnostmi II

Trvání: 01.03.2013 - 30.04.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace a modernizace vyučovacího procesu v povinné a nepovinné školní tělesné výchově

Trvání: 01.03.2013 - 28.02.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Interaktivní vzdělávací hra pro podporu prezentace

Trvání: 01.03.2013 - 30.11.2013
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Nové technologie v praxi učitelů základních a středních škol

Trvání: 01.03.2013 - 28.02.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Podpora kvality dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji

Trvání: 01.03.2013 - 30.10.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Praktická výuka přírodovědných předmětů na ZŠ a SŠ

Trvání: 01.03.2013 - 28.02.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

STMFull: Plnotextové databáze pro výzkum a vývoj

Trvání: 01.03.2013 - 31.12.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Speciální vzdělávací pomůcky k podpoře výuky slabozrakých žáků

Trvání: 01.03.2013 - 28.02.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Česko-saská síť knihoven - Informace bez hranic

Trvání: 28.02.2013 - 30.11.2014
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

EVS-FFA Veselá

Trvání: 18.02.2013 - 17.02.2014
Poskytovatel: JUGEND für Europa - Deutsche Agentur JUGEND IN ACTION ()
Detail projektu

RAXEN Freedom to conduct a business

Trvání: 18.02.2013 - 30.04.2013
Poskytovatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights ()
Detail projektu

RAXEN Information request on Severe Forms of Labour Exploitation

Trvání: 18.02.2013 - 15.03.2013
Poskytovatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights ()
Detail projektu

Halové mistrovství ČR 2013 ve FRISBEE ULTIMATE v Plzni

Trvání: 06.02.2013 - 30.11.2013
Poskytovatel: ÚMO Plzeň 3 ()
Detail projektu

Angloamerická dramatická tvorba v českých divadlech v době první světové války

Trvání: 01.02.2013 - 31.12.2015
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Dny vědy a techniky v Plzni 2013

Trvání: 01.02.2013 - 30.11.2013
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Lití klapek mechanik hudebních nástrojů do ztraceného vosku

Trvání: 01.02.2013 - 31.10.2013
Poskytovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje ()
Detail projektu

Multikulturní historie a současnost Sudet 2013

Trvání: 01.02.2013 - 31.07.2014
Poskytovatel: Česká národní agentura Mládež - Národní institut dětí a mládeže MŠMT ()
Detail projektu

Politická a hospodářské zájmy Velké Británie a Německa v Číně 1894-1914

Trvání: 01.02.2013 - 31.12.2016
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Pred neolitem: Kontextuální analýza environmentální dynamiky v prubehu casne postglaciální transformace strední Evropy

Trvání: 01.02.2013 - 31.12.2017
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Rýnská krize 1840

Trvání: 01.02.2013 - 31.12.2014
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Semilineární a kvazilineární diferenciální rovnice: existence a násobnost řešení

Trvání: 01.02.2013 - 31.12.2017
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Středověká městská síť v severovýchodní Mezopotámii

Trvání: 01.02.2013 - 31.12.2015
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Významy a podoby prarodičovství v České republice

Trvání: 01.02.2013 - 31.12.2016
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Španělská přírodní filosofie a geneze raně novověké vědy

Trvání: 01.02.2013 - 31.12.2015
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Ahoj, jak se máš?2013

Trvání: 28.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Zažij Plzeň! - Erlebe Pilsen!

Trvání: 24.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

65 let přípravy učitelů v Plzeňském kraji

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Analýza trhu práce v Plzeňském kraji se zaměřením na technické obory

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Bezemisní mobilita pro denní přepravu osob i nákladu

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Campo Arduino - kybernetické letní soustředění pro žáky SŠ a druhého stupně ZŠ

Trvání: 01.01.2013 - 30.11.2013
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

CityGate-pokračování vývoje platformy 2013

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Digitální atlas ekonomických aktivit Plzeňského kraje

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Dny vědy a techniky 2013

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Duhová souvislost a cykly v grafech

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Dětská univerzita

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

ELTEX - Smart textilie s integrovanými elektronickými funkčními bloky nové generace pro zkvalitnění ochrany zdraví

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2016
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Elektromechanika a magnetismus pro žáky základních škol

Trvání: 01.01.2013 - 30.11.2013
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Euroregion Šumava - historie a současnost

Trvání: 01.01.2013 - 30.06.2014
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Experimentální model dobíjecích cívek hybridního vozidla

Trvání: 01.01.2013 - 30.11.2013
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Harmonizace národních a lokálních autorit UK ZČU v Plzni

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky ()
Detail projektu

Hybridní laserové technologie

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2016
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

II.Plzeňský pohár záchranářů

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Inovace laboratorní výuky v oblasti kolorimetrie, měření optických parametrů zobrazovacích technologií a jejich kalibrace

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace předmětu Didaktika informatiky 2

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace předmětu o židovském a islámském právu

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace studijního předmětu Mezinárodní právo soukromé a obchodní 1

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace výuky v oblasti zpracování a měření kvality přenosu zvukové informace sdělovacími zařízeními s využitím objektivních měřících metod

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovativní postupy pro zvyšování užitných vlastností vodních turbín s využitím tvarové optimalizace založené na moderních metodách geometrického modelování

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2016
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Integrated talent management - challenge and future for organisations in the Visegrad countries

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: International Visegrad Fund ()
Detail projektu

Izolační kapaliny šetrné k životnímu prostředí

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2016
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Jazyková animace při česko-německých výměnách mládeže anglicky hovořících skupin

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

Judikatura Evropského soudu pro lidská práva

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

JuniorFEL 2013

Trvání: 01.01.2013 - 30.11.2013
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Konference KKE a podpora zájmu studentů SŠ o studium technických oborů 2013

Trvání: 01.01.2013 - 30.11.2013
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Ložiskové stavebnicové systémy pro horizontální uložení hřídelů rychloběžných strojů

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2015
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Mezinárodní seminář v Mnichově a konference v Bad Honnef

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Modernizace laboratoří fyziky plazmatu a plazmových technologií

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Multimediální podpora výuky zoologie na katedře biologie

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Olympiáda techniky Plzeň 2013

Trvání: 01.01.2013 - 30.11.2013
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Podpora studentů při reprezentaci ZČU a Plzeňského kraje v oblasti sportu a kultury

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Podpora činnosti Projektového centra ZČU

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Popularizace technického vzdělávání pro žáky SŠ a ZŠ

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Projekt na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, děl literární vědy, kritiky a věd příbuzných pro profesionální veřejné knihovny a knihovny vysokých škol

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky ()
Detail projektu

Promojízdy na SŠ

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Pronájem Měšťanské Besedy v Plzni na slavnostní zahájení 19. Kongresu Evropské asociace archeologů

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Provoz Ruského centra při Západočeské univerzitě v Plzni 2013

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Nadace Ruský svět ()
Detail projektu

Péče porodní asistentky o šestinedělky v domácím prostředí

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Přepětí v sítích VN

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Referenční systém polohy letadla

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2015
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Rozvoj laboratorních měření v oblasti mechaniky tekutin a termomechaniky pro energetické stroje a zařízení

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Rozšíření a inovace cvičení předmětů Teoretické elektrotechniky s využitím premanentních magnetů

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozšíření a modernizace laboratorních úloh z oblasti akustiky

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Ruská frazeologie a její kulturně poznávací potenciál

Trvání: 01.01.2013 - 31.01.2014
Poskytovatel: Nadace Ruský svět ()
Detail projektu

Soutěž studentů středních škol v programování robotů

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Studenti KRO FF ZCU představují Plzeň v partnerském regionu Franche-Comté

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Studenti na stáži v partnerském regionu

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Studentská vědecká odborná činnost SVOČ 2013 - Cena Plzeňského kraje

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Summer School of Ethnographic Filmmaking

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: International Visegrad Fund ()
Detail projektu

Uhlíkové nanostruktury pro senzorové aplikace

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2016
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Vytvoření podmínek pro výuku magisterských a doktorksých studentů se zaměřením na kovové materiály

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Využití senzoriky pro efektivní péči o pacienta

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Výuka dynamiky mechanických systémů s vlivem tlumení a třecími vazbami

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj bateriových elektrobusů včetně infrastruktury

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2015
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Výzkum materiálů při vakuovém lití a optimalizace procesů pomocí matematického a fyzikálního modelování

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2016
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Workflow v ekonomicko-správních informačních systémech vysokých škol

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zavedení teoretické a praktické výuky dějů spojených s jevem koróny

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zažij Plzeň / Erlebe Pilsen! 2013

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

Zpracování architektonicko-urbanistické studie sportovně rekreačního areálu ZČU

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Zpřístupnění výsledků výzkumu česko-bavorského pohraničí

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Časoprostorová variabilitia hlubokých svahových deformací v Tatrách (Západní Karpaty)

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2016
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Školská fyzika

