Přejít k obsahu


Properties of some Natural glasses: Australian Opals and Czech tektite Moldavites

Citace:
THOMAS, P., KLAUS, H., ŠESTÁK, J., FÜGLEIN, E., ŠIMON, P. Properties of some Natural glasses: Australian Opals and Czech tektite Moldavites. In Some Thermodynamic, Structural and Behavioral Aspects of Materials Accentuating Non-crystalline States. Nymburk : O.P.S. - Obecně Prospěšná Společnost, 2009, s. 200-218. ISBN: 978-80-87269-06-0
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Properties of some Natural glasses: Australian Opals and Czech tektite Moldavites
Rok vydání: 2009
Místo konání: Nymburk
Název zdroje: O.P.S. - Obecně Prospěšná Společnost
Autoři: Paul Thomas , Heide Klaus , Prof. Ing. Jaroslav Šesták DrSc. , Ekkehard Füglein , Peter Šimon
Abstrakt CZ: Popis vzniku a vlastností dvou typický zástupců přírodních skel, Australských opálů vzniklých sedimentací a Český tektitů ?Vlatvínů vzniklých prudkým ochlazením. Charakteristické atributy jsou měřeny metodami termické analýzy.
Abstrakt EN: Description of formation and associated properties of two typical representatives of natural glasses: Australian opals created by sedimentary processes and Czech tektites-Moldavites formed upon the impact of melt fast cooling. Characteristics attributes are determined by the methods of thermal analysis.
Klíčová slova

Zpět

Patička