Přejít k obsahu


Some historical features focused back to the process of european education revealing some important scientists, roots of thermal analysis and the origin of glass research

Citace:
ŠESTÁK, J. Some historical features focused back to the process of european education revealing some important scientists, roots of thermal analysis and the origin of glass research. In Some Thermodynamic, Structural and Behavioral Aspects of Materials Accentuating Non-crystalline States. Nymburk : O.P.S. - Obecně Prospěšná Společnost, 2009, s. 30-58. ISBN: 978-80-87269-06-0
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Some historical features focused back to the process of european education revealing some important scientists, roots of thermal analysis and the origin of glass research
Rok vydání: 2009
Místo konání: Nymburk
Název zdroje: O.P.S. - Obecně Prospěšná Společnost
Autoři: Prof. Ing. Jaroslav Šesták DrSc.
Abstrakt CZ: Přehled historických událostí a vlivu osobností na vývoj poznání a pochopení nauky o teple s ohledem na historii termodynamiky a termometrie. Stejný díl je věnován historickým kořenům výroby skla jeho popisu a současných teoretických znalostí a aplikací.
Abstrakt EN: Review of historical events and impacts of renamed scientists and scholars with regard to the development and understanding science of heat (thermodynamics, thermometry), likewise the history and development of the technology and science of glass including recent theoretical and practical applications.
Klíčová slova

Zpět

Patička