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Školská fyzika1

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

RAXEN Children with disabilities: targeted violence and hostility4

Trvání: 21.12.2012 - 25.01.2013
Poskytovatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights ()
Detail projektu

FRANET Service request 21 Guardianship systems for children victims of trafficking

Trvání: 10.12.2012 - 30.08.2013
Poskytovatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights ()
Detail projektu

Jedna, dva - Deutsch/Tschechisch ist da. Podpora češtiny / němčiny jako jazyka sousední země

Trvání: 01.12.2012 - 30.11.2013
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

Projekt "Žhavé sklo"

Trvání: 01.12.2012 - 30.09.2015
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

RAXEN Children with disabilities: targeted violence and hostility1

Trvání: 27.11.2012 - 28.06.2013
Poskytovatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights ()
Detail projektu

RAXEN Children with disabilities: targeted violence and hostility2

Trvání: 14.11.2012 - 30.07.2013
Poskytovatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights ()
Detail projektu

Systém monitorování a archivaci aplikačních logů

Trvání: 06.11.2012 - 06.11.2013
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

INFO4TECH - Informační infrastruktura výzkumu pro techniku

Trvání: 01.11.2012 - 31.12.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

MEDIINFO - Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory

Trvání: 01.11.2012 - 31.12.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR

Trvání: 01.11.2012 - 31.12.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Realizace druhého ročníku kurzu celoživotního vzdělávání v Karlovarském kraji

Trvání: 23.10.2012 - 31.10.2013
Poskytovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje ()
Detail projektu

Program finanční podpory česko-německé spolupráce předškolních zařízení Odmalička a Von klein auf 2012 - 2013

Trvání: 01.10.2012 - 30.09.2013
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

Výzkumná síť teorie a dějin vědy

Trvání: 01.10.2012 - 30.09.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Automatizovaný instalátor koncových stanic Orion

Trvání: 07.09.2012 - 06.09.2013
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Motivace návštěvního ruchu v česko-bavorském příhraničí

Trvání: 07.09.2012 - 31.05.2014
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Systém pro správu certifikátů na čipové kartě

Trvání: 07.09.2012 - 06.09.2013
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Začlenění Přístupového systému do AAA infrastruktury ZČU

Trvání: 07.09.2012 - 06.09.2013
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Come together Tomsová V.

Trvání: 06.09.2012 - 05.09.2013
Poskytovatel: JUGEND für Europa - Deutsche Agentur JUGEND IN ACTION ()
Detail projektu

Rozvoj IDS s podporou Ipv6

Trvání: 05.09.2012 - 04.09.2013
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Budování excelentního vědeckého týmu pro experimentální a numerické modelování v mechanice tekutijn a termodynamice

Trvání: 01.09.2012 - 30.06.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Reforming the Economic and Monetary Union

Trvání: 01.09.2012 - 31.12.2015
Poskytovatel: European Comission - Socrates Office ()
Detail projektu

Scholarship for Mr. Marcin Staszuk

Trvání: 01.09.2012 - 31.07.2013
Poskytovatel: International Visegrad Fund ()
Detail projektu

Zřízení Ruského centra při Západočeské univerzitě v Plzni

Trvání: 20.08.2012 - 20.06.2013
Poskytovatel: Nadace Ruský svět ()
Detail projektu

Dobrovolně v Bavorsku a Plzeňském kraji

Trvání: 01.08.2012 - 30.03.2014
Poskytovatel: Česká národní agentura Mládež - Národní institut dětí a mládeže MŠMT ()
Detail projektu

Praxe absolventů ZČU v organizacích EU

Trvání: 01.08.2012 - 31.01.2014
Poskytovatel: Národní agentura pro evropské vzdělávací programy ()
Detail projektu

Na praxi k sousedům 2012-2013

Trvání: 18.07.2012 - 17.01.2014
Poskytovatel: Národní agentura pro evropské vzdělávací programy ()
Detail projektu

Multikulturní výchova ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace (výukový materiál pro pedagogy, 6.-7. ročník ZŠ)

Trvání: 11.07.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace výpočtové laboratoře průmyslového designu a její rozšíření pro stavitelství

Trvání: 02.07.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Modernizace laboratoře regulační techniky: moderní nástroje pro výuku návrhu, modelování a testování řídících systémů

Trvání: 02.07.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Modernizace softwarového vybavení počítačové učebny pro prezenční a kombinované formy studia

Trvání: 02.07.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Dobrovolně všemi směry 2012

Trvání: 01.07.2012 - 30.11.2013
Poskytovatel: Česká národní agentura Mládež - Národní institut dětí a mládeže MŠMT ()
Detail projektu

Nová excelence lidských zdrojů

Trvání: 01.07.2012 - 30.06.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU

Trvání: 01.07.2012 - 30.06.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nové technologie ve vědách o (současných i minulých) společnostech

Trvání: 30.06.2012 - 30.04.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Krajina paměti - Drážďany a Terezín jako místa vzpomínek na ŠOA

Trvání: 04.06.2012 - 30.06.2014
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

LANDART Zaniklé a ohrožené kostely 2. část

Trvání: 01.06.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Miteinander statt nebeneinander - Internationale Bildungsarbeit 2010-DE-227 Mgr. Vašátková

Trvání: 01.06.2012 - 31.05.2013
Poskytovatel: JUGEND für Europa - Deutsche Agentur JUGEND IN ACTION ()
Detail projektu

Participation of conference entitled Spatial transformation process in Central Europe in XXI century

Trvání: 01.06.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: International Visegrad Fund ()
Detail projektu

Popularizace výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství a jeho výsledků

Trvání: 01.06.2012 - 31.05.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Projekt Erasmus - projekty mobility

Trvání: 01.06.2012 - 30.09.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rovné podmínky pro všechny - studium na Západočeské univerzitě v Plzni dostupné pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami

Trvání: 01.06.2012 - 31.05.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Seminář manažerů regionálních zaměstnavatelů

Trvání: 02.05.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Multikulturní historie a současnost Sudet 2012

Trvání: 01.05.2012 - 31.07.2013
Poskytovatel: Česká národní agentura Mládež - Národní institut dětí a mládeže MŠMT ()
Detail projektu

Podpora tvorby mezinárodní sítě kartografie nové generace

Trvání: 01.05.2012 - 30.04.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tandem a výměny budoucích učitelů

Trvání: 01.05.2012 - 30.06.2012
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Videodokument Církevní památky PK

Trvání: 01.05.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Vize budoucnosti - Helický paprsek

Trvání: 01.05.2012 - 30.06.2015
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Výzkumné centrum pro teorii a dějiny vědy

Trvání: 30.04.2012 - 31.03.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Centrum kompetence drážních vozidel

Trvání: 01.04.2012 - 31.12.2019
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Centrum kompetence-Strojírenská výrobní technika

Trvání: 01.04.2012 - 31.12.2019
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Excelence lidských zdrojů jako zdroj konkurenceschopnosti

Trvání: 01.04.2012 - 31.03.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Flexibilní tištěná mikroelektronika s využitím organických a hybridních materiálů, FLEXPRINT

Trvání: 01.04.2012 - 31.12.2019
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Inovace výuky konstruování v obl. interdisciplinární znalostní, počítač., pedag. a jazykové podpory se zvýšením modularizace a konzistentnosti poznatků, elimina

Trvání: 01.04.2012 - 31.03.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovativní řešení projektů s přeshraničními týmy

Trvání: 01.04.2012 - 31.03.2013
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

LANDART Zaniklé a ohrožené kostely

Trvání: 01.04.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Platforma pro interaktivní komunikaci občanů Plzně a Mons na bázi virtuálních her a prezentací uměleckého obsahu

Trvání: 01.04.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Zažij Plzeň / Erlebe Pilsen!

