Přejít k obsahu


Výzkum a studium mezinárodní bezpečnosti v České republice v zrcadle článků publikvoaných v Mezinárodních vztazích

Citace:
BUREŠ, O., MAREŠ, M., CABADOVÁ WAISOVÁ, Š. Výzkum a studium mezinárodní bezpečnosti v České republice v zrcadle článků publikvoaných v Mezinárodních vztazích. Mezinárodní vztahy, 2016, roč. 1, č. 1, s. 41-55. ISSN: 0323-1844
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The reseaerch and study of international security in Czech Republic. An analysis of articles in the journal Mezinárodní vztahy
Rok vydání: 2016
Autoři: doc. PhDr. Oldřich Bureš Ph.D. , Prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš Ph.D. , Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová Ph.D.
Abstrakt CZ: Text analyzuje a shrnuje vývoj bezpečnostních studií a civilního bezpečnosntího výzkumu v ČR po roce 1990. Text mj. dochází k závěru, že výzkum mezinárodní bezpečnosti je v ČR silně provázán s exekutivní politikou.
Abstrakt EN: The analysis surveys the evolution of security studies in the Czech Republic after 1990. The article concludes that the research of international security in the Czech Republic is strongly interconnected with the country´s executive politics.
Klíčová slova

Zpět

Patička