Přejít k obsahu


Teorie regionálních integračních procesů

Citace:
CABADOVÁ WAISOVÁ, Š., KRATOCHVÍL, P. Teorie regionálních integračních procesů. In Regionální integrační procesy. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2009, s. 35-72. ISBN: 978-80-7380-232-5
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Theory of regional integration processes
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Autoři: Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová Ph.D. , Ing. Petr Kratochvíl Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola představuje nejvýznamnější mezinárodně-vztahové teorie integračních procesů.
Abstrakt EN: The chapter presents the most important theories of international relations focusing on regional processes
Klíčová slova

Zpět

Patička