Trvání: 01.04.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

Zvyšování resekability maligních ložiskových procesů pomocí metod zpřesňujících měření perfúzních parametrů zbytkového jaterního parenchymu

Trvání: 01.04.2012 - 31.12.2015
Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR ()
Detail projektu

Elektronické opory a e-learning pro obory výpočtového a konstrukčního charakteru

Trvání: 31.03.2012 - 28.02.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Mapa visegrádské krajiny

Trvání: 27.03.2012 - 31.12.2017
Poskytovatel: International Visegrad Fund ()
Detail projektu

Centrum aplikované kybernetiky, CAK 3

Trvání: 01.03.2012 - 31.12.2019
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Centrum pokročilých jaderných technologií (CANUT)

Trvání: 01.03.2012 - 31.12.2019
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Centrum výzkumu a experimnetálního vývoje spolehlivé energetiky

Trvání: 01.03.2012 - 31.12.2019
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

FIS-CZ - Členství v Radě a Výboru pro vzdělání FISITA

Trvání: 01.03.2012 - 31.12.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

NECPA - Vývoj algoritmů počítačové grafiky a pro CAD/CAM systémy

Trvání: 01.03.2012 - 31.12.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny

Trvání: 01.03.2012 - 31.12.2019
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Spolupráce KRO FF ZČU s IUFM Besançon - jak se učí v partnerském regionu

Trvání: 01.03.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Sídelní a krajinný prostor jako odraz kulturního dědictví a paměti národa

Trvání: 01.03.2012 - 31.12.2014
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky ()
Detail projektu

Vliv tváření v semi-solid stavu na vývoj struktury ocelí vyrobené práškovou metalurgií

Trvání: 01.03.2012 - 31.12.2014
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

ZČU - Kurzy Univerzity třetího věku

Trvání: 15.02.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Město Sokolov ()
Detail projektu

Didaktická aplikace regionálních dějin Plzně a Plzeňského kraje

Trvání: 01.02.2012 - 31.12.2015
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky ()
Detail projektu

InRegion - Inovace výuky studijních oborů geografie a regionálního rozvoje s

Trvání: 01.02.2012 - 31.12.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Praktické moderní výukové moduly v elektrotechnice, elektronice a automatizaci

Trvání: 01.02.2012 - 31.12.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Seminars at the Jugendbildungsstaette 2012

Trvání: 01.02.2012 - 30.10.2012
Poskytovatel: Česká národní agentura Mládež - Národní institut dětí a mládeže MŠMT ()
Detail projektu

Zažij Plzeň / Erlebe Pilsen

Trvání: 01.02.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Zpřístupnění rozsáhlého video archivu kulturního dědictví pomocí metod automatického rozpoznávání mluvené řeči a strojového překladu. (AMALACH)

Trvání: 01.02.2012 - 31.12.2015
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky ()
Detail projektu

Ukázkové vývojové projekty z praxe pro posílení praktických znalostí budoucích strojních inženýrů

Trvání: 15.01.2012 - 14.01.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

AMORF - Růst a analýza vlastností tenkých oxidických vrstev na bázi amorfního oxidu zinečnatého

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Ahoj, jak se máš?

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Aproximace zemského tíhového pole kombinací parametrů odvozených inverzí měřených dat a přímým modelováním

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2014
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Audiovizuální technologie a analytické SW ve výuce sociální a kulturní antropologie

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Centrum excelence - Institut teoretické informatiky (CE-ITI)

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2018
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Centrum pro multi-modální interpretaci dat velkého rozsahu

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2018
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

DOPANAR - Automatická detekce dopravních objektů na pozemních komunikacích pro pasportizaci, aktualizace navigačních podkladů a asistenci řidiče

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2015
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Diagnostický komplex pro detekci úniku tlakových médií a materiálových vad tlakových komponent jaderných a tepelných elektráren

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2014
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Diffusion GPU Solvers

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Office of Naval Research Global ()
Detail projektu

Diskurzy o zaostalosti a modernizaci v české, polské a maďarské společnosti 1850-1938

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2014
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Dny vědy a techniky 2012

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Dny vědy a techniky 2012 a další aktivity v r. 2012

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

EVS Stodůlková S.

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: JUGEND für Europa - Deutsche Agentur JUGEND IN ACTION ()
Detail projektu

EXAP - Exaktní a aproximační popis geometrických objektů pro potřeby geometrického modelování

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Elektronická podpora tvůrčí výuky v oblasti IT a vyhledávání talentů

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Festival absolventů 2012

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Harmonizace národních a lokálních autorit UK ZČU v Plzni

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky ()
Detail projektu

I. Plzeňský pohár záchranářů

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Inovace a vývoj nových procesů termomechanického a tepelného zpracování zápustkových výkovků transferem poznatků získaných materiálově-technologickým modelování

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2015
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Inovace laboratorní výuky předmětu Radioelektronické systémy v oblasti měření nové generace digitálního televizního vysílání

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace laboratorních cvičení předmětu Měření a zkoušení elektrických zařízení

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace praktické výuky předmětů v oblasti technologií elektroniky

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace praktických cvičení z oblasti měření parametrů životního prostředí

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace předmětu " Praktika první pomoci " v oblasti nácviku odborných dovedností

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace předmětu a multimediálního studijního textu pro předmět Počítačová prezentace

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace studijního předmětu zaměřeného na výuku světových účetních systémů

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace vybavení laboratoře elektronických měřících systémů

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace výuky předmětu Periferní zařízení II.

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Interpretační soutěžní přehlídka studentů pedagogických fakult České republiky s mezinárodní účastí

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

JuniorFEL 2012

Trvání: 01.01.2012 - 30.11.2012
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Komplexní inovace bakalářského studijního programu Ekonomika a management

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Krůček po krůčku do sousední země

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2014
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

MISNIMER - Multimodální rozhraní pro vyhledávání a navigaci v lékařských zdrojích

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

MagNet - síť vysokých škol provozujících ekonomický informační systém Magion

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Matematické modelování v predprimárním vzdělávání

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metodická podpora aplikace multikulturních témat a rozvoje čtenářské gramotnosti dle standardu PISA na SŠ

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Mobilní počítačová učebna nové generace

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Modelování šíření akustických vln v silně heterogenních prostředích; víceškálové numerické a analytické přístupy

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2016
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Modernizace laboratoře obnovitelných zdrojů energie

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Nadace Duhová energie ČEZ ()
Detail projektu

Motivace k výuce němčiny v Česku a češtiny v Německu prostřednictvím jazykové animace

Trvání: 01.01.2012 - 30.06.2013
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

Multidisciplinární přístup při posuzování biotických krizí středního paleozoika - devonský dalejský a kačácký event (pražská pánev,Česká republika)

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2016
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Multimediální podpora předmětu Artefiletika

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Multimediální podpora předmětu Evoluční biologie

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Multimediální studijní materiál k výuce předmětu Programování v aplikacích

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Multimediální učební text Astronomia - revize stránek sluneční soustavy a rozšíření o didaktické materiály

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření parametrů perspektivních systémů pro digitální rozhlasové vysílání

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření parametrů satelitních systémů a jejich nasazení do výuky

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nová robotická dálkově ovládaná technologie pro diagnostiku a opravu ponořených zařízení

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2015
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Nové metody pro monitorování, ohodnocování a optimalizaci kvality regulace a jejich implementace do řídicího systému ZAT Plant Suite

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2014
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Olympiáda techniky Plzeň - 2012

Trvání: 01.01.2012 - 30.11.2012
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Optimalizace výuky předmětu "Technická podpora zpracování zvuku" s ohledem na vyšší počet zapsaných studentů

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Ovlivňování mechanických vlastností AHS oceli modifikací struktury

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2014
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Parciální diferenciální rovnice na spojitě-diskrétních oblastech

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2014
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Pilotní projekt hodnocení výsledků tvůrčí umělecké činnosti ke stanovení ukazatelů VKM a B3 pro umělecké školy a fakulty účastnící se CRP na rok 2012

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Plzeňské galerijní animace 2012

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Nadační fond pro podporu vzdělávacích programů a mimoškolních aktivit dětí a mládeže ()
Detail projektu

Pokročilý systém řízení pohybu pro mechatronické a robotické aplikace

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2015
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Postav lehké vozítko na elektrický pohon

Trvání: 01.01.2012 - 30.11.2012
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Prevence rizik a zvýšení efektivnosti realizace vzdělávacích projektů v regionálním školství

Trvání: 01.01.2012 - 28.12.2013
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Prezentace a zpřístupnění archeologické srovnávací sbírky pro potřeby studia archeologie

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Projekt na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, děl literární vědy a kritiky pro profesionální veřejné knihovny

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky ()
Detail projektu

Propagace plzeňského folkloru studenty Západočeské univerzity v Plzni

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Reakce na exkluzi: chudé romské rodiny v post-socialismu

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2014
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Reprezentace ZČU ve sportu

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Reprezentace v hudebním umění

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Research, Analysis and Prototyping of a Robust Course Description Processing

Trvání: 01.01.2012 - 14.12.2012
Poskytovatel: Owen Software Development Com pany Ltd. ()
Detail projektu

Rozvoj condition based managementu elektrických zařízení

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Nadace Duhová energie ČEZ ()
Detail projektu

Rozvoj mobility v rámci internacionalizace fakult

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SCR (Selective Catalytic Reduction) systém s přímým vstřikováním močoviny bez přídavného vzduchu

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2015
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

SUSEN - Udržitelná energetika

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Snižování hlučnosti točivých strojů

Trvání: 01.01.2012 - 30.11.2014
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Sousedé se stávají přáteli (2012 - 2013)

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2013
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Společný bakalářský studijní program typu "double degree"

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Společný kurz studentů ekonomie Západočeské univerzity v Plzni a Marquette University, Millwaukee, USA

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Společný program studentů Fakulty pedagogické ZČU v Plzni a studentů z Hogeschool Rotterdam, Nizozemí

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Spolupráce ZČU v Plzni a ČVUT v Praze na poli technických a přírodních věd

