Přejít k obsahu


DTA a její analýza opři určování sklotvornosti a krystalizace

Citace:
ŠESTÁK, J. DTA a její analýza opři určování sklotvornosti a krystalizace. In 36. Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 47-52. ISBN: 978-80-7395-784-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: DTA and its analysis for determination of glass formation and crystallization
Rok vydání: 2014
Místo konání: Pardubice
Název zdroje: Univerzita Pardubice
Autoři: Prof. Ing. Jaroslav Šesták DrSc., dr. h. c.
Abstrakt CZ: Jsou popsány metody DTA využitelné pro popis skelného stavu, zejména určení charakteristických teplot tání, krystalizace a skelné transformace a jejich prezentace v redukované formě vhodné pro vyjádřená koeficienty sklotvornosti podle Hrubého, Weinerga a Lio. Je popsána Kissingerova metoda určování kinetických parametrů
Abstrakt EN: Methods DTA are described reflecting the use for characterization of glassy state, determination of specific temperatures of melting, crystallization and glass-transformation. Further derived in reduced quantities applicable for determination of coefficients according to Hruby, Weinerg and Lio. The Kissinger method of kinetic data evaluation is analyzed.
Klíčová slova

Zpět

Patička