Přejít k obsahu


Optimalizace střižných vůlí prostřihovacího nástroje

Citace:
SKLENIČKA, J., MATĚJKA, J., HNÁTÍK, J., DUCHEK, V. Optimalizace střižných vůlí prostřihovacího nástroje. 2016.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Shearing clearances punching tools optimizing
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Matějka , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Doc. Ing. Vladimír Duchek Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem tvorby funkčního vzorku je optimalizovat velikost střižné vůle střihacího nástroje z nástrojové oceli. Střihadlo určeno k prostřihování nerezových trubek o síle 1 až 1,8mm. K ověření správnosti bylo vytvořeno několik kusů střihadla s odlišnou geometrií střižné hrany a velikostí střižné vůle. Po otestování byla zvolena jedna konkrétní varianta, a to s ohledem na životnost střižného nástroje a kvalitu střihu.
Abstrakt EN: The goal of a functional sample size to optimize cutting clearance the cutting tools from tool steel. Stamping intended for punching stainless steel tubes with a thickness of 1 to 1.8 mm. To verify the accuracy was created several pieces Stamping with different geometry and size of the cut edge shearing clearance. After testing was chosen one particular variant with regard to the life of the cutting tool and the cutting quality.
Klíčová slova

Zpět

Patička