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Stavebnicový systém mostních konstrukcí z pokročilých kompozitních materiálů

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2015
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Studentský motosport na ZČU v Plzni

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Síť expertních pracovišť k zajištění inkluze v terciárním vzdělávání

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tvorba elektornického multimediálního studijního materiálu pro předmět Tělesná výchova 3 oboru učitelství pro 1.stupeň na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tvorba elektronického multimediálního studijního materiálu pro předmět Tělesná výchova 2 oboru učitelství pro 1. stupeň na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tvorba nového předmětu Finanční audit

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tvrdé nanokompozitní vrstvy se zvýšenou houževnatostí a unikátními vlastnostmi

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2015
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Veritas filia temporis: Zrození ideje teoretického pokroku

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2014
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Vybavení počítačových učeben pro výuku projektového managementu

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vybrané parametry mozkových funkcí ve vztahu k poruchám vývoje koordinace u dětí

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2014
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Vytvoření volitelného historického modulu pro studenty germanistiky

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Využití systémů IS/STAG a Moodle pro řízení elektronické formy vzdělávání

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vzdělávací akce pro seniory 2012

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: ÚMO Plzeň 1 ()
Detail projektu

Výuka moderních metod identifikace parametrů střídavých elektrických pohonů

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj akustických difuzorů nové generace a jejich modelování

Trvání: 01.01.2012 - 30.11.2014
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj metod a algoritmů optimalizace rozhodování o nasazování energetických zdrojů z hlediska nákladovosti a emisí

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2014
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj metod a zařízení pro bezkontaktní identifikaci stavu lopatek turbín

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2015
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj vysoce přesných produktivních řezných nástrojů nové generace s využitím inovativních technologií a progresivních materiálů

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2015
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj řídicího systému pro vestavné řízení na bázi nových výkonných mikrokontrolérů

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2014
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Zavedení praktické laboratorní výuky do předmětu Diplomový seminář 1

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Získání dílčí zkoušky 70-640 Windows Server 2008 Active Directory, Configuring pro certifikát Server Administrátor z programu Microsoft Certified IT Professiona

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2013
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

plan4business - A service platform for aggregation, processing and analysis of urban and regional planning data

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2013
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

Krůček po krůčku do sousední země

Trvání: 21.12.2011 - 31.12.2014
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Rozvoj experimentální výuky environmentálních programů ZŠ a SŠ

Trvání: 01.12.2011 - 31.01.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Systém vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje v oblasti moderního trendu povrchového inženýrství - integrity povrchu

Trvání: 01.11.2011 - 31.10.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Podpora protokolu IPv6 pro externí pracoviště

Trvání: 19.10.2011 - 18.10.2012
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Realizace kurzu celoživotního vzdělávání v Karlovarském kraji2

Trvání: 13.10.2011 - 31.10.2012
Poskytovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje ()
Detail projektu

GOCE-GDC Towards a better understanding of the Earth?s interior and geophysical exploration research

Trvání: 02.10.2011 - 30.06.2014
Poskytovatel: Evropská kosmická agentura ()
Detail projektu

EVS Haberle Martin

Trvání: 02.09.2011 - 01.09.2012
Poskytovatel: JUGEND für Europa - Deutsche Agentur JUGEND IN ACTION ()
Detail projektu

Children´s Identity, Culture and Media in Visegrad Context

Trvání: 01.09.2011 - 31.08.2012
Poskytovatel: International Visegrad Fund ()
Detail projektu

Dny vědy a techniky 2011 a další aktivity v r. 2011

Trvání: 01.09.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Houbařská poradna a výstava hub Plzeň 2011

Trvání: 01.09.2011 - 31.12.2012
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Molekulární genetika nádorových a kardiovaskulárních chorob

Trvání: 01.09.2011 - 31.08.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Posílení spolupráce mezi vysokými školami, výzkumnými ústavy a průmyslovými partnery v Plzeňském kraji

Trvání: 01.09.2011 - 31.08.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didaktických metod

Trvání: 01.09.2011 - 30.06.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Scholarship for Mr. Krzysztof Lukaszkowicz

Trvání: 01.09.2011 - 31.07.2012
Poskytovatel: International Visegrad Fund ()
Detail projektu

Stipendium pro doktorandy a asistenty do 35 let na akademický rok 2011/2012

Trvání: 01.09.2011 - 30.06.2012
Poskytovatel: Vzdělávací nadace Jana Husa ()
Detail projektu

Diversity management, comparison, the best practices of Visegrad countries

Trvání: 01.08.2011 - 31.07.2012
Poskytovatel: International Visegrad Fund ()
Detail projektu

Dobrovolně pro Plzeň

Trvání: 01.08.2011 - 31.12.2012
Poskytovatel: Česká národní agentura Mládež - Národní institut dětí a mládeže MŠMT ()
Detail projektu

Rozšíření systému IS/STAG o modul pro hodnocení studentů

Trvání: 22.07.2011 - 21.07.2012
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Bezpečné zpřístupnění citlivých univerzitních zdrojů uživatelům mobilních zařízení

Trvání: 20.07.2011 - 19.07.2012
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

CTPVV - Centrum technického a přírodovědného vzdělávání a výzkumu

Trvání: 01.07.2011 - 30.06.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Dobrovolně všemi směry 2011

Trvání: 01.07.2011 - 31.12.2012
Poskytovatel: Česká národní agentura Mládež - Národní institut dětí a mládeže MŠMT ()
Detail projektu

RIPO - Rozšíření informační podpory

Trvání: 01.07.2011 - 30.09.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozvoj výzkumných kapacit v oblasti polkymerních membrán

Trvání: 01.07.2011 - 30.06.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Strategie archeologického výzkumu v Evropě

Trvání: 01.07.2011 - 30.06.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Získání certifikátu IBM WebSphere Application Server Network Deployment V6.1

Trvání: 28.06.2011 - 01.05.2012
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Nasazení WIndows 7 v prostředí Orion Západočeské univerzity v Plzni

Trvání: 22.06.2011 - 21.06.2012
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Získání certifikátu Oracle Database 11g Administrator Certified Professional

Trvání: 22.06.2011 - 21.06.2012
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Partnerství pro rozvoj spolupráce v oblasti zvyšování produktivity a inovací

Trvání: 01.06.2011 - 30.05.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Propojení a rozvoj spolupráce subjektů v geoinformatice

Trvání: 01.06.2011 - 31.05.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Spolupracující právníci

Trvání: 01.06.2011 - 31.05.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Transfer znalostí a technologií - rozšíření evropského vzdělávacího modelu "Technology Transfer Manager" na další regiony ČR"

Trvání: 01.06.2011 - 31.05.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí (UNIPRANET)

Trvání: 01.06.2011 - 31.05.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Mezioborové partnerství pro umělou inteligenci (MOAINet)

Trvání: 01.05.2011 - 30.04.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 5

Trvání: 01.05.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Multikulturní historie a současnost Sudet 2011

Trvání: 01.05.2011 - 31.07.2012
Poskytovatel: Česká národní agentura Mládež - Národní institut dětí a mládeže MŠMT ()
Detail projektu

Multimediální jednotky - vývoj nových zkušebních a analytických metod určených pro konstrukci produktů s vysokou kvalitou a užitnými vlastnostmi

Trvání: 01.05.2011 - 30.05.2014
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Partnerství ve výzkumu a prezentaci archeologického kulturního dědictví

Trvání: 01.05.2011 - 30.04.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Setkání bilaterálních organizací v Plzni

Trvání: 01.05.2011 - 30.11.2011
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Tepelné čerpadlo se solárním přihříváním výparníku

Trvání: 01.05.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: ČEZ Prodej, s.r.o. ()
Detail projektu

Česko-německý seminář pro mladé lidi Stopy v Sudetech

Trvání: 01.05.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

A-Math-Net Síť pro transfer znalostí v aplikované matematice

Trvání: 01.04.2011 - 31.03.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Dovybavení ateliéru Design kovu a šperku (meta/ll/um) o elektrickou pec a zlatnické stoly

Trvání: 01.04.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Nadace Preciosa ()
Detail projektu

Programy finanční podpory česko-německé spolupráce předškolních zařízení "Odmalička" a "Von klein auf"

Trvání: 01.04.2011 - 31.03.2012
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

Rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s §6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Trvání: 01.04.2011 - 31.03.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Studentské projekty dopravního zaměření

Trvání: 01.04.2011 - 30.11.2011
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj hybridní skříně kolejového vozidla

Trvání: 01.04.2011 - 31.08.2013
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Zařízení pro příjem a zpracování cukrové třtiny

Trvání: 01.04.2011 - 31.12.2014
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Běh naděje 2011

Trvání: 02.03.2011 - 16.05.2011
Poskytovatel: Nadace 700 let města Plzně ()
Detail projektu

Běh naděje 2011_1

Trvání: 02.03.2011 - 30.11.2011
Poskytovatel: ÚMO Plzeň 3 ()
Detail projektu

Dějiny a literatura po roce 1945 - moderní odborné a didaktické trendy (Kombinované studium)

