Přejít k obsahu


Dynamic cooperative behavior of constituting species at the glass transition vicinity

Citace:
ŠESTÁK, J. Dynamic cooperative behavior of constituting species at the glass transition vicinity. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2015, roč. 120, č. 1, s. 167-173. ISSN: 1388-6150
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Dynamic cooperative behavior of constituting species at the glass transition vicinity
Rok vydání: 2015
Autoři: Prof. Ing. Jaroslav Šesták DrSc., dr. h. c.
Abstrakt CZ: Kapalná forma a její analog zamrzlé tuhé látky (skla) se sestává z mechanicky rozdělené struktury určitých bloků a jednotlivých semi-vypařených částic, které jsou pod vlivem nelineárních neharmonických vibrací relativné vysokých amplitud. Sekvence hodnot teplot charakteristických přeměn začíná teplotou varu, dále ´crossover´teplotou skelného stavu, teplotou skelného přechodu, až do Vogelovy teploty. Tato sekvence je charakterizována ztrátou vibračních stupňů odpovídající každé teplotě.
Abstrakt EN: Liquid and its freeze-in form of constrained glasses are assumed to consist from both the mechanically divided structure formed by blocks and the individual semi-evaporated units subjected to nonlinear anharmonic motions of high amplitudes. The sequence of characteristic temperatures is classified from the boiling point temperature T b through crossover temperature T cr, transition temperature of glassy state T g and down to the Vogel’s temperature T v, recognizing that T b ≥ T cr ≥ T g ≥ T v and taking into account distinct characteristics of vibration modes at different temperatures. Above T cr, the termination of bridge-over effect of blocks is assumed and the level of shear modulus contributed by bridging falls down to zero. The Angell’s famous equation on fragility dealing with the shear viscosity derivative relatively to inverse absolute temperature is replaced by the thermal sensitivity seeing it as an alternative expression when the quantity G is employed to represent the Young’s module of elasticity in shear. An outlook of Czech and Slovak sourced papers on glass structure and its formability is available.
Klíčová slova

Zpět

Patička