Přejít k obsahu


Technologie obrobení elektrody pro svařování radiátorových těles

Citace:
HNÁTÍK, J., SKLENIČKA, J., DUCHEK, V. Technologie obrobení elektrody pro svařování radiátorových těles. 2016.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Machining technology of electrode for welding of radiators
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Josef Sklenička , Doc. Ing. Vladimír Duchek Ph.D.
Abstrakt CZ: Navržená technologie řeší kompletní obrobení elektrody na stroji zadavatele. Oproti stávajícímu řešení dojde k cca čtyřnásobnému zkrácení času a zároveň je program rozčleněn do několika sekcí, které umožňují obsluze stroje provést geometrickou korekci bez zásahu programátora.
Abstrakt EN: The proposed technology solves the complete machining of electrodes on the sponsor’s machine. Compared to existing solutions will be approximately four-fold reduction in the time while the program is divided into several sections that allow the operator to perform geometric correction without programmer intervention.
Klíčová slova

Zpět

Patička