Trvání: 01.03.2011 - 30.05.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Interaktivní geometrické modely pro simulaci přírodních jevů - INGEM

Trvání: 01.03.2011 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Ostraňování nekvalifikovanosti učitelů 1. stupně ZŠ v Karlovarském kraji

Trvání: 01.03.2011 - 30.06.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Partnerství v jaderné energetice nové generace

Trvání: 01.03.2011 - 28.02.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Regionální kontaktní organizace - Západní Čechy - RKO-ZČ

Trvání: 01.03.2011 - 31.12.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Stanovení příčin deformace po chemicko tepelném zpracování a jejich následná eliminace pro klíčové díly převodovek větrných elektráren

Trvání: 01.03.2011 - 30.04.2014
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Studium učitelství pro MŠ jako dialog praxe s teorií

Trvání: 01.03.2011 - 28.02.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Uplatnění kvalitativně nového pravděpodobnostního posudku spolehlivosti stavebních a strojních konstrukcí metodou SBRA (Simulation-Based Reliability Assessment)

Trvání: 01.03.2011 - 31.12.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Optimalizace portálu pro mobilní platformy

Trvání: 05.02.2011 - 05.02.2013
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Použití energeticky úsporných PC v akademickém prostředí ZČU

Trvání: 03.02.2011 - 02.02.2012
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

RTI - Regionální technologický institut

Trvání: 01.02.2011 - 30.06.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Seminars at the Jugendbildungsstaette 2011

Trvání: 01.02.2011 - 30.04.2012
Poskytovatel: Česká národní agentura Mládež - Národní institut dětí a mládeže MŠMT ()
Detail projektu

Zeměpisná olympiáda 2011

Trvání: 01.02.2011 - 31.05.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vliv vstupní struktury na výsledné vlastnosti materiálu zpracovaného mini-tixoformingem

Trvání: 15.01.2011 - 31.12.2013
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

We are Europeans

Trvání: 05.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION, DG Enlargement ()
Detail projektu

NetRegio - Platforma pro akceleraci sítí vztahů a vazeb mezi prostředím výzkumu regionálního rozvoje a aplikační sférou

Trvání: 03.01.2011 - 01.01.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Využití mentálních map pro interpretaci textů

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

7. Česko-německé setkání mládeže

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Aktivity technických vysokých škol pro zachování počtu uchazečů o studium nebo pro snižování jejich úbytku

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Aktivní senior

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Algebraické přístupy ke kombinatorickým problémům - perfektní párování, permanenty a hyperbolické polynomy

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Bezpečná lokalizace vlaků pro vedlejší tratě s využitím prostředků družicové navigace

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2013
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Biometrické signály - jejich snímání, vyhodnocování a přenos ve zdravotnickém a pečovatelském prostředí

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Běh Akcelerátoru ASP 2010-2011

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Nadace VIA ()
Detail projektu

CENTEM - Centrum nových technologií a materiálů

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Celouniverzitní implementace a informační podpora nového pojetí ECTS: Vyhodnocení zkušeností s implementací ECTS, realizace obsahových a legislativních úprav, k

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Centrum počítačové grafiky (CPG)

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Centrum základního výzkumu pro dynamickou ekonomii a ekonometrii (CZVDEE)

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Digitální multimediální učebnice: "Digitální fotografie"

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Dovybavení laboratoře pro výuku kognitivních informatických technik

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Efektivní diagnostika pro udržitelný rozvoj

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Nadace Duhová energie ČEZ ()
Detail projektu

Efektivní hospodaření s energiemi - úspory, účinnost, dostupnost

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Elektronický fotoatlas lichenizovaných hub jako podpora výuky lichenologie

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Eliminace jazykových bariér handicapovaných diváků České televize II

Trvání: 01.01.2011 - 30.06.2016
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Evropské právo v právní praxi

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Experimentální chirurgie - nové technologie v medicíně

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Friedrich Waismann a jeho dílo

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2013
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

GIANT Project - Geometrické interpolační a aproximační metody pro pokročilé aplikace

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Geomatika multimediálně

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Hnutí přirozeného porodu a feministické přístupy k porodu v ČR: systémy sociálního jednání a myšlení

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2013
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

INKLUZE-11: Systém podpory znevýhodněných studentů: Podpora integrace zdravotně handicapovaných studentů a studentů pocházejících ze sociálně znevýhodněných sku

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

INTERSTUD-11: Stipendijní program pro nadané zahraniční studenty

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace a propojení praktických cvičení s využitím moderních řezných nástrojů a nových experimentálních metod měření ve výuce

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace a rozšíření experimentální výuky v oblasti měření, testování audio systémů a nízkofrekvenčních zařízení

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace a rozšíření výuky využitím moderních audiovizuálních technologií na Fakultě ekonomické v Chebu

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace a zavedení nových konstrukčních postupů v předmětu Přípravky a nástroje pro obrábění

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace doktorského studijního programu "ICT ve vzdělávání"

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace kurzů četeb španělských odborných textů: vytvoření knihovny a studijních materiálů

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace laboratorní výuky v oblasti hodnocení kvality zpracování a přenosu obrazové informace

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace laboratorních cvičení předmětů Fyzikální elektronika a Speciální součástky pro elektroniku

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace laboratorních úloh předmětů zabývající se výukou základů elektroniky

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace laboratoře metrologie

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace laboratoří elektroenergetiky

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace praktického cvičení předmětu Metody kosterní biologie 1

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace předmětu Experimentální mechanika

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace předmětu o islámském právu

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace předmětů "Elektrická měření 2" a "Základy měření"

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace předmětů z oblasti řízení, simulace procesů a podnikání v elektrotechnice

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace veřejné počítačové učebny Západočeské univerzity v Plzni v roce 2011

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace vzdělávání v oblasti elektrotepelné techniky - vytvoření nové laboratorní úlohy "Porovnání moderních sálavých zdrojů vytápění"

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace výuky předmětu Nízkofrekvenční rušení

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace výuky robotických systémů

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace výuky umělé inteligence, zejména předmětu Umělá inteligence a rozpoznávání

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace výuky: Superkapacitory a jejich aplikace

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovující pojetí tvůrčí vzdělávací činnosti studentů učitelství 1. stupně základní školy na Katedře hudební kultury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Integrace a transfer zkušeností v oblastech energetiky a ekologie

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Integrovaný návrh systému aktivní detekce změn a řízení

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2013
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Inteligentní technologie pro zvýšení bezpečnosti letového provozu (IT-BLP)

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2015
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Internetová podpora výuky předmětu Mechanika kompozitních materiálů

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

JUNIORFEL 2011

Trvání: 01.01.2011 - 30.11.2011
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

KVALITA-11: Komplexní systém zajišťování kvality

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Konferenční aktivity katedry energetických strojů a zařízení v roce 2011

Trvání: 01.01.2011 - 30.11.2011
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

MARKETING-11

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

MOBILITA-11: Mobilitní program pro studenty

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metody pro tvorbu a ověřování komponentových systémů ze specifikací v přirozeném jazyce

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2013
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Meziuniverzitní síť technických a metodických opatření na ochranu proti plagiátorství

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Modelování, analýza a optimalizace rázových dějů v rozsáhlých rotujících vázaných systémech

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2013
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Modernizace výuky v oblasti vysokofrekvenční a mikrovlnné techniky

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Modulární řešení elektrické výzbroje pro dynamicky náročné vysokonapěťové střídavé pohony

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2014
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Multifunkční didaktická pomůcka

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Multimediální laboratoř pro výuku cizích jazyků

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Multimediální prezentace předmětu Antické kořeny evropské vědy a kultury

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Multimediální skripta k povinnému předmětu Obecná zoologie

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Multimediální studijní materiál k inovaci výuky skupiny předmětů počítačové techniky

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Multimediální studijní materiál k výuce předmětu Zpracování diplomové práce na počítači

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Multimediální učebnice moderních didaktických technologií pro učitele

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nanostruktury obsahující tranzitivní kovy: Směrem k ab-initio materiálovému designu

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2015
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Nová generace řídícího systému a výkonových polovodičových měničů pro trolejbusy

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Nové adaptivní monolitické metody vyšších řádů pro numerické řešení evolučních multifyzikálních problémů v elektrotechnice

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2015
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Nové mobility studentů na univerzitě v Heidelbergu

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nové vodivé polymery na bázi PEDOT pro elektronické aplikace a ochranu materiálů "COPOMA"

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2014
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Návrh inteligentních kompozitních struktur

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2014
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Odhad stavu dynamických stochastických systémů

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2013
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Olympiáda techniky Plzeň - 2011

Trvání: 01.01.2011 - 30.11.2011
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Optimalizace parametrů radiálních kompresorových stupňů

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2015
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

PEDAGOG-11:Rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků ZČU

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

POSTDOC-11 Podpora absolventů doktorských studijních programů:

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Pilotní projekt hodnocení výsledků tvůrčí umělecké činnosti ke stanovení ukazatelů VKM a B3 pro umělecké školy a fakulty účastnící se Centralizovaného rozvojové

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Podúrovňové soustružnické centrum

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Postav vozítko na elektrický pohon

Trvání: 01.01.2011 - 30.11.2011
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Počítačová učebna pro multimediální výuku

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Praktické hudební aktivity učitele hudební výchovy za pomoci elektrotónických nástrojů a informačních technologií

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Problematika umění v myšlení Jana Patočky

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2013
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Prohloubení aktivit magisterského programu typu double degree pro strojní inženýry.

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Projekt mezinárodní konference s názvem Childrens Identity, Culture and Media in Visegrad Context

Trvání: 01.01.2011 - 30.11.2011
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Projekt na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, děl literární vědy a kritiky pro profesionální veřejné knihovny

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky ()
Detail projektu

Předmět "Právo a ekonomie"

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Příprava pro tělesnou výchovu osob s postižením

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Přípravek pro emulaci zátěžových křivek generátorů

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

RAXEN Data collection and research services on fundamental rights issues

Trvání: 01.01.2011 - 31.01.2014
Poskytovatel: European Monitoring Centre on Racism and Xenofobia ()
Detail projektu

REGION-11 Rozvoj kontaktů a spolupráce v rámci regionu

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Regulace a identifikace parametrů střídavých elektrických pohonů v kritických provozních stavech

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2014
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Reprezentace města Plzně v rámci aktivit studentů na mezinárodních konferencích

Trvání: 01.01.2011 - 30.11.2011
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Rozvoj a inovace pracoviště pro samostatnou práci studentů

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozvoj univerzit třetího věku na českých vysokých školách

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozšiřování nabídky vzdělávacích kurzů regionální síťové akademie ZČU

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozšíření a modernizace měření magnetických vlastností materiálů ve výuce

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rychlá kompenzace jalového výkonu - projekt nové laboratorní úlohy

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Sdílená evidence výsledků (SEV)

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Společná mobilní učebna Fakulty elektrotechnické a Fakulty právnické

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Společný bakalářský studijní program typu ?double degree?

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Společný kurz studentů ekonomie Západočeské univerzity v Plzni a Marquette University, Milwaukee, USA

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Společný program studentů Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a studentů z Hogeschool Rotterdam, Nizozemí

Trvání: 01.01.2011 - 30.11.2011
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

TALENT-11: Systém podpory talentovaných studentů zejména v magisterských a doktorských studijních programech

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

TECHNIKA-11: Rozvoj přístrojového vybavení a informační a komunikační technologie

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Technická pomůcka nejenom pro aktivního vozíčkáře

Trvání: 01.01.2011 - 30.11.2011
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Technologický systém pro monitorování a řízení polymerací v průmyslové výroběl, "TECHNOS"

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2014
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Trestní právo v historickém vývoji

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tvorba multimediálních podkladů pro předměty se zaměřením na materiálové inženýrství

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tvorba nového předmětu Accounting Information Systems v anglickém jazyce

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tvorba předmětu Pohybové aktivity seniorů

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Třídy dobře strukturovaných kombinatorických objektů, šířkové parametry a návrh efektivních algoritmů

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2013
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

VaVpI-11: Příprava projektů a podpora jejich realizace

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Veselí nad Moravou - středověký hrad v říční nivě

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2014
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Vybudování výukového pracoviště řízení robotických systémů

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vybudování výukového stanoviště se systémem akumulace energie pro zvýšení účinnosti elektromechanických systémů

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vytvoření elektronického slovníku ruských a českých sloves pro podporu výuky ruského jazyka

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vytvoření multimediální učebny

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vytvoření výukových objektů ve výuce finanční matematiky

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výukový model fotovoltaického trackovacího systému

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj metod a nástrojů pro podporu rozhodování v procesu bezpečné integrace elektráren využívajících obnovit. zdrojů energie (BIOZE) do elektrizační soustavy ČR

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2015
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj pokročilých IT technologií podpory vyhledávání dárce pro transplantaci kostní dřeně

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2014
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj turbopřevodovky s novým typem segmentových ložisek

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2013
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Výzkum, vývoj a validace univerzální technologie pro potřeby moderních ultrazvukových kontrol svarových spojů komplex. potrubních systémů jadern. elektráren

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2014
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Zavedení nového předmětu Aplikace číslicového zpracování signálu

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zavedení praktické výuky stereoskopie a jejího technického využití

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zlepšení podpory laboratorní výuky optických telekomunikací

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zvýšení využití jaderného paliva pomocí optimalizace vnitřního palivového cyklu a výpočtu neutronově-fyzikálních charakt. aktivních zón jaderných reaktorů

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2014
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Zásadní modernizace měřící techniky a instrumentace halových laboratoří elektrických pohonů a automatizace

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Čtení jako smysluplné sdělení

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

ŠKOLY-11: Spolupráce se středními a základními školami: Spolupráce se středními a příp. základními školami, podpora letních škol, exkurzí, veletrhů apod.

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Škálovatelné modely člověka pro zvýšení bezpečnosti v dopravě

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2013
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Zkvalitnění procesu řešení bezpečnostních incidentů v síti WEBnet

Trvání: 17.12.2010 - 16.12.2011
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Možnosti nasazení operačního systému MacOS v univerzitním prostředí

Trvání: 14.12.2010 - 13.12.2011
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Integrace studijní agendy IS/STAG a systému Theses. cz

Trvání: 07.12.2010 - 06.12.2011
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

NTIS - Nové technologie pro informační společnost

Trvání: 01.12.2010 - 31.12.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Aplikace moderních přístupů výuky s ohledem na konkurenceschopnost cílových skupin

Trvání: 01.11.2010 - 31.10.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

LINDAT-Clarin

Trvání: 01.11.2010 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

VPHOP - The Osteoporotic Virtual Physiological Human - Enlarged European Union

Trvání: 01.11.2010 - 31.10.2012
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

Realizace kurzu celoživotního vzdělávání v Karlovarském kraji

Trvání: 13.10.2010 - 31.10.2011
Poskytovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje ()
Detail projektu

Kvantitativní a ekonomická gramotnost jako cesta ke konkurenceschopnosti ve znalostní společnosti

Trvání: 01.10.2010 - 31.08.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Životní cyklus výrobku v prostředí digitálního podniku

Trvání: 01.10.2010 - 30.09.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace studijního oboru Dopravní a manipulační technika s ohledem na potřeby trhu práce

Trvání: 10.09.2010 - 09.09.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Dny vědy a techniky 2010

Trvání: 01.09.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Dny vědy a techniky 2010 - propagace

Trvání: 01.09.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Plzeňská energetika a.s. ()
Detail projektu

IHISTUD - Inovace výuky historických věd s důrazem na mezioborový přístup a interkulturní dialog

Trvání: 01.09.2010 - 31.08.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace jazykového vzdělávání na ZČU

Trvání: 01.09.2010 - 31.07.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Modernizace obsahu a formy výuky matematiky pro přírodní a technické vědy

Trvání: 01.09.2010 - 31.08.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Modulární systém vzdělávání zaměstnanců Západočeské univerzity v Plzni

Trvání: 01.09.2010 - 31.08.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Podnikatelské dovednosti

Trvání: 01.09.2010 - 31.08.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

ROZVOJ - Rozvojová studia

Trvání: 01.09.2010 - 31.08.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SYPROM - Inovace navazujícího studijního programu s důrazem na procesní a projektové řízení

Trvání: 01.09.2010 - 31.08.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Dobrovolně všemi směry 2010

Trvání: 15.07.2010 - 31.10.2011
Poskytovatel: Česká národní agentura Mládež - Národní institut dětí a mládeže MŠMT ()
Detail projektu

EVS-Antikomplex - Multikulturní historie a současnost Sudet

Trvání: 15.07.2010 - 31.10.2011
Poskytovatel: Česká národní agentura Mládež - Národní institut dětí a mládeže MŠMT ()
Detail projektu

EVS-JUBI-Seminars at the Jugendbildungsstaette

Trvání: 15.07.2010 - 31.10.2011
Poskytovatel: Česká národní agentura Mládež - Národní institut dětí a mládeže MŠMT ()
Detail projektu

Youth Informing Youth

Trvání: 15.07.2010 - 31.10.2011
Poskytovatel: Česká národní agentura Mládež - Národní institut dětí a mládeže MŠMT ()
Detail projektu

Vývojové prostředky pro embedded aplikace

Trvání: 07.07.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Dohledový systém serverovny FEL a náhrada webcam.fel

Trvání: 01.07.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Inovace laboratoře Radioelektron. systémů a Radioelektron. konstrukcí a měření v souladu s moderními trendy v oblasti elektroniky pro radiokomunikační účely

Trvání: 01.07.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Mezinárodní letní jazyková škola

Trvání: 01.07.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Objektiv ke stereomikroskopu Olympus SZX10

Trvání: 01.07.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Publikace k 60. výročí zahájení výuky elektrotechniky v Plzni

Trvání: 01.07.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Přesné Ustavování obrobků v pracovním prostoru stroje

Trvání: 01.07.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Příprava praktické úlohy "Měření doby dozvuku"

Trvání: 01.07.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Realizace rozvodů a přepojovače multimediálních signálů v poslechové místnosti a multimediální učebně EK708

Trvání: 01.07.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Rozšíření laboratorního a výukového zařízení laboratoře dielektrik

Trvání: 01.07.2010 - 21.12.2010
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Rozšíření možnosti měření na infračerveném spektrometru NICOLET 380

Trvání: 01.07.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Rozšíření pracovniště o odpájecí stanici

Trvání: 01.07.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Rozšíření vybavení pro předmět KAE/EZO

Trvání: 01.07.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Ruční pájecí stanoviště

Trvání: 01.07.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

MLJŠ 2010 - dětské představení v AJ

Trvání: 01.06.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Západočeská univerzita v Plzni ()
Detail projektu

Zvýšení kvality a rozšíření nabídky UCV ZČU v Plzni v oblasti dalšího vzdělávání

Trvání: 01.06.2010 - 31.05.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace IS COURSEWARE - elektronického průvodce studiem

Trvání: 20.04.2010 - 19.04.2011
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Kompetentní učitel

Trvání: 01.04.2010 - 30.05.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozvíjení pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů praktického vyučování a odborného výcviku

Trvání: 01.04.2010 - 31.05.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Siť metodických, vzdělávacích a informačních center pro ICT koordinátory a podporu ICT

Trvání: 01.04.2010 - 31.03.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Využívání informačních technologií v environmentálním vzdělávání

Trvání: 01.04.2010 - 30.05.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nasazení softwarového vybavení Českého národního registru dárců dřeně do akademické sítě a jeho další rozvoj

Trvání: 18.03.2010 - 17.03.2011
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Svobodná implementace groupwarové služby

Trvání: 15.03.2010 - 15.03.2011
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Zabezpečený elektronický dokument v prostředí VŠ

Trvání: 11.03.2010 - 10.03.2011
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Bezpečné zpřístupnění knihovnického systému ALEPH

Trvání: 22.02.2010 - 21.02.2011
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Sběr a zpracování provozních dat pro vyhledávání systémových anomálií

Trvání: 02.02.2010 - 01.02.2011
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

BRISEIDE

Trvání: 01.02.2010 - 31.07.2012
Poskytovatel: EC - Information Society and Media Directorate-General eContentplus ()
Detail projektu

Dny vědy a techniky 2010 - smlouva o spolupráci s Městem Plzeň

Trvání: 01.02.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Energetické fórum

Trvání: 01.02.2010 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Prezentace stavu IT služeb pro uživatele

Trvání: 18.01.2010 - 17.01.2011
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Inovace přístupových prvků počítačové sítě Západočeské univerzity v Plzni

Trvání: 12.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vzdělávací a kontaktní středisko pro průmyslové nanotechnologické úpravy povrchů

Trvání: 05.01.2010 - 04.01.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

AV TECHNIKA-10: Rekonstrukce vybavení AV techniky v hlavních přednáškových sálech

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Aktivity technických vysokých škol pro zachování počtu uchazečů o studium nebo pro snižování jejich úbytku

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Aktivity v rámci ACM SIGGRAPH a IEEE Computer Society - IEEE-ACM

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Aktivní stárnutí/Aktivní senior

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza a vizualizace proteinových struktur

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2012
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

BEZBARIER-10 Plnění technických podmínek: Odstranění rozporu s technickými předpisy (rekonstrukce výtahů na kolejích) a zlepšení podmínek pro hendikepované oso

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Barevnost, cykly a uzávěry

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Centrum aplikované kybernetiky (CAK)

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Data, algoritmy, rozhodování -Výzkumné centrum DAR

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

EDOM- vybudování experimentního interfakultního pracoviště pro výuku v oblasti dopravního modelování

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Ekonomicko-správní manažerský informační systém vysoké školy

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Elektrochemie 2

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Elektronický výkladový slovník s virtuální čítankou Wittgensteinovy filozofie přístupný prostřednictvím internetu

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Festival Západočeské univerzity v Plzni

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Francouzská epistemologie

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2012
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

HABILITACE-10: Podprora přípravy habilitačních prací a zahájení jmenovacího řízení

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Heat treatment of solid and liquid metals by electromagnetic field and advanced methods of its numerical simulation

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Historická dílna 2010

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Vzdělávací nadace Jana Husa ()
Detail projektu

ICT-10: Informační a komunikační technologie

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

INTERSTUD-10: Stipendijní program pro nadané zahraniční studenty

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Indukční ohřev kovových ingotů v magnetickém poli vytvořeném permanentními magnety

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2012
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Inovace a propojení předmětů v oblasti konstrukce, technologie a aplikace moderních řezných nástrojů

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace a rozvoj počítačové učebny pro výuku a samostatnou práci studentů

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace laboratoře pro praktickou výuku v oblasti perspektivních materiálů a technologií pro elektroniku

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace laboratoře pro výuku archeologie na bázi průniku humanitních a přírodních věd

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace odborného vzdělávání na středních školách zaměřené na využívání energetických zdrojů pro 21. století a na jejich dopad na životní prostředí

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace předmětu "Didaktika psychologie C"

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace předmětu "Elektrodynamika pro energetiku"

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace předmětu "Tělesná výchova 1" na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace předmětu Ochrana životního prostředí

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace předmětu Periferní zařízení

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace technologie nástřiku materiálu plamenem

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Inovace výuky a tvorba studijních podkladů s multimediální podporou k předmětu Propočty nákladů ve strojírenství pro prezenční a kombinované studium

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace výuky tvorby počítačových her a multimédií

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Institut teoretické informatiky (ITI)

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Integrované centrum počítačového zpracování přirozeného jazyka (CKL)

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inteligentní textil se senzorovými a komunikačními vlastnostmi - INTEX

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Jednotný přístup k distribuovaně uloženým dokumentům jako jednotící prvek univerzitního IS

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Komplexní výzkum společenství (ex)vojvodovských Čechů a proměn jeho identity

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2012
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Konceptuální a metodologické inovace výzkumu vzdělanostních nerovností aplikované na moderní českou společnost

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2012
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Konstrukce zdravotnické techniky

Trvání: 01.01.2010 - 30.09.2010
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Kvalitativní a kvantitativní analýza nelineárních parciálních diferenciálních rovnic typu p-Laplacián

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Laboratoř virtuálních technologických procesů pro inovaci výuky

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Letní prázdninová univerzita - JuniorFEL

Trvání: 01.01.2010 - 30.09.2010
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

MANAGER-10: Podpora strategického řízení

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

MOBILITA-10: Mobilitní program pro studenty

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Magisterský studijní program "Double degree"

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Matematické a počítačové modelování čerpadel elektricky vodivých tekutin

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Materiály a komponenty pro ochranu životního prostředí (ZČU-OZP)

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metternich a Východní otázka 1821-1841

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2012
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Modernizace laboratorních úloh předmětu Chvění a hluk

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Multimediální podpora výuky v laboratorních cvičeních

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Multimediální studijní materiál k výuce předmětu Informační technologie ve výuce

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nové plazmové zdroje pro depozici vrstev a modifikaci povrchů

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Návrh robustních regulátorů nízkého řádu pro novou třídu systémů neceločíselného řádu

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2012
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

OP-10:Příprava projektů do operačních programů

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Olympiáda techniky Plzeň 2010_1

Trvání: 01.01.2010 - 31.05.2010
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

PODPORA-10: Podpora zdravotně a sociálně znevýhodněných studentů. Poradenství pro uchazeče, studenty a absolventy, stipendijní podpora znevýhodněných studentů.

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

POSTDOC-10 Podpora absolventů doktorských studijních programů:

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

PROPAGACE?10

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Podpora pořádání foneticko-kybernetického workshopu

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Podpora účasti akademických pracovníků z českých a zahraničních univerzit na mezinárodní konferenci DisCo

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Potenciál archeologického výzkumu krajiny v ČR prostřednictvím dálkového laserového 3-D snímkování (LIDAR)

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2011
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Poškozující napětí pod mezí únavy určená změnami magnetické permeability

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2013
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Prameny evropské matematiky

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2012
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Pravěké pohřebiště Holešov u Kroměříže: vyhodnocení a interpretace

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2011
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Progresivní technologie a systémy pro energetiku (PTSE)

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Projekt na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury a děl literární vědy a kritiky

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky ()
Detail projektu

Průmyslový výzkum a vývoj za studena válcovaných folií s tloušťkou pod 0,2 mm ze slitin na bázi Ni a Cu

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

PŘÍSTROJE- 10:. Rozvoj přístrojového vybavení

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

RESPECT - Směrem k topografii tolerance a rovnému respektu. Srovnávací studie politik distribuce veřejných prostor v kulturně diverzifikovaných společnostech.

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2011
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

RICE - Regionální inovační centrum elektrotechniky

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Racionalizace laboratorních cvičení z organické chemie

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Registr výsledků tvůrčí umělecké činnosti a Metodika hodnocení výsledků tvůrčí umělecké činnosti

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rekonstrukce fakultních počítačových učeben

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Robotická a mechatronická laboratoř

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozvoj interaktivních metod v hudebním vzdělávání

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozvoj systému ECTS a jeho implementace v souladu s připravovaným Národním rámcem kvalifikací

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozvoj vzdělávání seniorů v rámci U3V na českých vysokých školách

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozvoj, inovace a zkvalitnění výuky materiálových a technologických disciplín technické výchovy na FPE v Plzni prostřednictvím nových forem učebních materiálů

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozšíření výuky informatiky o programování hardwarových modulů

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Růst a analýza tenkých vrstev na bázi ZnO

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SSME. Příprava studijního programu Service Science, Management and Engineering (Zákaznické služby, řízení a tvorba SW)

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Společný magisterský program typu double degree pro strojní inženýry

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Spolupráce plzeňské a regensburgské hudební mládeže i hudebních pedagogů v roce 2010

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Stranické systémy zemí středovýchodní Evropy

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2012
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

TALENT-10: Systém podpory talentovaných studentů v magisterských a doktorských studijních programech

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tvorba elektronického multimediálního studijního materiálu pro předmět Tělesná výchova 4 oboru učitelství pro 1. stupeň na Fakultě pedagogické Západočeské unive

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tvorba evropské sítě pro vzdělávání s využitím einteligentních technologií pro vzdálenou komunikaci

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tvorba nového předmětu Performance Measurement and Management

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

U3V-10: Rozšíření nabídky programů univerzity třetího věku a dalších programů celoživotního vzdělávání pro seniory Plzně a blízkého okolí

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Učebna pro multimediální přenosy a výuku

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Visual HCI: Human Computer Interaction

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Visual HCI: Interakce člověka s počítačem - česko-čínská spolupráce

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vliv konceptualizace bezpečnosti na praxi postkonfliktní rekonstrukci

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2012
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Vliv návrhu nového občanského zákoníku na použitelnost dosavadní judikatury Nejvyššího soudu

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2011
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Vybavení k zajištění vzdělávacích akcí pro seniory

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: ÚMO Plzeň 1 ()
Detail projektu

Vybudování výukového pracoviště řízení maticového měniče.

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vytvoření elektronického portálu pro podporu studijního oboru "Analytická filozofie a filozofie vědy"

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vytvoření nového předmětu pro bakalářský studijní obor sociální práce - Metodologie a konceptualizace bakalářské práce

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Využití impact testu při výuce materiálově orientovaných předmětů

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vzdělávání pracovníků v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně - podpora celoživotního vzdělávání vysokými školami města Plzně LF UK a ZČU

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výukové modely moderních polovodičových měničů s optimalizovaným odběrem elektrické energie

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výukový model solární mikroelektrárny

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj modelů pro numerickou simulaci a optimalizaci procesů nekonvenčního zpracování materiálů v polotuhém stavu

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj postprocesoru pro pětiosé broušení

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkum spojení kompozitních a kovových částí strojů

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkumné centrum kolejových vozidel (VCKV)

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkumné centrum tvářecích technologií (FORTECH)

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zajištění demonstračního materiálu k výuce nonartificiální hudby a improvizace na Katedře hudební kultury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zavedení nového předmětu Mechatronika pro učitele na Fakultě pedagogické.

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zeměpisná olympiáda 2010

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zrychlená sferoidizace karbidů a zjemnění zrna ocelí

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2012
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Zvýšení bezpečnosti distribuce elektrické energie

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Nadace Duhová energie ČEZ ()
Detail projektu

Selected Aspects of Prohibition of Discrimination

Trvání: 01.12.2009 - 30.11.2010
Poskytovatel: European Commission - Employment, Social Affairs and Equal Opportunities DG ()
Detail projektu

Partnerství v oblasti energetiky a životního prostředí

Trvání: 27.10.2009 - 26.10.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Partnerství v elektrotechnice a strojírenství

Trvání: 01.10.2009 - 31.10.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Scholarship for Mr. Anatoliy Klyuchkovych

Trvání: 01.10.2009 - 31.07.2010
Poskytovatel: International Visegrad Fund ()
Detail projektu

Zajištění elektronických informačních zdrojů pro humanitní a společenské obory (HSS)

Trvání: 01.10.2009 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Automatické čtení učebních textů pro zrakově postižené studenty

Trvání: 01.09.2009 - 31.07.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Celoroční houbařská poradna a celostátní výstava hub

Trvání: 01.09.2009 - 31.03.2011
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Integrovaný systém pro optimalizaci řízení spotřeby a kvality výrobních procesů souboru energeticky náročných tepelných zařízení s využitím umělé inteligence.

Trvání: 01.09.2009 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Matematika pro inženýry 21. století - inovace výuky matematiky na technických školách v nových podmínkách rychle se vyvíjející informační a technické společnost

Trvání: 01.09.2009 - 30.08.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Perspektivní lidské zdroje pro VaV FEL ZČU

Trvání: 01.09.2009 - 31.08.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Podpora VaV a vzdělávání pro VaV v oblasti mechatroniky silničních vozidel

Trvání: 01.09.2009 - 31.08.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Sousedé se stávají přáteli (2009 - 2011)

Trvání: 01.09.2009 - 31.12.2011
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Vzdělávání akademických a vědeckých pracovníků v oblasti přípravy a řízení projektů financovaných z evropských zdrojů

Trvání: 01.09.2009 - 31.08.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vzdělávání lidských zdrojů pro rozvoj týmů ve vývoji a výzkumu

Trvání: 01.09.2009 - 31.08.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zkvalitnění a zvýšení spolehlivosti dopravní infrastruktury využitím mikrovlnných technologii

Trvání: 01.09.2009 - 31.08.2013
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Analýza systému vzdělávání a podpory učitelů ZŠ a SŠ v tématech extremismu, rasismu, xenofobie, tolerance a lidských práv

Trvání: 01.08.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Kvalitní výzkumný tým zaměřený na problematiku řízení životního cyklu výrobku v prostředí digitálního podniku

Trvání: 01.08.2009 - 31.07.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Akcelerátor ASP

Trvání: 17.07.2009 - 30.04.2010
Poskytovatel: Nadace VIA ()
Detail projektu

Aplikace laserových technologií do procesu výroby krystalických křemíkových solárních článků

Trvání: 01.07.2009 - 30.06.2013
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Cesta k rovným příležitostem - možnosti a limity vzdělávání sociokulturně znevýhodněných osob

Trvání: 01.07.2009 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inteligentní telefonní asistentka

Trvání: 01.07.2009 - 30.06.2013
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

MegaWord.cz

Trvání: 01.07.2009 - 30.06.2013
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Mezioborový dialog jako podpora rozvoje vzdělanosti na vysokých školách, ve vědě, výzkumu a vývoji

Trvání: 01.07.2009 - 30.06.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Multikomponentní elektronické systémy na bázi organických sloučenin

Trvání: 01.07.2009 - 31.05.2013
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Příprava kvalitních výzkumných pracovníků pro konstrukční a technologický vývoj reaktorů IV. Generace

Trvání: 01.07.2009 - 30.06.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SCICOM - Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy

Trvání: 01.07.2009 - 30.03.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Systémová podpora studentů, výzkumných pracovníků a týmů v aplikovaných vědách

Trvání: 01.07.2009 - 30.06.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Videodokument: Plzeňský kraj méně známý (Toulky venkovskou krajinou)

Trvání: 01.07.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Vyškolení zaměstnanců ZČU v oblasti počítačových sítí

Trvání: 01.07.2009 - 30.06.2010
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj nanokompozitních biologicky rozložitelných materiálů s vysokou přidanou hodnotou

Trvání: 01.07.2009 - 30.06.2013
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj prototypu diagnostického systému pro detekci a lokalizaci rubbingu na parních turbínách

Trvání: 01.07.2009 - 30.11.2012
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj vysoceemisivních kompozitních povlaků pro vysokoteplotní aplikace

Trvání: 01.07.2009 - 30.06.2012
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Výzkum průtokoměrů kapalin se sníženým vlivem hydraulických poruch na přesnost měření

Trvání: 01.07.2009 - 30.06.2013
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Inovace laboratoře Řízení energetických prvků a procesů

Trvání: 30.06.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: ČEPS a.s. ()
Detail projektu

Upgrade a správa IBM